Akademik Unvanlar

 • 2008 / ...

  YARDIMCI DOÇENT

 • 1996 / 2008

  ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Öğrenim Bilgisi

 • Doktora 2006

  Armutlu Yarımadası Zeolitli Tüflerinin Jeolojik, Mineralojik ve Jeokimyasal İncelenmesi

  İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ / FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ , JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ (DR)

 • Yüksek Lisans 1998

  Üç kapılı granitoidinin (Niğde) jeolojik, mineralojik, petrografik ve jeokimyasal özelliklerinin incelenmesi

  NİĞDE ÜNİVERSİTESİ / FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ , JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ (YL) (TEZLİ)

 • Lisans 1995

  HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ / MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Benim manevi mirasım ilim ve akıldır.

Mustafa Kemal Atatürk

Ödüller

1905522 MAGMATİK KAYAÇLARIN JEOKİMYASI

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:3

1905525 MAĞMATİK PETROJENEZ

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:3

1905575 MESLEKİ İNGİLİZCE

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:3

1905584 DOĞAL ZEOLİTLER

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:3

EGZ0007 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:0
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:0

EĞİTİM FAKÜLTESİ

MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ

ENF1021 BASIC COMPUTER

Ortak Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:2
 • AKTS:5

TARIM BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ FAKÜLTESİ

BİTKİSEL ÜRETİM VE TEKNOLOJİLERİ

FBO2011 BİLGİSAYAR I

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:2
 • AKTS:3

FBO2012 BİLGİSAYAR II

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:2
 • AKTS:3

HRT2015 MESLEKİ İNGİLİZCE

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

IMO1005 BİLGİSAYAR I

Ortak Zorunlu Ders Amaç:Bu ders öğrencilere günlük yaşamlarında ve mesleki kariyerlerinde yardımcı olacak temel bilgisayar kullanımını ve bilgisini kazandırmayı amaçlamaktadır.

Dersin İçeriği

Bu ders öğrencilere günlük yaşamlarında ve mesleki kariyerlerinde yardımcı olacak temel bilgisayar kullanımını ve bilgisini kazandırmayı amaçlamaktadır.

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:2
 • AKTS:5

EĞİTİM FAKÜLTESİ

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ

IMO1008 BİLGİSAYAR II

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:2
 • AKTS:5

JEO1008 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:3

JEO2008 MİNERALOJİ

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:1
 • AKTS:5

JEO3006 PETROLOJİ

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

JEO3007 PETROGRAFİ

Zorunlu Ders Amaç:Magmatizma ve metamorfizmanın oluşum ve gelişim süreçlerini, magmatik ve metamorfik kayaç türlerini öğrenciye öğretmek ve böylece yerkürenin yapısını daha iyi anlayabilmelerini sağlamak.

Dersin İçeriği

Magmatizma ve metamorfizmanın oluşum ve gelişim süreçlerini, magmatik ve metamorfik kayaç türlerini öğrenciye öğretmek ve böylece yerkürenin yapısını daha iyi anlayabilmelerini sağlamak.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:1
 • AKTS:5

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ

JEO3017 KIYMETLİ MİNERALLER VE KAYAÇLAR

Seçmeli Ders Amaç:Kıymetli mineral ve kayaçlar(Gemoloji)ile ilgili bilgilerin ayrıntılı olarak öğrenciye aktarılması amaçlanmaktadır.

Dersin İçeriği

Kıymetli mineral ve kayaçlar(Gemoloji)ile ilgili bilgilerin ayrıntılı olarak öğrenciye aktarılması amaçlanmaktadır.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ

JEO3022 MİNERAL VE KAYAÇ TAYİN YÖNTEMLERİ

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

JEO4000 BİTİRME TEZİ

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:0
 • Pratik Saat:2
 • AKTS:5

JEO4013 UYGULAMALI MİNERALOJİ

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

JEO4016 PETROGRAFİDE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI

Seçmeli Ders Amaç:Lisans öğrencilerinin, petrografi ile ilgili bilgisayar programlarını kullanabilmelerini ve bu programlar yardımı ile jeokimya verilerini değerlendirebilmelerini sağlamak, çizim programlarını kullanarak jeolojik haritaların ve kesitlerin hazırlanmasını sağlamak.

