SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ ALIM SONUÇLARI

* Giriş başarı puanının hesaplanmasında; lisans mezuniyet not ortalaması, ALES puanı ve mülakat puanı değerlendirilir. Giriş başarı puanı; adayın ALES puanının %50’si, lisans mezuniyet not ortalamasının %30’u ve mülakat sınavından aldığı puanın %20’si toplanarak hesaplanır.

 * Doktora programları için; Adayların başarılı sayılması için hesaplanan giriş başarı puanının 100 puan üzerinden en az 75 puan olması gerekir.

 * Tezli yüksek lisans programları için; Adayların başarılı sayılabilmesi için hesaplanan giriş başarı puanının 100 puan üzerinden en az 65 puan olması gerekir.

 * Mülakat sınavlarında baraj puanı 100 üzerinden en az 50 olup, daha düşük puan alan adaylar ile mülakat sınavına girmeyen adaylar başarısız sayılır.

* Müzikoloji Anabilim Dalına Başvuran adayların Giriş başarı puanı; adayın lisans mezuniyet not ortalamasının %50’si ve mülakat/yetenek sınavından aldığı puanın %50’si toplanarak hesaplanır.  

 * Tezsiz Yüksek Lisans Programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.

 * Bir öğrenci, ilgili enstitüdeki birden fazla lisansüstü programa aynı anda kayıtlı olamaz.