Akademik Unvanlar

 • 2013 / ...

  YARDIMCI DOÇENT

 • 2005 / 2012

  ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Öğrenim Bilgisi

 • Doktora 2012

  6-8. sınıflar matematik öğretim programında yer alan becerileri ölçmeye yönelik ölçek geliştirme çalışması

  KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ / FATİH EĞİTİM FAKÜLTESİ, İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ

 • Lisans 2005

  CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ / EĞİTİM FAKÜLTESİ, İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ

Benim manevi mirasım ilim ve akıldır.

Mustafa Kemal Atatürk

Ödüller

EBE5001 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:6

FOR1006 ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:2
 • AKTS:3

FOR1008 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:2
 • AKTS:3

FOR1008 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:2
 • AKTS:4

FOR1010 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:6
 • AKTS:5

FOR1017 EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:2

IMO1004 GEOMETRİ

Zorunlu Ders Amaç:Öklid geometrisini bütün aksiyomatik yapısıyla birlikte incelemek ve düzlem şekillerin özelliklerini etraflı bir şekilde kavramak.

Dersin İçeriği

Öklid geometrisini bütün aksiyomatik yapısıyla birlikte incelemek ve düzlem şekillerin özelliklerini etraflı bir şekilde kavramak.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:6

EĞİTİM FAKÜLTESİ

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ

IMO2007 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

Zorunlu Ders Amaç:Bilimsel bir araştırmanın gerçekleştirilmesinde izlenecek yolları öğrenme, araştırmada veri toplama yöntem ve tekniklerini öğrenme ve uygulamalarda kullanmak.

Dersin İçeriği

Bilimsel bir araştırmanın gerçekleştirilmesinde izlenecek yolları öğrenme, araştırmada veri toplama yöntem ve tekniklerini öğrenme ve uygulamalarda kullanmak.

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:3

EĞİTİM FAKÜLTESİ

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ

IMO3003 ANALİTİK GEOMETRİ I

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

IMO3004 ANALİTİK GEOMETRİ II

Zorunlu Ders Amaç:Koniklerle ilgili temel kavramları kazandırmak. Bu kavramlarla ilgili çizimlerin yapılabilmesini ve problemlerin çözülebilmesini sağlamak. Üç boyutlu uzayda yüzeylerle ilgili kavramları kazandırmak. Bu kavramlarla ilgili çizimleri yapabilme ve problemleri çözebilme becerisi kazandırmak.

Dersin İçeriği

Koniklerle ilgili temel kavramları kazandırmak. Bu kavramlarla ilgili çizimlerin yapılabilmesini ve problemlerin çözülebilmesini sağlamak. Üç boyutlu uzayda yüzeylerle ilgili kavramları kazandırmak. Bu kavramlarla ilgili çizimleri yapabilme ve problemleri çözebilme becerisi kazandırmak.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

EĞİTİM FAKÜLTESİ

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ

IMO3009 BİLİM TARİHİ

Zorunlu Ders Amaç:Öğretmen adaylarının bilim, teknoloji ve matematik arasında tarihsel süreçteki ilişkiler hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlayarak, öğrencilerin yenilikçi fikirler üretmelerine ortam hazırlamak.

Dersin İçeriği

Öğretmen adaylarının bilim, teknoloji ve matematik arasında tarihsel süreçteki ilişkiler hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlayarak, öğrencilerin yenilikçi fikirler üretmelerine ortam hazırlamak.

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:3

EĞİTİM FAKÜLTESİ

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ

IMO3011 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ I

Zorunlu Ders Amaç:Etkili bir matematik öğretimi için alana özel öğretim yöntemlerinin öğretmen adayları tarafından kavranmasını ve benimsenmesini sağlamaktır.

Dersin İçeriği

Etkili bir matematik öğretimi için alana özel öğretim yöntemlerinin öğretmen adayları tarafından kavranmasını ve benimsenmesini sağlamaktır.

