Sayın Valimiz Yılmaz ŞİMŞEK Okulumuzu Ziyaret Etti