Merkezimiz Faaliyet Alanları

Merkezimiz Faaliyet Alanları
Kadınların, Atatürk ilke ve inkılapları ile kazanılmış haklarını ve çağdaş toplum bireyi olmasını temel alarak, kadınlarla ilgili konularda ulusal ve uluslararası kurs, seminer, konferans, kongre ve benzeri etkinlikler düzenlemek ve bu etkinliklere katılımı özendirmek
Kadın ve erkek bireylerin insan hakları ve ilkeleri doğrultusunda bilinçli ve duyarlı bireyler olarak yetiştirilmelerini sağlamak için her türlü araçtan yararlanarak kamuoyunu toplumsal cinsiyet kavramı ve kadın sorunlarıyla ilgili her konuda bilgilendirmek ve toplumsal cinsiyet bakış açısını geliştirmek yönünde faaliyet gösteren yapılanmaları desteklemek 
Niğde ilindeki kadınların eğitim, sağlık, hukuk, siyaset, bilim, sanat ve iş yaşamındaki konumları, ülke ve bölge kadınının kültürel birikimi, yoksulluk, iç ve dış göç, siyasi katılım ve ekonomik üretim gibi alanlardaki durumu ile ilgili araştırmalar yapmak, elde edilen sonuçları toplumla paylaşmak, mevcut çalışmaları desteklemek ve sonuçlarını yayınlamak
Ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerin, Merkezin faaliyet alanlarındaki konularda eğitim ve öğretimlerine yardımcı olmak, toplumsal sorunların çözülmesine katkı sağlayacak uygulamalı çalışmalar yapmalarına imkân sağlamak, ülke ihtiyaçları doğrultusunda araştırmalara ve sosyal sorumluluk projelerine yöneltmek ve teşvik amaçlı ödüllü yarışmalar düzenlemek
Ulusal kalkınmaya etkin bir biçimde katılamamış olan kırsal kesim kadınları ve çocukları için özel eğitim programları ve seminerleri düzenlemek, yerel, bölgesel ve uluslararası düzeyde Türk kadınını tanıtıcı çalışmalar yapmak 
Kadın konusunda çalışma yapan kurum ve kuruluşlara danışmanlık yapmak
Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı benzeri diğer etkinliklerde bulunmak

Son Güncelleme Tarihi:21.12.2016