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:2
 • AKTS:5

EĞİTİM FAKÜLTESİ

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ

IMO3012 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:1
 • Pratik Saat:2
 • AKTS:4

IMO4002 MATEMATİK FELSEFESİ

Zorunlu Ders Amaç:Matematiğin ontolojisi ve epistemolojisinin kavranmasını sağlamak.

Dersin İçeriği

Matematiğin ontolojisi ve epistemolojisinin kavranmasını sağlamak.

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:7

EĞİTİM FAKÜLTESİ

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ

IMO4006 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI

Zorunlu Ders Amaç:Öğretmen adayının kazanmış olduğu bilgi ve becerilerini bir okul ortamında deneyip geliştirebilmesi ve mesleğinin gerektirdiği özellikleri kazanabilmesi amaçlanmaktadır.

Dersin İçeriği

Öğretmen adayının kazanmış olduğu bilgi ve becerilerini bir okul ortamında deneyip geliştirebilmesi ve mesleğinin gerektirdiği özellikleri kazanabilmesi amaçlanmaktadır.

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:6
 • AKTS:10

EĞİTİM FAKÜLTESİ

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ

IMO4007 OKUL DENEYİMİ

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:1
 • Pratik Saat:4
 • AKTS:6

IMO4008 ALAN ÇALIŞMASI

Seçmeli Ders Amaç:Araştırma sürecini ve aşamalarını kavratmak.

Dersin İçeriği

Araştırma sürecini ve aşamalarını kavratmak.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

EĞİTİM FAKÜLTESİ

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ

IMO4013 MATEMATİKSEL BECERİ EĞİTİMİ

Seçmeli Ders Amaç:Matematikteki temel becerilerin önemini anlama; matematiğin etkili öğrenilmesi ve kullanılması açısından problem çözme, iletişim, akıl yürütme ve ilişkilendirme becerilerini tanıtma; temel becerileri ilişkilendirme.

Dersin İçeriği

Matematikteki temel becerilerin önemini anlama; matematiğin etkili öğrenilmesi ve kullanılması açısından problem çözme, iletişim, akıl yürütme ve ilişkilendirme becerilerini tanıtma; temel becerileri ilişkilendirme.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:3

EĞİTİM FAKÜLTESİ

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ

IMS0004 MATEMATİK DERS KİTABI İNCELEMESİ

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

IMS0010 MATEMATİK SINIFLARINDA İLETİŞİM

Seçmeli Ders Amaç:Bu dersin odağında matematiksel düşüncenin matematiksel iletişim süreçleri ile paralel gelişimi- yakın ilişkisi bulunmaktadır. Ortaokul matematiği öğrenme ve öğretme süreçlerinde matematiksel düşünceyi düzgün ve açık bir biçimde ifade etmede, ifade edilen matematiksel düşüncelerin ve stratejilerin analizi ve değerlendirilmesinde ve matematiksel fikirlerin doğru bir şekilde anlaşılıp yorumlanmasında matematiksel dil ve iletişim öğelerinin yeri incelenecektir.

Dersin İçeriği

Bu dersin odağında matematiksel düşüncenin matematiksel iletişim süreçleri ile paralel gelişimi- yakın ilişkisi bulunmaktadır. Ortaokul matematiği öğrenme ve öğretme süreçlerinde matematiksel düşünceyi düzgün ve açık bir biçimde ifade etmede, ifade edilen matematiksel düşüncelerin ve stratejilerin analizi ve değerlendirilmesinde ve matematiksel fikirlerin doğru bir şekilde anlaşılıp yorumlanmasında matematiksel dil ve iletişim öğelerinin yeri incelenecektir.

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

EĞİTİM FAKÜLTESİ

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ

IMZ2005 ANALİTİK GEOMETRİ

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

IMZ3003 GEOMETRİ VE ÖLÇME ÖĞRETİMİ

Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:
 • Pratik Saat:
 • AKTS:

EĞİTİM FAKÜLTESİ

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ

MTE6114 TEMEL MATEMATİKSEL BECERİLER

Seçmeli Ders Amaç:Lisansüstü öğrencilerinin temel matematik becerileri ve önemi ile ilgili bilgiyi oluşturmalarını sağlamak amaçlanmaktadır.