Dersin İçeriği

Lisans öğrencilerinin, petrografi ile ilgili bilgisayar programlarını kullanabilmelerini ve bu programlar yardımı ile jeokimya verilerini değerlendirebilmelerini sağlamak, çizim programlarını kullanarak jeolojik haritaların ve kesitlerin hazırlanmasını sağlamak.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ

JEO5114 DOĞAL ZEOLİTLER

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:6

JEO5124 MAGMATİK KAYAÇLARIN JEOKİMYASI

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

JEO5127 MAĞMATİK PETROJENEZ

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

JEO5149 METAMORFİK PETROJENEZ

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:6

JEO6113 ALTERASYON MİNERALOJİSİ

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:10

JEO6113 ÇEVRE MİNERALOJİSİ

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:10

JEO6114 DOĞAL ZEOLİTLER

Zorunlu Ders Amaç:Zeolitler, gerek doğal zeolitler gerekse sentetik zeolitler olarak çok geniş bilimsel ve teknolojik tabana sahiptir. Kristal yapı ve kimyasal özellikleri dolayısıyla moleküler elek, iyon değiştirici ve adsorban alanlarda geniş kullanıma sahiptirler. Jeoloji disiplini içerisinde, doğal zeolitler; çok ince taneli silikatlarda bilinmesi gerekli çalışma prensibi ve terminoloji hakkında önemli veri oluştururlar ve bu tip konulardaki çalışmalarda jeoloji mühendislerinin karşılaşacağı problemler için yeterli tecrübeyi kazandırabilirler. Zeolitlerin jeolojisi, mineralojisi ve teknolojik karakteristiklerinin lisans üstü bir ders düzeninde verilmesinde fayda bulunmaktadır. Konu, başta yerbilimleri ile ilgili disiplinleri olmak üzere kimya, fizik, ziraat, inşaat ve çevre disiplinlerini de ilgilendirir.

Dersin İçeriği

Zeolitler, gerek doğal zeolitler gerekse sentetik zeolitler olarak çok geniş bilimsel ve teknolojik tabana sahiptir. Kristal yapı ve kimyasal özellikleri dolayısıyla moleküler elek, iyon değiştirici ve adsorban alanlarda geniş kullanıma sahiptirler. Jeoloji disiplini içerisinde, doğal zeolitler; çok ince taneli silikatlarda bilinmesi gerekli çalışma prensibi ve terminoloji hakkında önemli veri oluştururlar ve bu tip konulardaki çalışmalarda jeoloji mühendislerinin karşılaşacağı problemler için yeterli tecrübeyi kazandırabilirler. Zeolitlerin jeolojisi, mineralojisi ve teknolojik karakteristiklerinin lisans üstü bir ders düzeninde verilmesinde fayda bulunmaktadır. Konu, başta yerbilimleri ile ilgili disiplinleri olmak üzere kimya, fizik, ziraat, inşaat ve çevre disiplinlerini de ilgilendirir.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ

JEO6116 KAYAÇLARIN DOKUSAL ÖZELLİKLERİ

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:10

JEO6124 MAGMATİK KAYAÇLARIN JEOKİMYASI

Zorunlu Ders Amaç:Magmatik kayaçların jeokimyasal özellikleri hakkında bilgi vermek.

Dersin İçeriği

Magmatik kayaçların jeokimyasal özellikleri hakkında bilgi vermek.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ

JEO6127 MAGMATİK PETROJENEZ

Zorunlu Ders Amaç:Magmatik kayaç jeokimyası ve petrolojisi ile ilgili temel kavramlar verilerek, mağma oluşumları, ilksel mağmalar, kısmi ergime, fraksiyonel kristallenme ve asimilasyon, mağmaların gelişim süreçleri ve ilişkili prosesler, kabuk ve manto türevli mağmalar, bir okyanusun açılımından kapanım ve sonrası süreçlerdeki farklı jeotektonik ortamlarda oluşan mağma tipleri ve primer mağmaların özelikleri , MOR, OI, Plaka-İçi ve Yitim ilişkili mağmalar tanımlanacaktır. Sr-Nd ve Pb izotopik rezervuarlar tanımlanarak, magma kaynak bölgelerinin yorumlanması yapılacaktır. Ayrıca bilgisayar programlari yardımıyla jeokimyasal diyagramlar olusturularak petrolojik yorumların yapılması sağlanacaktır.

Dersin İçeriği

Magmatik kayaç jeokimyası ve petrolojisi ile ilgili temel kavramlar verilerek, mağma oluşumları, ilksel mağmalar, kısmi ergime, fraksiyonel kristallenme ve asimilasyon, mağmaların gelişim süreçleri ve ilişkili prosesler, kabuk ve manto türevli mağmalar, bir okyanusun açılımından kapanım ve sonrası süreçlerdeki farklı jeotektonik ortamlarda oluşan mağma tipleri ve primer mağmaların özelikleri , MOR, OI, Plaka-İçi ve Yitim ilişkili mağmalar tanımlanacaktır. Sr-Nd ve Pb izotopik rezervuarlar tanımlanarak, magma kaynak bölgelerinin yorumlanması yapılacaktır. Ayrıca bilgisayar programlari yardımıyla jeokimyasal diyagramlar olusturularak petrolojik yorumların yapılması sağlanacaktır.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ

JEO6147 METAMORFİK PETROJENEZ

Zorunlu Ders Amaç:Metamorfizmayı ve metamorfik süreçleri, metamorfizma ile levha tektoniği arasındaki ilişkiyi, metamorfik kayaçların dokusal özelliklerini, metamorfik reaksiyonların termodinamik özelliklerini, metamorfizma ve protolit arasındaki ilişkiyi tanımlamak.

