Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı Uygulaması ve Ödevleri Olan Derslerin Uygulama Tarihleri

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı Uygulaması ve Ödevleri Olan Derslerin Uygulama Tarihleri 

Paket Programları II                                   14.05.2019
Ofis Programları II                                      15.05.2019
Araştırma Yöntem ve Teknikleri                  06.05.2019