Dersin İçeriği

Lisansüstü öğrencilerinin temel matematik becerileri ve önemi ile ilgili bilgiyi oluşturmalarını sağlamak amaçlanmaktadır.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

MATEMATİK EĞİTİM

MTE6115 GÜNCEL ÖĞRENME ÖĞRETME YAKLAŞIMLARI

Seçmeli Ders Amaç:İlgili ders, bu alanda çalışan lisansüstü öğrencilerinin yaklaşımların etkili öğrenme ve öğretme sürecindeki önemini kavramalarını, yaklaşımların benzerlik ve farklılıklarını değerlendirebilmelerini, alan öğretiminde yeni yaklaşımlara uygun çözüm önerilerini uygulamasını geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Dersin İçeriği

İlgili ders, bu alanda çalışan lisansüstü öğrencilerinin yaklaşımların etkili öğrenme ve öğretme sürecindeki önemini kavramalarını, yaklaşımların benzerlik ve farklılıklarını değerlendirebilmelerini, alan öğretiminde yeni yaklaşımlara uygun çözüm önerilerini uygulamasını geliştirmeyi amaçlamaktadır.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

MATEMATİK EĞİTİM

MTE6116 ÖLÇME DEĞERLENDİRMEDE YENİ YAKLAŞIMLAR

Seçmeli Ders Amaç:Lisansüstü öğrencilerine öğretimlerinde kullanılabilecekleri çeşitli alternatif ölçme ve değerlendirme yaklaşımlarını tanıtarak, ilgili alanda yapılmış çalışmaları incelemek.

Dersin İçeriği

Lisansüstü öğrencilerine öğretimlerinde kullanılabilecekleri çeşitli alternatif ölçme ve değerlendirme yaklaşımlarını tanıtarak, ilgili alanda yapılmış çalışmaları incelemek.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

MATEMATİK EĞİTİM

MTE6121 MATEMATİK ÖĞRETİMİNİN TEMELLERİ

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

SOP3007 MATEMATİK ÖĞRETİMİ I

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

SOP3008 MATEMATİK ÖĞRETİMİ II

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

Yıla Göre Sırala:

Readability of Texts in Secondary School Mathematics Course Books

ÇETİNKAYA GÖKHAN,AYDOĞAN YENMEZ ARZU,ÇELİK KORAT TUĞBA,ÖZPINAR İLKNUR (Dergi:Asian Journal of Education and Training), 2018
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Journals Indexed in Eric | Cilt:4 | Sayı:4 | DOI:10.20448/journal.522.2018.44.250.256 | ISSN:25195387

Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Matematiksel İletişim Becerisine Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi

ÖZPINAR İLKNUR,ARSLAN SELAHATTİN (Dergi:Journal of Turkish Studies), 2017
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:TR DİZİN | Cilt:12 | Sayı:Volume 12 Issue 17 | DOI:10.7827/TurkishStudies.11930 | ISSN:1308-2140

Pre-Service Education on Differentiated Instruction: Elementary Teacher Candidates’ Competences and Opinions on the Process

AYDOĞAN YENMEZ ARZU,ÖZPINAR İLKNUR (Dergi:Journal of Education and Practice), 2017
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Journals Indexed in Eric | Cilt:8 | Sayı:5 | DOI: | ISSN:2222-1735

Online Argümantasyon: Eleştirel Okuma Özyeterlik Algısı

ÇELİK TUĞBA,GÖKÇE SEMİRHAN,AYDOĞAN YENMEZ ARZU,ÖZPINAR İLKNUR (Dergi:Dil Eğitimi ve Araştırmaları Dergisi), 2017
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Türk Eğitim İndeksi | Cilt:3 | Sayı:2 | DOI: | ISSN:

