2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI DERS KAYIT İŞLEMLERİ

Katkı Payı (Harç) Ödeme Tarihi: 16 Eylül 2019

Katkı Payı (Harç) Bitiş Tarihi: 20 Eylül 2019

Ders Kayıt/Kayıt Yenileme Tarihi: 16-20 Eylül 2019

Ders Ekle/Sil: 25-27 Eylül 2019

Kayıt Yenileme İşlemlerini 16-20 Eylül  2019 tarihlerinde yapamayanlar için Öğrenim ücreti/Katkı payı yatırma ve Ders kaydı Ek süre Ders Ekle-Sil (25-27 Eylül 2019) tarihlerinde yapılacaktır. Bu tarihlerden sonra ders alma işlemleriyle ilgili hiçbir işlem yapılmayacaktır.

Harç Durumu: 

Normal eğitim-öğretim süresini tamamlamamış ve 2. Üniversite olarak Enstitümüze kaydı bulunmayan öğrenciler katkı payı ödemeyeceklerdir.

Bir Yükseköğretim Programına kayıtlı iken ikinci bir yükseköğretim programına (çift ana dal programları hariç olmak üzere) kayıt yaptırılması halinde ikinci yükseköğretim programına ait öğrenci katkı payları, öğrencilerin kendileri tarafından karşılanır." hükmü gereğince harç tahakkukları otomasyon sistemi üzerinden gerçekleştirilmiştir.

 

Üniversitemiz öğrencilerinin, katkı payı /öğrenim ücreti ödeme işlemleri işlemlerinin internet üzerinden Banka/Kredi Kartı ile Sanal Pos kullanılarak yapabilmesi için gerekli çalışmalar tamamlanmıştır. Buna göre, 2019-2020 güz yarıyılında katkı payı /öğrenim ücreti, Üniversitemiz kurumsal ödeme sistemi https://kos.ohu.edu.tr adresinden, yada OGRIS ders kaydı sayfasında Kurumsal Ödeme Sayfası düğmesi tıklanarak yapılabilecektir. İsteyen öğrenciler, katkı payı /öğrenim ücretini önceki yıllardaki şekliyle  Türkiye’nin herhangi bir yerindeki T.C ZİRAAT BANKASI ATM’lerine giderek öğrenci katkı payını /öğrenim ücretlerini Öğrenci Numarası ile ödeyebileceklerdir. (öğrenci numarası başına bir veya iki ‘0’sıfır koyarak)

 

ÖĞRENCİLERİMİZİN DERS KAYIT HAFTASINDA YAPILACAK İŞLEMLERİ DİKKATLİ OKUMALARI VE DANIŞMANLARI İLE GÖRÜŞMELERİ ÖNEMLE RİCA OLUNUR!  ÖĞRENCİLERİMİZ İÇİN DERS SEÇİMLERİ İÇİN İZLENECEK YOL!

 

  DİKKAT! Tez Konusu geçen öğrencilerimiz "TEZ ÇALIŞMASI (TEZ ÖNERİSİ)" seçmeyeceklerdir.

SEÇİLEN DERSLER VE DERS  ONAYLARINDAN ÖĞRENCİ VE DANIŞMANI SORUMLUDUR. 

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

*Tezli Yüksek Lisans Programı toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur.

* Öğrencinin programı tamamlayabilmesi için her yarıyılda (özel konular dersi hariç) en az 30 AKTS kredisi olmak üzere toplamda en az 120 AKTS kredisini tamamlaması

Gerekir. Alanında hazırlanan tezin savunularak jüri tarafından başarılı bulunması gerekir.

* Lisansüstü programlarda bir dersin başarı notu, ara sınav not ortalamasının %40’ı ile genel/bütünleme sınav notunun %60’ının toplamı olup; öğrencinin ilgili dersten

başarılı sayılması için bu notun 100 puan üzerinden tezli yüksek lisans programlarında en az 75 puan olması gerekir.

* Seminer dersi, Özel Konular ve Tez Çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

* Öğrenci her yarıyıl, zorunlu ders paketinden seçilen ilgili yarıyıla ait bir adet zorunlu dersi (Bilimsel Araştırma Teknikleri Ve Yayın Etiği dersi hariç) almalıdır.

* Bilimsel Araştırma Teknikleri Ve Yayın Etiği dersi ile seminer planda belirtilen yarıyılda alınmalıdır

* Öğrenci danışman atamasını izleyen yarıyıldan itibaren her yarıyıl özel konular dersine kayıt yaptırmalıdır.

*Danışman atamasını izleyen yarıyıldan itibaren tez konusu, tez öneri formuyla, en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar anabilim dalı kurul kararı ile enstitüye önerilmelidir.

* Öğrencinin Tez Önerisi EYK tarafından kabul edildiğinde, öğrenci “Tez Çalışması (Tez Önerisi)”ında başarılı sayılır, başarılı sayılmasını izleyen yarıyıldan itibaren tez çalışmasına kayıt yaptırmalıdır.

* Öğrenci en geç danışman atamasını izleyen yarıyıldan itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmalıdır.

I. Yarıyıl

AKTS

Kredi

Kredi

II. Yarıyıl

AKTS Kredisi

Kredi

III. Yarıyıl

AKTS

Kredisi

Kredi

IV. Yarıyıl

AKTS Kredisi

Kredi

Seçmeli Dersler

24

9

Seçmeli Dersler

24

9

Tez Çalışması

30

-

Tez Çalışması

30

-

Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği konulu ders

8

3

Seminer

6

-

Özel Konular


2

 


-

Özel Konular

2

-

Özel Konular

2

-

Tez Çalışması

(Tez Önerisi)

 

 

2

 

Toplam

32

12

Toplam

34

9

Toplam

32

-

Toplam

32

-


Bahar yarıyılında kabul edilen öğrenciler, seminer’i bahar yarıyılında Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği konulu dersi ise güz yarıyılında alırlar.

DOKTORA

-Doktora programlarına Yüksek Lisans derecesi ile kabul edilenler için

* Doktora Programı toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur.

* Öğrencinin programı tamamlayabilmesi için her yarıyılda (Uzmanlık Alan Dersi hariç) en az 30 AKTS kredisi olmak üzere toplamda en az 240 AKTS kredisini tamamlaması gerekir.

*Lisansüstü programlarda bir dersin başarı notu, ara sınav not ortalamasının %40’ı ile genel/bütünleme sınav notunun %60’ının toplamı olup; öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılması için bu notun 100 puan üzerinden doktora/sanatta yeterlik programlarında en az 80 puan olması gerekir.

* Seminer, Uzmanlık Alan Dersi, Tez Önerisi ve Tez Çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

* Öğrenci her yarıyıl, zorunlu ders paketinden seçilen ilgili yarıyıla ait bir adet zorunlu dersi (Bilimsel Araştırma Teknikleri Ve Yayın Etiği dersi hariç) almalıdır.

* Bilimsel Araştırma Teknikleri Ve Yayın Etiği dersi Yüksek Lisans programında alınmamışsa zorunludur.

* Bilimsel Araştırma Teknikleri Ve Yayın Etiği dersinin daha önce alındığı belgelendirilmişse ilgili ders yerine bir adet seçmeli ders alınmalıdır.

* Bilimsel Araştırma Teknikleri Ve Yayın Etiği dersi ile seminer planda belirtilen yarıyılda alınmalıdır.

* Doktora öğrencisi, yeterlik sınavında başarılı olduğu yarıyılı izleyen yarıyıldan itibaren her yarıyıl uzmanlık alan dersine kayıt yaptırmalıdır.

* Eğitim öğretim Planı aşağıdaki gibidir.

I.

Yarıyıl

AKTS

Kredisi

Kredi

II.

Yarıyıl

AKTS

Kredisi

Kredi

III.

Yarıyıl

AKTS

Kredisi

Kredi

IV.

