Misyon/Vizyon
Misyon
Alanın kuramsal, teknik ve uygulama gereklerini yerine getirebilecek bilgi, beceri ve donanıma sahip, çağdaş iletişim olgusu çerçevesinde yaratıcılığını bilgi birikimi doğrultusunda organize edebilen, meslek etiğine bağlı, radyo ve televizyon programcılığı ile sinema, belgesel sinema ve reklam filmi yapımı alanında yapımcı, yönetmen, senaryo yazarı, kameraman, kurgu elemanı vb. görevlerde bulunabilecek ve kuramsal çalışmalar yapabilecek çağdaş iletişimciler yetiştirmektir.

Vizyon
İletişim ve medya çağında yaşadığımızın bilinci içerisinde, çağdaş bir toplum yaratma sürecinde iletişimin önemini vurgulayacak biçimde bilimsel ve teknolojik alt yapı ile donatılmış, evrensel düşünebilen, yenilikçi, katılımcı, ufku geniş, mesleki yeterliliğe ve özgüvene sahip ara elemanlar yetiştirmek.
 
Son Güncelleme Tarihi:14.12.2015