Sosyal Bilimler Enstitüsü 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına Başvuru Yapan Adayların Mülakat Listesi

* Öğrenci kabulünde adayların mülakat/yetenek sınavına girebilmeleri için adayın ALES puanının %60’ı ve lisans/yüksek lisans mezuniyet ortalamasının %40’ı toplanarak sıralama yapılmış ve belirlenen kontenjanının 3 katı kadar aday ilan edilmiştir. 
* Müzikoloji Anabilim Dalına yapılan başvurularda lisans mezuniyet not ortalamasına göre sıralama yapılmıştır.
* Başvuru şartlarını taşımayan, eksik veya yanlış belge yükleyen adaylar mülakata girecekler listesinde yer almamaktadırlar.