Yarıyıl

AKTS

Kredisi

Kredi

V-VIII. Yarıyıllar

AKTS

kredisi

Kredi

Seçmeli

Dersler*

24

9

Seçmeli

Dersler*

24

9

Doktora

Yeterlik

30

-

Tez

Önerisi

30

-

Tez Çalışması

30

-

Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği konulu ders

8

3

Seminer

8

-

Uzmanlık

Alan Dersi

2

-

Uzmanlık

Alan Dersi

2

-

Toplam

32

12

Toplam

32

9

Toplam

30

-

Toplam

32

-

Toplam

32

-

Not 1 : Bahar yarıyılında kabul edilen öğrenciler, seminer’i bahar yarıyılında, Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği konulu dersi ise güz yarıyılında alırlar.

Not 2 : Doktora Öğrencisi daha önce anabilim dalının zorunlu derslerinin bir kısmını almışsa her bir yarıyıl için almadığı diğer zorunlu dersleri veya tamamını almışsa programın gerektirdiği kredi miktarının tamamını seçmeli dersler alarak tamamlar.

-Doktora programlarına Lisans derecesi ile kabul edilenler için

* Doktora Programı en az kırk iki kredilik on dört ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur.

* Öğrencinin programı tamamlayabilmesi için her yarıyılda (Uzmanlık Alan Dersi hariç) en az 30 AKTS kredisi olmak üzere toplamda en az 300 AKTS kredisini tamamlaması gerekir.

* Lisansüstü programlarda bir dersin başarı notu, ara sınav not ortalamasının %40’ı ile genel/bütünleme sınav notunun %60’ının toplamı olup; öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılması için bu notun 100 puan üzerinden doktora/sanatta yeterlik programlarında en az 80 puan olması gerekir.

* Seminer, Uzmanlık Alan Dersi, Tez Önerisi ve Tez Çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

*Öğrenci her yarıyıl, zorunlu ders paketinden seçilen ilgili yarıyıla ait bir adet zorunlu dersi (Bilimsel Araştırma Teknikleri Ve Yayın Etiği dersi hariç) almalıdır.

* Bilimsel Araştırma Teknikleri Ve Yayın Etiği dersi zorunludur.

*Bilimsel Araştırma Teknikleri Ve Yayın Etiği dersi ile seminer planda belirtilen yarıyılda alınmalıdır.

*Doktora öğrencisi, yeterlik sınavında başarılı olduğu yarıyılı izleyen yarıyıldan itibaren her yarıyıl uzmanlık alan dersine kayıt yaptırmalıdır.

* Eğitim öğretim Planı aşağıdaki gibidir.

 

I-IV. Yarıyıllar

I.

Yarıyıl

AKTS

Kredisi

Kredi

II.

Yarıyıl

AKTS

Kredisi

Kredi

III.

Yarıyıl

AKTS

Kredisi

Kredi

IV.

Yarıyıl

AKTS

Kredisi

Kredi

Seçmeli

Dersler*

24

9

Seçmeli

Dersler*

32

12

Seçmeli

Dersler*

24

9

Seçmeli

Dersler*

32

12

Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği konulu ders

8

3

Seminer

8

-

Toplam

32

12

 

32

12

 

32

9

 

32

12

 

V-X. Yarıyıllar

V.

Yarıyıl

AKTS

Kredisi

Kredi

VI.

Yarıyıl

AKTS

Kredisi

Kredi

VII-X.

Yarıyıllar

AKTS

Kredisi

Kredi

 

Doktora

Yeterlik

30

-

Tez Önerisi

30

-

Tez Çalışması

30

-

 

Uzmanlık

Alan Dersi

2

-

Uzmanlık

Alan Dersi

2

-

 

Toplam

30

-

Toplam

32

-

Toplam

30

-

 

Not: Programa bahar yarıyılında kabul edilen öğrenciler, Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği konulu dersi Güz yarıyılında, Seminer Dersini Bahar yarıyılında, alırlar.