Türk Soylu Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Sorunları ve Çözüm Önerileri

ÖZPINAR İLKNUR,AYDOĞAN YENMEZ ARZU,MANDACI ŞAHİN SEHER (Dergi:Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi), 2017
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:TR DİZİN | Cilt:8 | Sayı:27 | DOI: | ISSN:

Examining Changes in Preservice Mathematics Teachers’ Technological Pedagogical Content Knowledge from their Microteaching

AYDOĞAN YENMEZ ARZU,ÖZPINAR İLKNUR,GÖKÇE SEMİRHAN (Dergi:Educational Sciences: Theory Practice), 2017
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:SSCI | Cilt:17 | Sayı:5 | DOI:10.12738/estp.2017.5.0454 | ISSN:13030485

Effects of Digital Storytelling in Mathematics Instruction on Academic Achievement and Examination of Teacher-Student Opinions on the Process

ÖZPINAR İLKNUR,GÖKÇE SEMİRHAN,AYDOĞAN YENMEZ ARZU (Dergi:Journal of Education and Training Studies), 2017
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Journals Indexed in Eric | Cilt:5 | Sayı:10 | DOI:10.11114/jets.v5i10.2595 | ISSN:2324-8068

An Analysis of Mathematics Education Students’ Skills in the Process of Programming and Their Practices of Integrating It into Their Teaching

GÖKÇE SEMİRHAN,AYDOĞAN YENMEZ ARZU,ÖZPINAR İLKNUR (Dergi:International Education Studies), 2017
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Journals Indexed in Eric | Cilt:10 | Sayı:8 | DOI:10.5539/ies.v10n8p60 | ISSN:1913-9039

Öğretmenlerin Farklılaştırılmış Öğretim Uygulama Pratikleri: Öğrenim Süreci Üzerine Öğretmen ve Öğrenci Düşünceleri

AYDOĞAN YENMEZ ARZU,ÖZPINAR İLKNUR (Dergi:Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi), 2017
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:TR DİZİN | Cilt:7 | Sayı: | DOI:10.24315/trkefd.290805 | ISSN:2146-071X

Matematik Öğretmeni Adaylarının Dijital Öyküleme Süreci ve Dijital Öykülerin Öğretim Ortamlarında Kullanımına Yönelik Görüşleri

ÖZPINAR İLKNUR (Dergi:Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi), 2017
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:TR DİZİN | Cilt:6 | Sayı: | DOI:10.14686/buefad.340057 | ISSN:1308-7177

Öğretmen Adaylarının Proje Hazırlama Süreçlerinin İncelenmesi

ÖZPINAR İLKNUR,AYDOĞAN YENMEZ ARZU (Dergi:Journal of Turkish Studies), 2017
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:TR DİZİN | Cilt:12 | Sayı:Volume 12 Issue 6 | DOI:10.7827/TurkishStudies.11595 | ISSN:1308-2140

Use of WebQuests in Mathematics Instruction: Academic Achievement, Teacher and Student Opinions

AYDOĞAN YENMEZ ARZU,ÖZPINAR İLKNUR,GÖKÇE SEMİRHAN (Dergi:Universal Journal of Educational Research), 2017
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Journals Indexed in Eric | Cilt:5 | Sayı:9 | DOI:10.13189/ujer.2017.050913 | ISSN:2332-3205

Teacher Training System and Process Opinions of Teacher Candidateson Teacher Qualifications

AYDOĞAN YENMEZ Arzu,ÖZPINAR İLKNUR,MANDACI ŞAHİN Seher (Dergi:Higher Education Studies), 2016
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Journals Indexed in Eric | Cilt:16 | Sayı:3 | DOI: | ISSN:1925-4741

An Application of Flipped Classroom Method in the Instructional Technologies and Material Development Course

ÖZPINAR İLKNUR,AYDOĞAN YENMEZ Arzu,GÖKÇE Semirhan (Dergi:Journal of Education and Training Studies), 2016
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Journals Indexed in Eric | Cilt:4 | Sayı:12 | DOI: | ISSN:2324-8068

