Misyon/Vizyon
Misyon

İş sağlığı ve güvenliğinin oldukça kapsamlı bir alan olması nedeni ile koruyucu ve önleyici hizmetlerin daha verimli ve günün şartlarına uygun şekilde verilebilmesi için bu alanda hizmet verecek kişi ve kuruluşların eğitimli ve yetkin hale getirilmeleri büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle iş sağlığı ve güvenliği alanında faaliyet gösterecek kişilerin yetiştirilmeleri ve eğitilmeleri gerekmektedir. Bu amaçla misyonumuz, Türkiye'de özel ve kamu sektörü alanında aranılan elemanları yetiştiren program olmaktır.

Vizyon

Ülkemizde hem kamu hem de özel sektör alanında gereksinim duyulan, eğitilmiş ve nitelikli işgücü boşluğunun doldurulması, çağın gereklerine uygun kalite ve niteliklerde ara eleman yetiştirilmesidir.
Son Güncelleme Tarihi:16.12.2015