Misyon/Vizyon
Misyon

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Üniversitemizin misyonuna uygun olarak kendi misyonunu belirlemiştir. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, yüklenmiş olduğu sorumluluk ve görev bilincini aşağıdaki misyon ifadesi ile vurgulamaktadır:

Analitik düşünceye sahip, sorunları önceden belirleyerek sorunlara karşı mühendislik çözümleri geliştirebilen, konusunda yetki ve sorumluluk taşıyabilecek yeterli bilgi ve becerilerle donatılmış, meslek etiğinden taviz vermeyen, Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı Mühendisler yetiştiren, üniversite-sanayi işbirliğini destekleyen, katılımcı, çağdaş eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini yürüten, bilgi ve teknoloji üreterek bölgesel ve ulusal kalkınmaya katkı sağlayan, yaptığı çalışmaları uluslararası ilişkilerle geliştirerek sürdürebilir kılan öncü ve saygın bir Fakülte olmaktır.

Vizyon

Fakültemizin tüm dünya ülkeleri tarafından tanınan ve kabul edilen bir Fakülte olmayı başarması en önemli dileğimizdir. Bu düşünceler ışığında belirlenen Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi’nin vizyonu aşağıdaki şekilde ifade edilmiştir.

Ulusal ve uluslararası bilgi ve teknoloji üretimine katkı sağlayan, öğretim elemanları ile konusunda uzman mühendisler yetiştiren, uluslararası alanda öncü ve saygın bir Fakülte olmaktır.Son Güncelleme Tarihi:04.07.2017