Development Reliability and Validity of a Scale for Measuring Secondary School Students Problem Solving Skills

ÖZPINAR İLKNUR,ARSLAN Selahattin (Dergi:PONTE: International Scientific Researchs Journal), 2016
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:ISI | Cilt:72 | Sayı:3 | DOI: | ISSN:0032-423X

Matematik Öğretmenlerinin GeoGebra ile Hazırlanan Çalışma Yaprakları Üzerine Görüşleri

GÖKÇE Semirhan,AYDOĞAN YENMEZ ARZU,ÖZPINAR İLKNUR (Dergi:Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Dergisi), 2016
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:TR DİZİN | Cilt:7 | Sayı:1 | DOI: | ISSN:1309-4653

Öğretim Elemanlarının 21. Yüzyıl Öğrenen Standartları ve Yaşam Boyu Öğrenmeye İlişkin Görüşleri

KÖĞCE Davut,ÖZPINAR İLKNUR,MANDACI ŞAHİN Seher,AYDOĞAN YENMEZ Arzu (Dergi:Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergis), 2014
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Türk Eğitim İndeksi | Cilt: | Sayı:22 | DOI: | ISSN:

Öğretmen Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Modeline Uygun Bir Hizmet Öncesi Eğitim Programının Bileşenlerine İlişkin Görüşleri

MANDACI ŞAHİN SEHER,AYDOĞAN YENMEZ ARZU,ÖZPINAR İLKNUR,KÖĞCE DAVUT (Dergi:Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi), 2013
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:SSCI | Cilt:1 | Sayı:1 | DOI: | ISSN:

Investigating Mathematics Teacher Candidates Opinions About Using Information Communication Technologies

ARSLAN SELAHATTİN,KUTLUCA TAMER,ÖZPINAR İLKNUR (Dergi:Cypriot Journal of Educational Sciences), 2011
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Educational Research Abstracts (ERA), EBSCO, PsycINFO | Cilt:6 | Sayı:2 | DOI: | ISSN:

Developing a Scale to Measure Information and Communication Technology Utilization Levels

KUTLUCA TAMER,ARSLAN SELAHATTİN,ÖZPINAR İLKNUR (Dergi:Türk Fen Eğitimi Dergisi), 2010
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:The Asian Education Index, DOAJ, EBSCO, ULAKBİM, ERA | Cilt:7 | Sayı:4 | DOI: | ISSN:

Prospective Teachers Skills in Planning and Applying Learning Teaching Process

ARSLAN SELAHATTİN,ÖZPINAR İLKNUR (Dergi:US-China Education Review), 2010
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Journals Indexed in Eric | Cilt:7 | Sayı:3 | DOI: | ISSN:

İlköğretim 6 Sınıf Matematik Ders Kitaplarının Öğretmen Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi

ARSLAN SELAHATTİN,ÖZPINAR İLKNUR (Dergi:Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi), 2009
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Endekste taranmıyor | Cilt:12 | Sayı:12 | DOI: | ISSN:

İlköğretim Matematik Öğretmenleri ve Öğretmen Adaylarının Öğretim Teknolojilerine Bakışlarının Karşılaştırılması

BAKİ ADNAN,AYDIN YALÇINKAYA Hatice,ÖZPINAR İLKNUR,ÇALIK UZUN SELCEN (Dergi:Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Dergisi), 2009
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Endekste taranmıyor | Cilt:1 | Sayı:1 | DOI: | ISSN:

Yeni İlköğretim 6 Sınıf Matematik Ders Kitaplarının Öğretim Programına Uygunluğunun İncelenmesi

ARSLAN SELAHATTİN,ÖZPINAR İLKNUR (Dergi:Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi), 2009
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:TR DİZİN | Cilt:3 | Sayı:36 | DOI: | ISSN:

Öğretmen Nitelikleri: İlköğretim Programlarının Beklentileri ve Eğitim Fakültelerinin Kazandırdıkları