Dersin İçeriği

Metamorfizmayı ve metamorfik süreçleri, metamorfizma ile levha tektoniği arasındaki ilişkiyi, metamorfik kayaçların dokusal özelliklerini, metamorfik reaksiyonların termodinamik özelliklerini, metamorfizma ve protolit arasındaki ilişkiyi tanımlamak.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ

JEO7113 ALTERASYON MİNERALOJİSİ

Zorunlu Ders Amaç:Türkiyenin jeolojisi dikkate alındığında, magmatik-volkanik aktivitenin yaygın olarak bulunduğu gözlenmektedir. Bu tür jeolojik ortamlarda yaygın olarak alterasyonlar gelişmiştir. Metalik ve endüstriyel hammaddelerin de yaygın olarak gözlendiği bu tür jeolojik ortamlarda alterasyon türü ve mineralojisi bu tür ortamların aranmasında önemli bir araç olarak kullanılabilmektedir.

Dersin İçeriği

Türkiyenin jeolojisi dikkate alındığında, magmatik-volkanik aktivitenin yaygın olarak bulunduğu gözlenmektedir. Bu tür jeolojik ortamlarda yaygın olarak alterasyonlar gelişmiştir. Metalik ve endüstriyel hammaddelerin de yaygın olarak gözlendiği bu tür jeolojik ortamlarda alterasyon türü ve mineralojisi bu tür ortamların aranmasında önemli bir araç olarak kullanılabilmektedir.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ

JEO7114 KAYAÇLARIN DOKUSAL ÖZELLİKLERİ

Zorunlu Ders Amaç:Magmatik ve Metamorfik kayaçların doku türlerinin tanınması, mineral bileşiminin tanımlanması, mineral oluşum sırasının tayini. Özel dokular yardımıyla magmatik ve metamorfik proseslerin yorumlanması.

Dersin İçeriği

Magmatik ve Metamorfik kayaçların doku türlerinin tanınması, mineral bileşiminin tanımlanması, mineral oluşum sırasının tayini. Özel dokular yardımıyla magmatik ve metamorfik proseslerin yorumlanması.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ

MAD2006 MİNERALOJİ VE PETROGRAFİ

Zorunlu Ders Amaç:Minerallerin fiziksel ve kimyasal özelliklerine göre sınıflanması, bunların kolay tanınması amaçlanmaktadır. Magmatizma ve metamorfizmanın oluşum ve gelişim süreçlerini, magmatik ve metamorfik kayaç türlerini öğrenciye öğretmek ve böylece yerkürenin yapısını daha iyi anlayabilmelerini sağlamak.

Dersin İçeriği

Minerallerin fiziksel ve kimyasal özelliklerine göre sınıflanması, bunların kolay tanınması amaçlanmaktadır. Magmatizma ve metamorfizmanın oluşum ve gelişim süreçlerini, magmatik ve metamorfik kayaç türlerini öğrenciye öğretmek ve böylece yerkürenin yapısını daha iyi anlayabilmelerini sağlamak.

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:1
 • AKTS:5

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

MADEN MÜHENDİSLİĞİ

MAD3035 MESLEKİ YABANCI DİL

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

Yıla Göre Sırala:

Determination of the Trace Elements Effecting The Color of the Gypsum Mineral

TÜMÜKLÜ ALİ,ÇİFLİKLİ MURAT,ÖZGÜR FİKRİ ZAFER (Dergi:International Journal of Engineering Research and Management), 2016
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Research gate, Google scholar,CiteFactor,academia.edu,getcited, drji | Cilt:3 | Sayı:9 | DOI: | ISSN:2349-2058

Mineralogy of the Iron Mineralizations Associated With Uckapili Granitoid Nigde Massif

TÜMÜKLÜ ALİ,ALTUNCU SİNAN,ÖZGÜR FİKRİ ZAFER (Dergi:International Journal of Engineering Research and Management), 2016
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Research gate, Google scholar,CiteFactor,academia.edu,getcited, drji | Cilt:3 | Sayı:12 | DOI: | ISSN:2349-2058

Structural–geological problems in Gümüşler archeological site and monastery

KORKANÇ MUSTAFA,TUĞRUL ATİYE,SAVRAN AHMET,ÖZGÜR FİKRİ ZAFER (Dergi:Environmental Earth Sciences), 2015
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:SCI-Expanded | Cilt:73 | Sayı:8 | DOI:10.1007/s12665-014-3739-y | ISSN:1866-6280

