Misyon/Vizyon

Misyon / Vizyon


Misyon
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü yüklenmiş olduğu sorumluluk ve görev bilincini aşağıdaki misyon ifadesi ile vurgulamaktadır. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümünün Misyonu: Makine Mühendisliği alanında evrensel bilgilerle donanmış kapsamlı ve fonksiyonel bir eğitim-öğretim programı sağlayan, araştırmacı ve analitik düşünebilen kültürel donanımlı mühendisler yetiştiren, öğrenci ve personelin hak ve menfaatlerini koruyan, karar mekanizmalarında katılımcı, paylaşımcı ve şeffaf olan, akademik liyakat ve başarıya önem veren, bölgesel ve ulusal gelişmeye katkı sağlayan, etik anlayışa sahip olan bir bölüm olmaktır.

Vizyon
Makine Mühendisliği Bölümü Eğitim-Öğretimle Araştırma-Geliştirmeyi Bütünleştirmiş hem ulusal hem de uluslararası tanınmışlığa sahip bir bölüm olmayı amaçlamaktadır. Bu düşünce ışığında, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümünün vizyonu: -Kendi içerisinde bütünleşmiş, kurumsallaşmış, çağdaş, mezunları iş hayatında tercih edilen, kaliteli ve etkin bir bölüm olmak -Üniversite giriş sınavında da başarılı öğrenciler tarafından tercih edilmek, -Bilimsel çalışma yapma kapasitesi yüksek ulusal ve uluslararası proje üretmek, -Bir dış değerlendirmeden (akreditasyon) başarı ile geçmiş olmak

Son Güncelleme Tarihi:20.11.2017