Misyon/Vizyon
MİSYON:


Bitkisel üretim alanında ulusal ve uluslar arası platformlarda rekabet edebilecek bilgi ve donanımları, yeni gelişmeleri takip ederek hayata geçirebilecek yetenekleri, tarımsal üretimin her aşamasında karşılaşılan problemleri çözüp ve uygulama yetisini, araştırma projeleri planlama kabiliyetini, üretilen bilgi ve teknolojiyi üretici ve ilgili sektörlere aktarabilme yeteneğini kazandıracak eğitim ve öğretim programları planlamak ve uygulamaktır.

 


VİZYON:


Bitkisel üretim konusunda uzman, tarımda güncel gelişmeleri takip eden, uluslararası alanda iletişim ve işbirlikleri kurmak amacıyla yabancı dil bilgisi ve bilişim teknolojileri gibi çeşitli donanımlara sahip, üretim süreçlerinde yer alan tüm aşamaları bilen, karşılaşılan sorunları anlayabilen ve çözüm önerileri getirebilen, sosyal yönleri, yaratıcılık ve girişimcilik becerilerine sahip mezunlar yetiştirmektir.


Son Güncelleme Tarihi:15.01.2016