Akademik Unvanlar

 • 2017 / ...

  YARDIMCI DOÇENT

 • 2005 / 2015

  ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Öğrenim Bilgisi

 • Doktora 2017

  IMMIGRANT ORGANIZATIONS AND BOUNDARIES OF POLITICAL PARTICIPATION: THE CASE OF TURKEY ORIGIN IMMIGRANT ASSOCIATIONS IN GERMANY

  ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ / İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ

 • Yüksek Lisans 2006

  An examination of two Turkish ngos from a pluralist perspective: Human rights association (İHD) and women for women`s human rights-new ways (KİH-YÇV)

  ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ / İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ , SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ

 • Lisans 2003

  ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ / FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ, SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ

Benim manevi mirasım ilim ve akıldır.

Mustafa Kemal Atatürk

Ödüller

KAM1003 SOSYOLOJİ

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

KAM1004 SİYASET SOSYOLOJİSİ

Zorunlu Ders Amaç:Siyaset sosyolojisinin bir disiplin olarak anlaşılması. Siyaset sosyolojisinin temel kavramlarının, çalışma alanlarının ve düşünsel gelişiminin anlaşılmasının yanı sıra siyaset sosyolojisine temel kuramsal yaklaşımların anlatılarak alanla ilgili güncel tartışma konularının ele alınması.

Dersin İçeriği

Siyaset sosyolojisinin bir disiplin olarak anlaşılması. Siyaset sosyolojisinin temel kavramlarının, çalışma alanlarının ve düşünsel gelişiminin anlaşılmasının yanı sıra siyaset sosyolojisine temel kuramsal yaklaşımların anlatılarak alanla ilgili güncel tartışma konularının ele alınması.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

KAMU YÖNETİMİ

KAM3004 ÇAĞDAŞ SİYASAL AKIMLAR

Zorunlu Ders Amaç:Ders ideolojinin ne olduğunu, işlevlerini ve belli başlı ideoloji ve düşünce akımlarını tarihsel, kavramsal, eleştirel ve analitik bir yaklaşımla öğretmeyi amaçlıyor.

Dersin İçeriği

Ders ideolojinin ne olduğunu, işlevlerini ve belli başlı ideoloji ve düşünce akımlarını tarihsel, kavramsal, eleştirel ve analitik bir yaklaşımla öğretmeyi amaçlıyor.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

KAMU YÖNETİMİ

KAM4000 BİTİRME TEZİ

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:0
 • Pratik Saat:2
 • AKTS:5

KAM4003 TÜRK SİYASAL HAYATI

Zorunlu Ders Amaç:Türk siyasal yaşamında önem arz eden siyasal olayların tanımlanması. Geçmişten bugüne yaşanan siyasal olaylerın ve değişimlerin yönetim ve ekonomi üzerine etkilerini anlamaya çalışma.

Dersin İçeriği

Türk siyasal yaşamında önem arz eden siyasal olayların tanımlanması. Geçmişten bugüne yaşanan siyasal olaylerın ve değişimlerin yönetim ve ekonomi üzerine etkilerini anlamaya çalışma.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

KAMU YÖNETİMİ

KAM4004 TÜRK TOPLUM YAPISI

Seçmeli Ders Amaç:Türkiye'nin toplumsal yapısının tarihsel süreklilik çizgisi içinde genel olarak soyso-kültürel, özel olarak kurumsal çerçevede değerlendirilmesi ve kurumsal gelişmelerin gerek kendi içinde gerek kurumsal sistem ve sosyo-kültürel sistem düzeyinde sosyo kültürel değişme, gelişme, bütünleşme, çözülme süreçleri çerçevesinde analiz edilmesi temel amaçtır.

Dersin İçeriği

Türkiye'nin toplumsal yapısının tarihsel süreklilik çizgisi içinde genel olarak soyso-kültürel, özel olarak kurumsal çerçevede değerlendirilmesi ve kurumsal gelişmelerin gerek kendi içinde gerek kurumsal sistem ve sosyo-kültürel sistem düzeyinde sosyo kültürel değişme, gelişme, bütünleşme, çözülme süreçleri çerçevesinde analiz edilmesi temel amaçtır.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

KAMU YÖNETİMİ

KAM6139 TÜRKİYEDE SİYASAL AKIMLAR

Seçmeli Ders Amaç:Türkiye'de siyasal, ideolojik ve düşünsel akımların ve fikir hayatının modernleşme deneyimi çerçevesinde incelenmesidir. Konu ile ilgili temel ve ikincil kaynaklardan yola çıkılarak Türk Siyasal Hayatının gelişme çizgilerini sunularak Cumhuriyet döneminin siyasal yapısının ve fikir hayatının modernleşme deneyimi çerçevesinde incelenmesi önem taşımaktadır.

Dersin İçeriği

Türkiye'de siyasal, ideolojik ve düşünsel akımların ve fikir hayatının modernleşme deneyimi çerçevesinde incelenmesidir. Konu ile ilgili temel ve ikincil kaynaklardan yola çıkılarak Türk Siyasal Hayatının gelişme çizgilerini sunularak Cumhuriyet döneminin siyasal yapısının ve fikir hayatının modernleşme deneyimi çerçevesinde incelenmesi önem taşımaktadır.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

KAMU YÖNETİMİ

SBU1007 SOSYOLOJİYE GİRİŞ

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

Yıla Göre Sırala:

Kemalist Modernleşme, Rejim ve Demokrasi Üzerine Tartişmalar

ÇOBAN BALCI ASLIHAN (Dergi:Artvin Çoruh Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi), 2016
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Diğer Endeksler | Cilt:2 | Sayı:2 | DOI: | ISSN:

Globalization and the Nation State: A Poulantzian Approach

ÇOBAN BALCI ASLIHAN (Dergi:Atılım Sosyal Bilimler), 2015
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Diğer endeksler | Cilt:5 | Sayı:2 | DOI: | ISSN:

Two Turkish NGOs from a Pluralist Perspective: IHD and KIH-YÇV

ÇOBAN BALCI ASLIHAN, 2017
Kitap Kitap Türü:Bilimsel Kitap | ISBN:978-3-330-03918-6


 • Adres:
 • Tel:0 388 225 2041
 • Email: