2019-2020 BAHAR DÖNEMİ TEZ SAVUNMA SINAVI İŞLEMLERİ (DİJİTAL ORTAMDA)

2019-2020 BAHAR DÖNEMİ TEZ SAVUNMA SINAVI İŞLEMLERİ (DİJİTAL ORTAMDA)

Bilindiği üzere Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) nedeniyle Yükseköğretim Kurulu ve Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Senatosu tarafından bazı kararlar alınmış olup 2019-2020 eğitim öğretim yılı bahar dönemine münhasır olmak üzere tez savunmalarının aşağıdaki iş akışına uygun olarak dijital ortamda yapılması Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanmıştır. Buna göre;

 1. Tezini tamamlayan öğrenci tezini öncelikle danışman öğretim üyesine sunar. Danışman öğretim üyesi uygun görürse tez savunma işlemlerini başlatır.
 2. Danışman öğretim üyesi anabilim dalı başkanlığına “Danışman Doktora Tez Savunma Sınav Jürisi Talep Dilekçesi / Yüksek Lisans Tez Savunma Sınav Jürisi Talep Dilekçesi” ile başvuruda bulunur.
 3. Anabilim dalı danışman öğretim üyesinden almış olduğu dilekçeleri değerlendirerek enstitümüze “ABD Doktora Tez Jüri Öneri Formu / ABD Yüksek Lisans Tez Jüri Öneri Formu” ve sınav tarihini bildirir üst yazı ile bildirimde bulunur. Ayrıca Danışman tezin bir kopyasını da intihal yazılım programı raporu alınmak üzere enstitüye mail olarak gönderir.
 4. Enstitümüz almış olduğu ABD jüri öneri ve sınav tarihi bildirim yazılarını enstitü yönetim kurulunda görüşerek kesinleştirir.
 5. Öğrenci; jüri üyelerine incelemeleri ve “Tez İnceleme Değerlendirme Raporu” hazırlamaları için, yapmış olduğu tez çalışmasından birer örnek gönderir.
 6. Sınav günü öğrenci, belirlenen tarih ve saatte jüri önünde tezini savunur.

  TEZLERİN DİJİTAL ORTAMDA SAVUNULMASI

   

  - Tez savunma sınavlarının "denetlenebilir ortam ve şartlarda gerçekleştirilmesi ve kayıt altına alınması” Danışman Öğretim Üyesinin sorumluluğundadır.

   

  - Tez savunmasında öğretim üyeleri, istediği çevrimiçi toplantı imkanı sağlayan platform yada uygulamadan (Microsoft Teams, Skype, Zoom vb.) yararlanabilir. 

   

  - Toplantının başında tüm katılımcıların kendisini tanıtması, adayın savunmasını yapıp kendisine yöneltilen sorulara cevap verdikten sonra jüri üyelerinin kendi aralarında tartışabilmesi için konferanstan ayrılması, daha sonra konferansa tekrar bağlanan adaya açık bir şekilde başarı durumunun bildirilmesi ve tüm bu sürecin baştan sona kayıt altına alınması zorunludur.  

   

  - Kayıt altına alınmayan sınavlar kesinlikle kabul edilmeyecek ve geçersiz sayılacaktır. 

  Doktora  Tez savunma sınavının süresi 60-120, Yüksek Lisans Tez savunma sınavının süresi 45-90 dakika arasındadır. (Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (Madde 38/6 ve Madde 52/6) 

  7. Aşağıda belirtilen sınav evrak ve materyallerinin enstitüye teslim edilmesi adayın ve danışmanın sorumluluğundadır.

   3 iş günü içerisinde ilgili Anabilim Dalı aracılığıyla enstitüye teslim edilmesi gereken evraklar:

  Bir ay içerisinde enstitüye teslim edilmesi gereken evraklar

  ·         Mezuniyet işlemleri,

   8. Enstitümüzün http://www.ohu.edu.tr/sosyalbilimlerenstitusu/sayfa/mezuniyet-islemleri sayfasının incelenerek ve ilgili evrak, belge ve materyallerin tamamının enstitüye tesliminden sonra enstitü yönetim kurulu kararı ile gerçekleştirilir.

  NOT: Tez savunma Sınavları yüz yüze yapılacak ise http://www.ohu.edu.tr/sosyalbilimlerenstitusu/sayfa/tez-savunma-sinavi-islemleri linkinde yer alan formları kullanınız.