Projeler

Proje TürüProje AdıÖğretim ElemanıBaşlangıç-Bitiş Tarihi Bütçesi
 AB ProjesiInvestigating the Microwave Assisted Cutting of Carbonate Rocks/MIWACUT Dr. Öğr. Üyesi Ramazan ÇOMAKLI 2019- 720,000
 TÜBİTAK Atık Malzemelerin Ve Yan Ürünlerin Kalsitin Öğütülmesinde Öğütme Yardımcısı Olarak Kullanımının Araştırılması  Doç. Dr. Serkan ÇAYIRLI  2019-  357,370
  BAPTaş Ocaklarında Delme - Patlatma Performans Analizi ve Çeneli Kırıcı Enerji Tüketimine EtkisiDr. Öğr. Üyesi Ramazan ÇOMAKLI 2019- 15,000
TÜBİTAK   Kayadan Oyma Yapıların (Koy) Kazısında Kullanılan Kollu Galeri Açma Makinelerinin (Kgam) Performanslarının Değerlendirilmesi ve Yeni Bir Performans Tahmin Modeli Geliştirilmesi
Dr. Öğr. Üyesi Ramazan ÇOMAKLI2018-2019 28,600
 BAP  Niğde Bölgesi Kalsit ve Kireçtaşlarının Fiziksel ve Mekanik Özelliklerinin Belirlenerek Çeşitli Sektörlerde Kullanımının Araştırılması
Prof. Dr. Ö. Yusuf TORAMAN
2019- 16,618
 BAPRefrakter Altın Gümüş Cevherlerinde Kavurmanın Ön işlem Olarak Uygulanmasının İncelenmesiDr. Öğr. Üyesi Emine YOĞURTCUOĞLU  2019-  19,997 
 BAPPolimetalik Refrakter Au/Ag Cevherlerinde Mikrodalga Ön İşleminin Siyanür Liç Prosesine Etkisi Dr. Öğr. Üyesi Emine YOĞURTCUOĞLU  2019- 19,999 
 BAP
Mineral dolgu malzemesi üretiminde öğütme paramerelerinin deneysel tasarım yöntemi ile optimizasyonu Dr. Ögr. Üyesi Diler Katırcıoğlu BAYEL2017- 15,000
BAP Mikron Altı Boyutta Dolgu Malzemesi Üretiminde Boyut Dağılımı ve Süspansiyon Stabilitesi
Prof. Dr. Ö. Yusuf TORAMAN 2015-2016 14,360
 BAP Kalsitin Dik ve Yatay Karış. Bilyalı Değ. Öğ.İşlem Parametrelerinin Etkisinin Araştırılması Doç. Dr. Serkan ÇAYIRLI   2016-2018 14,603
 BAPAşındırıcı Formasyonlarda Kayaç ve Mineral Özelliklerinin Kollu Galeri Açma Makinesi Kesici Uç Tüketimine Etkisi Dr. Öğr. Üyesi Ramazan ÇOMAKLI 2016-2018 14,966
TÜBİTAKTermal Enerji Depolama Özellikli Sepiyolit Katkılı Diyatomit/Faz Değiştiren Madde Kompozitlerin Üretilmesi ve Karakterizasyonu Prof. Dr. Ö. Yusuf TORAMAN 2015-2017 248,879
BAPKuru İnce Öğütmede Separatör Rotor Hızı ve Fan Diferansiyel Basıncının Tane Boyut Dağılımına Etkisi Prof. Dr. Ö. Yusuf TORAMAN 2010-2014 2,000
Kalkınma AjansıNiğde Bölgesinin Ar-Ge Kapasitesini Geliştirmeye Yönelik Teknopark Yerleşke İhtiyaçlarının Fizibilitesi Prof. Dr. Ö. Yusuf TORAMAN 2013-201343,660 
TÜBİTAKUltrasonik Enerji İle Nano Boyutta Fonksiyonel Mineral Dolgu Üretilmesi ve Ürün Özelliklerinin Geliştirilmesi Prof. Dr. Ö. Yusuf TORAMAN 2012-2013 30,000
BAPKayseri-Yahyalı Bölgesi Kromit Cevheri Özellikleri ve Yeşilköy Krom Konsantre Tesisi İyileştirme Çalışmaları Prof. Dr. Ö. Yusuf TORAMAN 2012-20132,500 
BAPKarıştırmalı Değirmende Nanometrik Kalsit Üretimi Prof. Dr. Ö. Yusuf TORAMAN 2012-20138,950 
TÜBİTAKAfşin-Elbistan Termik Santral Kömüründen Ultrasonik Enerji ile Kükürdün ve Külün Uzaklaştırılması Prof. Dr. Ö. Yusuf TORAMAN 2013-20132,000 
TÜBİTAKÖğütme Yardımcısının Kalsitin (CaCO3) Öğütme Verimine Etkisinin Araştırılması Prof. Dr. Ö. Yusuf TORAMAN 2013-20133,000 
BAPÖğütme Sıvılarının Dikey Pinli Karıştırmalı Değirmende Kalsitin Öğütme Verimine Etkisinin Araştırılması Prof. Dr. Ö. Yusuf TORAMAN 2010-20117,200 
BAPNiğde Bölgesindeki Kalsitin Karıştırmalı Bilyalı Değirmende Yaş Öğütülmesi ve Bazı İşlem Parametrelerinin Ürün İnceliğine Etkisi Prof. Dr. Ö. Yusuf TORAMAN 2009-20102,000 
TÜBİTAKMikronize Kalsitin Karıştırmalı Bilyalı Değirmende Yeniden Öğütme Sonrası Ürün Kalitesinin Arttırılması Prof. Dr. Ö. Yusuf TORAMAN 2009-201023,309 
BAPTermik Santrallerde Kullanılan Kömür Kalitesinin İyileştirilmesi ve Yakma Sonucu Oluşan Taban Külünün Değerlendirilmesinin Araştırılması Prof. Dr. Ö. Yusuf TORAMAN 2008-20096,425 
BAPMikrodalga İle Isıtmanın Niğde Yöresi Çinko-Kurşun (Zn-Pb) Cevherinin Tane Serbestleşmesine, Öğütülebilirliğine ve Dayanımına Etkisinin Araştırılması Prof. Dr. Ö. Yusuf TORAMAN 2007-20094,450 
BAPOHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri: Bir Yeraltı Krom İşletmesinde Uygulanması Doç. Dr. Ümit ATICI 2011-20132,000 
BAPVolkanik –Magmatik kayaçlarda ultrasonik (P ve S) dalgaları kullanılarak dinamik elastisite ve poisson oranının değerlendirilmesi Doç. Dr.  Ümit ATICI 2006-20087,000

Son Güncelleme Tarihi:03.01.2020