ÖZEL ÖĞRENCİ STATÜSÜNDE BAŞVURU YAPACAK ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE …

NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİNE ÖZEL ÖĞRENCİ STATÜSÜNDE BAŞVURU YAPACAK ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

SON BAŞVURU TARİHİ : 17 Ağustos 2018

 

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinin öğrencisi iken özel öğrenci olarak başka bir yükseköğretim kurumunda veya başka bir yükseköğretim kurumu öğrencilerinin de Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde eğitimine devam etmek istemeleri durumunda aşağıdaki ortak hükümler uygulanır:

 

1-Özel öğrenci olarak müracaat edebilmesi için öğrencinin, kayıtlı olduğu programa en az bir yarıyıl devam etmiş, başvurulan döneme kadarki bütün dersleri almış, başarmış ve genel not ortalamasının en az 2.50/4.00 olması gerekir. Olağanüstü durumlarda özel öğrenci olarak gidecek öğrenciden başarı koşulu aranmaz.

2- Özel öğrencilikte geçirilecek süre, en az bir yarıyıl olmak üzere, toplam; aralıklı veya sürekli olarak normal öğrenim süresinin yarısı ile sınırlıdır.

3- Öğrenim ücreti/katkı payı öğrenci tarafından kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumuna ödenir.

 

Detaylı bilgi için Bkz . Niğde Ömer Halisdemir  Üniversitesi Önlisans ve Lisans Özel Öğrenci Yönergesi 

 

3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında başvuru yapacak  öğrenciler 19 Eylül- 2 Ekim  tarihleri arasında başvuru yapabilirler. 

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

1-Öğrencilerin başvuru sırasında 3713 sayılı Kanunun yukarıda belirtilen kapsamında olduklarına dair belgelerini Sosyal Güvenlik Kurumundan temin ederek ilgili yükseköğretim kurumuna teslim etmeleri gerekmektedir. Yükseköğretim kurumları tarafından teslim alınan belgelere ilişkin olarak öğrencinin  söz  konusu  karar  kapsamında  olup  olmadığının  ihtiyaç  duyulması  halinde  Sosyal Güvenlik Kurumundan teyit edilebilecektir.

2.  Öğrenciler  halen  kayıtlı  oldukları  yükseköğretim  kurumundan  alacakları  öğrenci  belgesi (e-devlet  üzerinden alınan  öğrenci  belgeleri  kabul edilecektir.) ile  öğrenim  gördükleri  programın öğretim  diline  ilişkin  belgeleri  özel  öğrenci  olarak  devam  etmek  istedikleri  yükseköğretim kurumuna teslim edeceklerdir.

3.  3713 Özel  öğrenci  statüsünde  başvuru  yapılan  yükseköğretim  kurumları  öğrencilerin  yukarıda yer  alan  şartları  sağlayıp  sağlamadıklarını  kontrol  edeceklerdir.  Şartları  sağlayan  ve  söz  konusu karar  kapsamında  olduğu  saptanan  öğrenciler  özel  öğrenci  olarak  kabul  edilecektir.    Bu işlemler 2 Ekim 2018 günü mesai bitimine kadar tamamlanacaktır (Sosyal Güvenlik Kurumundan durum  teyidi  gelmeyen  öğrencilerin  sunduğu  belgelere  göre  işlemleri  yürütülecek  ancak durumlarının  söz  konusu  karar  kapsamında  olmadığı  saptanan  öğrencilerin  özel  öğrencilik işlemleri geri alınacaktır).

4. 3713 Özel öğrencilik işlemleri için kontenjan sınırlaması bulunmamakta olup yukarıda yer alan şartları sağlayan tüm öğrenciler 3713 özel öğrenci statüsünde kabul edilecektir.   

5- 3713 Özel öğrenci statüsünde kabul edilen öğrencilere ilgili yükseköğretim kurumu tarafından anılan  Yükseköğretim  Kurulu  kararı  uyarınca  3713  özel  öğrenci  statüsünde  kabul  edildiklerine ilişkin  belge  verilecektir.  3713  özel  öğrenci  statüsünde  kabul  edilen  öğrenciler  bu  belgelerini  kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumuna en geç 16 Ekim 2018 Salı günü mesai bitimine kadar teslim edeceklerdir.                               

 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında başvuru yapacak  öğrencilerin başvuru esnasında bu kanun kapsamında olduklarına dair belgelerini Sosyal Güvenlik Kurumundan temin ederek başvuru sırasında ilgili Fakülteye/Yüksekokula teslim etmeleri gerekmektedir.  

  1. 3713 Özel öğrenci statüsünde kabul edilen öğrenciler 2018-2019 eğitim öğretim yılı güz döneminde eğitime başlayacaklardır.

Detaylı bilgi için (Tıklayınız)