Merdan Doğan

Genel Sekreter Yardımcısı


1970 yılında Aksaray’da doğdu. 1988 yılında Niğde Milli Eğitim Müdürlüğünde memur olarak göreve başladı.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi bünyesinde çeşitli birimlerde görev yaptıktan sonra 2009 yılında Aksaray Üniversitesinde Yüksekokul Sekreteri ve Döner Sermaye İşletme Müdürü olarak görev yaptı.  2010 yılında Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde Yüksekokul Sekreteri, 2012 yılında Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığında Şube Müdürü, 2012 yılından itibaren Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne vekâleten halen devam etmekte olup, 29.06.2016 tarihi itibariyle Genel Sekreter Yardımcısı görevini asaleten yürütmektedir.