Misyon/Vizyon

Misyon

Evrensel düşünceye sahip, eleştirel düşünebilen, sorgulayan, toplumun sağlığını koruma ve geliştirmenin önemine inanan, bilimsel araştırmalar ve yayınlar yaparak ulusal ve uluslar arası düzeyde bilgi üretimine ve mesleki gelişime katkıda bulunan, nitelikli ebeler yetiştirmeyi kendisine görev edinmiştir.


Vizyon

Sağlık hizmetleri alanında yenilikçi, yaratıcı ve öncü, alanının gerektirdiği bilimsel bilgi ve becerilerle donanmış, mesleki etik ilkelere bağlı, ulusal ve uluslararası alanda tanınan ve tercih edilen ebeler yetiştirmektir.