Misyon/Vizyon

Misyon

Mekatronik Mühendisliği alanında evrensel bilgilerle donanmış kapsamlı ve fonksiyonel bir eğitim-öğretim programı sağlayan, sanayi ve araştırma kuruluşlarında veya akademik kurumlarda başarılı bir kariyer için bilgiye ulaşabilen ve mesleki açıdan gelişme gösterebilen, analitik düşünebilen, entelektüel bakış açısına sahip, donanımlı, idealist mühendisler yetiştiren, öğrenci ve personelin hak ve menfaatlerini koruyan, karar mekanizmalarında katılımcı, paylaşımcı ve şeffaf olan, akademik liyakat ve başarıya önem veren, bölgesel ve ulusal gelişmeye katkı sağlayan, etik anlayışa sahip olan bir bölüm olmaktır.


Vizyon

Mekatronik Mühendisliği Bölümü Eğitim-Öğretimle Araştırma-Geliştirmeyi Bütünleştirmiş hem ulusal hem de uluslararası tanınmışlığa sahip bir bölüm olmayı amaçlamaktadır. Kendi içerisinde bütünleşmiş, kurumsallaşmış, çağdaş, mezunları iş hayatında tercih edilen, kaliteli ve etkin, bilimsel çalışma yapma kapasitesi yüksek ulusal ve uluslararası proje üretmek bir bölüm olmak Mekatronik Mühendisliğinin vizyonunu oluşturmaktadır.