ARSLAN SELAHATTİN,ÖZPINAR İLKNUR (Dergi:Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Dergisi), 2008
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:TR DİZİN | Cilt:2 | Sayı:1 | DOI: | ISSN:

Logo Destekli Geometri Öğretimi Materyalinin Öğrencilerin Akademik Başarılarına Etkileri ve Öğrencilerin Uygulama İle İlgili Görüşleri

BAKİ ADNAN,ÖZPINAR İLKNUR (Dergi:Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi), 2007
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:TR DİZİN | Cilt:3 | Sayı:34 | DOI: | ISSN:

Öğretim elemanlarının 21. yüzyıl öğrenen standartları ve yaşam boyu öğrenmeye ilişkin görüşleri

ÖZPINAR İLKNUR, 2014
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

An Evaluation of Research Project Course in Faculties of Education: The Case of Science Student Teacher

Kala. N, Özpınar. İ, 2014
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

ICT in Primary School Textbooks: The Case of Turkey

Arslan. S, Özpınar. İ, Kala. N, 2014
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

Assessment in Mathematics Course and Evaluating Primary School Coursebooks in Terms of Assessment

Arslan. S, Özpınar. İ, 2014
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt:2 | Sayı:2

Comparing Computer Supported or Concrete Material Assisted Instructions in Terms of Effectiveness and Classroom Management

Arslan. S, Çalık Uzun. S, Aydın Yalçınkaya. H, Özpınar, İ, 2014
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt:2 | Sayı:2

The Reflections of Groupwork Practices Accompanied with Worksheets with 7th and 8th Level Students

Özpınar. İ, İskenderoğlu. T, 2014
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

The Effectiveness of Student Teachers’ Majors on Their Problem Solving Skills

Kala. N, Özpınar. İ, 2014
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

Evaluating Instructional Technologies & Material Design Course in Terms of Competencies it Provides to Candidate Teachers

Özpınar. İ, Kala. N, 2014
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

Matematiğe yönelik inanç ölçeğinin geliştirilmesi

Aydoğan Yenmez. A, Mandacı Şahin.S, Köğce. D, Özpınar, İ, 2014
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

Öğretimde Teknoloji Kullanımına Yönelik Algı Ölçeğinin Geliştirilmesi

Özpınar. İ, Köğce. D, Aydoğan Yenmez. A, Mandacı Şahin,S, 2014
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

6. Sınıf Matematik Ders Kitapları Programının Öngördüğü Becerileri Nasıl Değerlendirmektedir?

Özpınar. İ, Arslan. S, 2014
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

İşlemsel ve Kavramsal Öğrenme Arasındaki İlişki: Genel Matematik Dersi Örneği

ÖZPINAR İLKNUR, 2014
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

Grup Portfolyosunun Öğrencilerin Gelişimleri ve Matematik Hakkındaki Düşünceleri Üzerine Etkisi

Özpınar. İ, Aydın. H, Arslan. S, 2014
Bildiri Bildiri Türü:Poster | Cilt: | Sayı:

7. Sınıf Öğrencilerinin Grup Çalışmalarının İncelenmesi ve Konu Hakkındaki Düşünceleri

Aydın. H, Özpınar. İ, Arslan. S, 2014
Bildiri Bildiri Türü:Poster | Cilt: | Sayı:

Kuramdan Uygulamaya Eğitimde Bilimsel araştırma Yöntemleri

İlknur ÖZPINAR, Arzu AYDOĞAN YENMEZ, 2014
Kitap Kitap Türü:Bilimsel Kitap | ISBN:

 • image
  BAP 2013 - Devam Ediyor

  Proje Konumu:Araştırmacı

  Matematik Öğretmeni Adaylarının Özel Öğretim Yöntemleri Dersinde Materyal Kullanımlarına İlişkin Becerileri

  Proje Konusu: • Adres:
 • Tel:0 388 225 4349
 • Email: