Sayılarla Bölümümüz
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Bölümü 2013-2014 eğitim-öğretim yılında lisans, yüksek lisans ve doktora programlarına öğrenci alarak eğitim-öğretime başlamıştır.

Bölümümüz lisans programında İngilizce Hazırlık Programı uygulanmakta ve 100% İngilizce öğretim yapılmaktadır. 

Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Bölümü’nün Lisans Programı, bir yıl süreli İngilizce Hazırlık Sınıfı ve her biri 30 AKTS değerinde 8 yarıyıldan oluşan 4 yıllık lisans programı olmak üzere toplam beş yıl sürelidir. Hazırlık sınıfından muaf olan öğrenciler doğrudan birinci sınıftan başlayabilirler. Bir AKTS, öğrencinin her yarıyıl için 30 saatlik iş yükünü ifade eder.

Bölümümüz, 4 Profesör, 3 Doçent, 3 Yardımcı Doçent ve 1 öğretim Görevlisi' nden oluşan genç ve dinamik bir akademik kadroya sahiptir. Bitkisel Üretim ve Teknolojileri, Organik Tarım, Hasat Sonrası Fizyolojisi Anabilim Dalları ile kültür bitkilerinin yetiştiriciliği ve muhafazası, bitki hastalık ve zararlıları ile mücadele, organik tarım, moleküler genetik, toprak bilimi ve bitki besleme  disiplinlerinden oluşmaktadır. 


Sayılarla Öğrencilerimiz:

Lisans

Yüksek Lisans

Doktora

159

70

16


Yüksek Lisans

İngilizce Program

Türkçe   Program

70

17

53


Doktora

İngilizce Program

Türkçe   Program

16

6

10


Son Güncelleme Tarihi:29.03.2019