Devam Eden Projeler
 1. TÜBİTAK 1000-Niğde Üniversitesi Ar-Ge Strateji Belgesi (ENERJİ),115R249, Yürütücü: Ayşe SEYHAN, Devam ediyor
 2. UNİKOP ENERJİ EVİ, KOP, Araştırmacı:Ayşe SEYHAN, Devam Ediyor
 3. SİLİSYUMUN SAFLAŞTIRILMASI PROJESİ, 2017-2018, Yürütücü:Ayşe SEYHAN
 4. GÜNEŞ PİLLERİNİN (PV) ÜLKEMİZDE ÜRETİLEBİLMESİNE YÖNELİK ETÜT ÇALIŞMALARI PROJESİ, 2016-2017,Araştırmacı: Ayşe SEYHAN
 5. Niğde Üniversitesi Ar-Ge Strateji Belgesi (Nanoteknoloji Araştırmaları), 115R092, TÜBİTAK 1000 PROJESİ, Yürütücü: Doç. Dr. Yeliz KONUKLU, 2016-Devam Ediyor
 6. Termal Enerji Depolama Özellikli Sepiyolit Katkılı Diyatomit/Faz Değiştiren Madde Kompozitlerinin Üretilmesi ve Karakterizasyonu, TÜBİTAK (1001) - 115M525, Yürütücü: Doç. Dr. Yeliz KONUKLU, 2015-Devam Ediyor
 7. Faz Değiştiren Madde/Ömrünü Tamamlamış Lastik Kompozit Materyallerinin İncelenmesi, BAP Projesi, Yürütücü: Doç. Dr. Yeliz KONUKLU, 2013-Devam Ediyor
 8. Mikrokapsüllenmiş Faz Değiştiren Madde İçeren Sıcaklık Kontrollü Ambalajların Gıdalarda Kullanımı, TUBİTAK Projesi, Yürütücü: Doç. Dr. Yeliz KONUKLU, 2012-2015
 9. Zehirli Kimyasalların Tespiti İçin MEMS Tabanlı Kimyasal Sensör Dizisi Geliştirilmesi, TÜBİTAK (1003) - 115E096, 2015-Devam Ediyor
 10. Fotovoltaik Uygulamalar için Yeni Yarı İletken Gözenekli Malzemeler, TÜBİTAK (COST) - 115Z105, 2015-Devam Ediyor
 11. Hafif, Orta Ve Ağir Çekirdeklerin Nükleer Yapı ve Reaksiyon Gözlenirlerinin Kümelenme Modeli Kullanarak Teorik Olarak İncelenmesi, TÜBİTAK (1001) - 113F225,  Yönetici: Doç. Dr. Asım SOYLU,
 12. İgnimbritlerin kaynak bölgelerinin tayininde sıkça kullanılan manyetik hassasiyet anizotropisi (AMS) yöntemine daha avantajlı ve güvenilir bir alternatif metod: Yüksek çözünürlülükte x-ışınları tomografisi (mikro-CT), TÜBİTAK (3501), Yönetici: Doç. Dr. Orkun ERSOY, 2012-Devam Ediyor
 13. Yumuşak ve sert dokuların tomografi ile görüntülenmelerinde kullanılacak olan fantomların üretilmesi TUBİTAK PROJESİ, Yönetici: Doç. Dr. Orkun ERSOY, 2013-Devam Ediyor
 14. Yüksek Verimlilikte Güneş Pilleri Araştırma Merkezi Kurulumu, DPT 2010 K 121260, 2010Devam Ediyor 
Son Güncelleme Tarihi:16.12.2016