Misyon/Vizyon
Misyon
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü olarak misyonumuz; lisans eğitiminde temel mühendislik bilgileri ile tasarım ve uygulama becerilerine sahip, sürekli öğrenmeye ve kendini geliştirmeye odaklanmış, ulusal ve uluslararası düzeyde inşaat mühendisleri yetiştirmek, lisansüstü eğitiminde de bu özelliklerin yanı sıra konusunda uzman inşaat mühendisleri ve bilim adamı yetiştirmek, inşaat sektöründe kalitenin uluslararası düzeyde arttırılmasına, araştırma ve geliştirme faaliyetlerine öncelik kazandırılmasına, standart ve yönetmelik bilincinin yerleştirilmesine, mesleki etik kurallarının hakim kılınmasına öncülük etmektir. Ayrıca toplum için güvenli ve çağdaş yaşam ortamlarının oluşturulmasına, toplumda bilimsel düşüncenin ve çevre bilincinin yaygınlaştırılmasına, toplumsal işbirliği ve dayanışma kültürünün geliştirilmesine, sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasına, böylece toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesine katkı sağlamaktır.

Vizyon
İnşaat Mühendisliği alanında lisans ve lisansüstü eğitimi; bilim ve teknoloji üretimi; araştırma, geliştirme ve uygulama alanlarında ülkemizde ve dünyada öncü olmak, toplumsal refaha ve gelişime katkı sağlamaktır. 
Son Güncelleme Tarihi:04.07.2017