Ulaştırma Anabilim DalıUlaştırma

Ulaştırma mühendisliği disiplinler arası bir dal olup, ulaştırma sistemlerinin tasarımı, planlaması, mevcut örgün ulaştırma altyapılarının eniyilenmesi gibi birçok alanı içine alır. Ulaşım türlerinin (Karayolu, demiryolu, denizyolu, havayolu , bisiklet ..) yapım ve işletme açısından tüm dışsal etkileri değerlendirir ve sürdürebilir altyapı planlamasını hedefler. Bu anlamda insanların ve malların etkili bir biçimde taşındığı ancak çevreye etkilerinin en aza indirilmesinden sorumlu bir mühendislik dalıdır.


Dr. Öğr. Üyesi Recep Koray KIYILDI

Anabilim Dalı Başkanı 

 

Dr. Öğr. Üyesi Hasan Erhan YÜCEL

Üye 

 

Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Kağan DEMİR

Üye

 

Dr. Öğr. Üyesi Hatice GÖÇMEN DEMİR

Üye

 

Dr. Öğr. Üyesi M. Emin Cihangir BAĞDATLI

Üye

  


Son Güncelleme Tarihi:05.11.2019