Toxic gas emissions from the Kayseri peat deposit, central Anatolia, Turkey

Sener Mehmet , Korkanc Mustafa , Sener M. Furkan , Korkanc Selma Yasar , Ozgur F. Zafer (Dergi:JOURNAL OF EARTH SYSTEM SCIENCE), 2012
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:SCI-Expanded | Cilt:121 | Sayı:5 | DOI: | ISSN:

Determination of heavy metals in soils around Afsin-Elbistan Thermal Power Plant (Kahramanmaras, Turkey)

Tumuklu Ali , Ciflikli Murat , Ozgur F. Zafer (Dergi:ASIAN JOURNAL OF CHEMISTRY), 2008
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:SCI-Expanded | Cilt:20 | Sayı:8 | DOI: | ISSN:

Çamyayla pluton; A caldera type intrusion in Çan region, NW Anatolia. 1-5 October 2012, Dokuz Eylül University, İZMİR/TURKEY.

SERAY ÖZGÜR, YÜCEL YILMAZ, SİNAN ÖNGEN, FİKRİ ZAFER ÖZGÜR, 2014
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:1

Geochemical Approach to Üçkapılı Granitoid (Niğde Massif / Central Turkey)

FİKRİ ZAFER ÖZGÜR, 2014
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:1

The Geological, Petrographical and Geochemical Properties of Uckapili Granitoid (NIGDE/Central Turkey).

FİKRİ ZAFER ÖZGÜR, İBRAHİM ÇOPUROĞLU, 2014
Bildiri Bildiri Türü:Poster | Cilt: | Sayı:1

Effect of Discontinuities in Underground Rock Structures: Gümüşler Monastery,Nigde Example.

MUSTAFA KORKANÇ, FİKRİ ZAFER ÖZGÜR, 2014
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:63

 • image
  Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi - 2012

  Proje Konumu:Araştırmacı

  Zayıf Kayaların Direncini Etkileyen Parametreler: Niğde- Nevşehir Piroklastikleri

  Proje Konusu:Piroklastikler


 • image
  Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi - 2004

  Proje Konumu:Araştırmacı

  Niğde Yöresi Kuvaterner Bazaltlarının Beton Agregası Olarak Değerlendirilmesi

  Proje Konusu:Agrega


 • image
  Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi - 2005

  Proje Konumu:Yürütücü

  Armutlu Yarımadası Zeolitli Tüflerinin Jeolojik, Mineralojik ve Jeokimyasal İncelenmesi

  Proje Konusu:Doğal Zeolitler


 • image
  Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi - 2012

  Proje Konumu:Araştırmacı

  Niğde-Kayseri (Altunhisar, Dikilitaş, Araplı-Yeşilhisar) yöresine ait kil yataklarının tespiti, yayılımı ve köken olarak kıyaslanması

  Proje Konusu:Kil


 • image
  Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi - Devam Ediyor

  Proje Konumu:Araştırmacı

  Caferler Bazaltı ve Çamyayla Plütonunun (Biga Yarımadası Çanakkale – Çan Yöresi) Jeolojik ve Petrolojik Özellikleri

  Proje Konusu:Magmatik Petroloji


 • image
  Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi - Tamamlandı

  Proje Konumu:Araştırmacı

  Yapı Taşı Olarak Kullanılan Niğde – Nevşehir Yöresi Tüflerinin Mühendislik Özellikleri

  Proje Konusu:Tüflerin Mühendislik Özellikleri


 • image
  Yüksek Lisans 2015   ECE ÇETİN   Devam Ediyor

  Emet – Hisarcık( Kütahya) bölgesindeki zeolitli tüflerin mineralojik-petrografik ve jeokimyasal incelenmesi

  Niğde Üniversitesi

  Fen Bilimleri Enstitüsü

  Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı


 • image
  Yüksek Lisans 2014   ŞULE BÜYÜMEZ   Devam Ediyor

  Osmaniye Civarı Bazaltlarının Petrografik ve Jeokimyasal İncelemesi

  Niğde Üniversitesi

  Fen Bilimleri Enstitüsü

  Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı


 • image
  Yüksek Lisans 2013   ÜMİT SALİM USTAOĞLU   Devam Ediyor

  Kırıkkale Doğalgaz Çevrim Santrali Alanındaki Temel Zeminlerinin Jeoteknik Özellikleri

  Niğde Üniversitesi

  Fen Bilimleri Enstitüsü

  Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı • Adres:Ömer Halisdemir Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Merkez Yerleşke- 51240 / NİĞDE
 • Tel:0 388 225 2273
 • Email: