Akademik Unvanlar

 • 1993 / 0

  YARDIMCI DOÇENT

Öğrenim Bilgisi

 • Doktora 1995

  Anadolu Ağızlarında isim ve Fiil dışı Kullanılan Kelimeler

  ERCİYES ÜNİVERSİTESİ / SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, TÜRK DİLİ EDEBİYATI (DR)

Benim manevi mirasım ilim ve akıldır.

Mustafa Kemal Atatürk

Ödüller

 • 1999 - 2005
  Bölüm Bşk.
  image
  NİĞDE ÜNİVERSİTESİ
  FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
  TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ
  ESKİ TÜRK DİLİ ANABİLİM DALI
 • 1993 - 2014
  Bilim Dalı Başkanı
  image
  NİĞDE ÜNİVERSİTESİ
  FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
  TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ
  ESKİ TÜRK DİLİ ANABİLİM DALI
 • 1993 - 1999
  Bölüm Bşk.
  image
  NİĞDE ÜNİVERSİTESİ
  FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
  TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ
  ESKİ TÜRK DİLİ ANABİLİM DALI

CTL3033 ORTA TÜRKÇE

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

TDE1007 TÜRK DİLBİLGİSİ I

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:3

TDE1008 TÜRK DİLBİLGİSİ II

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:3

TDE1009 TÜRK DİLİ TARİHİ I

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:3

TDE1010 TÜRK DİLİ TARİHİ II

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:3

TDE1010 TÜRK DİLİ TARİHİ II

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

TDE2007 TÜRK DİLBİLGİSİ III

Zorunlu Ders Amaç:Türkiye Türkçesinin yapısını öğreterek Türkçenin doğru kullanımını sağlamak; kelime türleri konusunda bilgi vermek.

Dersin İçeriği

Türkiye Türkçesinin yapısını öğreterek Türkçenin doğru kullanımını sağlamak; kelime türleri konusunda bilgi vermek.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

TDE2008 TÜRK DİLBİLGİSİ IV

Zorunlu Ders Amaç:TÜRKİYE TÜRKÇESİNİN YAPISINI ÖĞRETEREK TÜRKÇENİN DOĞRU KULLANIMINI SAĞLAMAK; KELİME TÜRLERİ ( ÇEŞİTLERİ) KONUSUNDA BİLGİ VERMEK

Dersin İçeriği

TÜRKİYE TÜRKÇESİNİN YAPISINI ÖĞRETEREK TÜRKÇENİN DOĞRU KULLANIMINI SAĞLAMAK; KELİME TÜRLERİ ( ÇEŞİTLERİ) KONUSUNDA BİLGİ VERMEK

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

TDE2009 ESKİ TÜRKÇE

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

TDE2009 ESKİ TÜRKÇE I

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

TDE2010 ESKİ TÜRKÇE II

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

TDE3007 ORTA TÜRKÇE

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

TDE3011 TÜRKMEN TÜRKÇESİ I

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

TDE3012 TÜRKMEN TÜRKÇESİ II

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

TDE3031 TÜRK DÜNYASI I

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

TDE3032 TÜRK DÜNYASI II

Seçmeli Ders Amaç:Türk Dünyasının coğrafi,siyasi,nüfus,sosyal yapı,dil ve edebiyat bakımından ilmi metodlarla incelenmesi.

Dersin İçeriği

Türk Dünyasının coğrafi,siyasi,nüfus,sosyal yapı,dil ve edebiyat bakımından ilmi metodlarla incelenmesi.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

TDE3045 HAREZM TÜRKÇESİ I

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

TDE4000 BİTİRME TEZİ

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:0
 • Pratik Saat:2
 • AKTS:5

TDE4011 ÇAĞATAY TÜRKÇESİ VE EDEBİYATI I

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

TDE4012 ÇAĞATAY TÜRKÇESİ VE EDEBİYATI II

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

TDE4040 DİKSİYON II

Seçmeli Ders Amaç:Türk dilinin kurallara uygun bir şekilde sözlü ve yazılı olarak kullanılması, konuşmada dikkat edilecek unsurlar, kelime seçimi, akıcılık, vurgu vb konular bu dersin içeriğini oluşturmaktadır

Dersin İçeriği

Türk dilinin kurallara uygun bir şekilde sözlü ve yazılı olarak kullanılması, konuşmada dikkat edilecek unsurlar, kelime seçimi, akıcılık, vurgu vb konular bu dersin içeriğini oluşturmaktadır

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

TDE508 RUMELİ AĞIZLARI

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:3

TDE5109 TÜRKÇEDE ANLAM BİLİMİ I

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:6

TDE5110 TÜRKÇEDE ANLAM BİLİMİ II

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:6

TDE5135 TÜRKİYE TÜRKÇESİ AĞIZLARI I

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

TDE5136 TÜRKİYE TÜRKÇESİ AĞIZLARI II

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

TDE5145 ORHUN TÜRKÇESİ

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

TDE527 ANADOLU AĞIZLARI

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:3

TDE6109 DİL BİLİM I

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:10

TDE6110 DİL BİLİM II

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:10

TDE6127 TÜRKİYE TÜRKÇESİ AĞIZLARI I

Seçmeli Ders Amaç:Ağız araştırmaları konusunda temel bilgiler vermek; Anadolu ve Rumeli ağızlarıyla ilgili çalışmaları gözden geçirmek; alan araştırması yaptırmak; örnek bir ağız bölgesine ait metinler üzerinde inceleme yapmak. Anadolu ağızları üzerindeki araştırmaların bugünkü durumuve karşılaştığı sorunlar, derleme yayınları,derleme ve araştırma niteliği taşıyan yayınlar, belli bir dil konusu üzerinde duran yayınlar

Dersin İçeriği

Ağız araştırmaları konusunda temel bilgiler vermek; Anadolu ve Rumeli ağızlarıyla ilgili çalışmaları gözden geçirmek; alan araştırması yaptırmak; örnek bir ağız bölgesine ait metinler üzerinde inceleme yapmak. Anadolu ağızları üzerindeki araştırmaların bugünkü durumuve karşılaştığı sorunlar, derleme yayınları,derleme ve araştırma niteliği taşıyan yayınlar, belli bir dil konusu üzerinde duran yayınlar

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

TDE6128 TÜRKİYE TÜRKÇESİ AĞIZLARI II

Seçmeli Ders Amaç:Anadolu ve Rumeli ağızlarının ses ve şekil bilgisi özellikleri konusunda bilgi vermek; örnek bir ağız bölgesine ait metinler üzerinde inceleme yapmak.

Dersin İçeriği

Anadolu ve Rumeli ağızlarının ses ve şekil bilgisi özellikleri konusunda bilgi vermek; örnek bir ağız bölgesine ait metinler üzerinde inceleme yapmak.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

TDE6137 ORHUN TÜRKÇESİ

Seçmeli Ders Amaç:Türk dilinin tarihi dönemler içerisinde önemli bir yeri olan Orhun Türkçesiyle yazılmış eserler ve bunların dili ilgili bilgiler verilecek, yazılmış bilimsel kaynaklar gözden geçirilerek, diğer dönemlerle karşılaştırılacaktır.

Dersin İçeriği

Türk dilinin tarihi dönemler içerisinde önemli bir yeri olan Orhun Türkçesiyle yazılmış eserler ve bunların dili ilgili bilgiler verilecek, yazılmış bilimsel kaynaklar gözden geçirilerek, diğer dönemlerle karşılaştırılacaktır.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

TDE6150 ESKİ UYGUR TÜRKÇESİ

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

TDE6152 DİL BİLİMİ II

Seçmeli Ders Amaç:Dil bilimi kuramlarını ve dil biliminin dallarını tanıtmak.Dilbilim dersinin temel hedefleri öğrencinin dil, bilim, toplum dilbilimi, dil edinimi, yazın ve yazınbilim gibi konularda bilgilendirilmesi bilinçlendirilmesi olarak tanımlanabilir.

Dersin İçeriği

Dil bilimi kuramlarını ve dil biliminin dallarını tanıtmak.Dilbilim dersinin temel hedefleri öğrencinin dil, bilim, toplum dilbilimi, dil edinimi, yazın ve yazınbilim gibi konularda bilgilendirilmesi bilinçlendirilmesi olarak tanımlanabilir.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:10

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

TDE6153 DİL BİLİMİ I

Seçmeli Ders Amaç:Öğrencilere dilbilimin temel ilke ve kavramlarını öğretmek ve dile filolojik yaklaşımla birlikte dilbilimsel yaklaşımları da tanıtmak.Dilbilim dersinin temel hedefleri öğrencinin dil, bilim, toplum dilbilimi, dil edinimi, yazın ve yazınbilim gibi konularda bilgilendirilmesi /bilinçlendirilmesidir

Dersin İçeriği

Öğrencilere dilbilimin temel ilke ve kavramlarını öğretmek ve dile filolojik yaklaşımla birlikte dilbilimsel yaklaşımları da tanıtmak.Dilbilim dersinin temel hedefleri öğrencinin dil, bilim, toplum dilbilimi, dil edinimi, yazın ve yazınbilim gibi konularda bilgilendirilmesi /bilinçlendirilmesidir

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:10

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

TDE7015 DİLBİLİM I

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:3

TDE7016 DİLBİLİM II

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:3

TDE7017 TÜRKİYE TÜRKÇESİ AĞIZLARI I

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:3

TDE7018 TÜRKİYE TÜRKÇESİ AĞIZLARI II

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:3

Yıla Göre Sırala:

AMASYA,ÇORUM,TOKAT İLLERİ AĞIZLARINDA KULLANILAN BİR SESLENME EDATI "HERİ"

NAKİBOĞLU SADİ HİNCAL (Dergi:TÜRÜK ULUSLARARASI DİL,EDEBİYAT VE HALKBİLİMİ ARAŞTIRMALARI), 2017
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:EBSCO | Cilt: | Sayı:10 | DOI: | ISSN:

DİYARBAKIR,MARDİN,URFA,URFA-SİVEREK AĞIZLARINDA KULLANILAN BİR ENKLİTİK EDATI "MA"

NAKİBOĞLU SADİ HİNCAL (Dergi:Akademik Bakış), 2015
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:asos,aniji,araştırmax,akademik dizin | Cilt: | Sayı:47 | DOI: | ISSN:

Ağız Araştırmaları ve Önemi

NAKİBOĞLU SADİ HINCAL (Dergi:Akpınar), 2007
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:ASOS | Cilt: | Sayı: | DOI: | ISSN:

Adıyaman Yöresi Doğum, Evlenme ve Ölüm Âdetleri

NAKİBOĞLU SADİ HINCAL (Dergi:Erciyes,), 2007
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:ASOS | Cilt: | Sayı: | DOI: | ISSN:

Türkçede Ünlü uyumu ve Türkiye Türkçesi Ağızlarında Ünlü Uyumunun Bozulması

NAKİBOĞLU SADİ HINCAL (Dergi:Türk Dünyası Araştırmaları), 2007
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:ASOS | Cilt: | Sayı: | DOI: | ISSN:

Türk Lehçelerinde Ünlü Uyumları

NAKİBOĞLU SADİ HINCAL (Dergi:Akpınar), 2007
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:ASOS | Cilt: | Sayı: | DOI: | ISSN:

Türkçeye İlgi

NAKİBOĞLU SADİ HINCAL (Dergi:Erciyes), 2005
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:ASOS | Cilt: | Sayı: | DOI: | ISSN:

Kırgız Türkçesinde Ekleşmiş +day Edatı Üzerine Bir İnceleme

NAKİBOĞLU SADİ HINCAL (Dergi:Türk Dünyası Araştırmaları), 2005
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:ASOS,EBSCO,Tubitak-Ulakbim | Cilt: | Sayı:156 | DOI: | ISSN:

Adıyaman Tarihi ve Kültürü Üzerine

NAKİBOĞLU SADİ HINCAL, 2012
Kitap Kitap Türü:Bilimsel Kitap | ISBN:

Üniversiteler İçin Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri I-II

Yrd Doç Dr Muzaffer Akkuş, Yrd Doç Dr Sadi H Nakiboğlu, Öğr Gör Saffet Akkaş, Öğr Gör İ Polat Kavas, 2002
Kitap Kitap Türü:Ders Kitabı | ISBN:

ADIYAMAN VE YÖRESİ AĞIZLARI

NAKİBOĞLU SADİ HINCAL, 2001
Kitap Kitap Türü:Bilimsel Kitap | ISBN:

 • image
  Yüksek Lisans 2015   MERT ÇELİKTOPUZ   Tamamlandı

  Adana ili yer adları üzerine bir dil incelemesi

  Niğde Üniversitesi

  Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı


 • image
  Yüksek Lisans 2014   ZEYDİ KARACA   Tamamlandı

  Kâtib Kemâl'in Kıssa-i Ashâb-ı Kehf Mesnevisi (metin-inceleme-sözlük-dizin)

  Niğde Üniversitesi

  Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı


 • image
  Yüksek Lisans 2014   ELİF BAŞER   Tamamlandı

  Kırıkkale ili ağızları (İnceleme-Metinler-Sözlük)

  Niğde Üniversitesi

  Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı


 • image
  Yüksek Lisans 2013   MURAT DURNA   Tamamlandı

  Yozgat yer adları üzerine bir inceleme

  Niğde Üniversitesi

  Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı


 • image
  Yüksek Lisans 2013   MERT ÇELİKTOPUZ   Devam Ediyor

  Adana ili yer adları üzerine bir dil incelemesi

  Niğde Üniversitesi

  Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı


 • image
  Yüksek Lisans 2013   ULVİYE TANRIVER   Devam Ediyor

  OSMANİYE İLİ YER ADLARI ÜZERİNE BİR DİL İNCELEMESİ

  Niğde Üniversitesi

  Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı • Adres:Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 51240 Merkez Yerleşke/NİĞDE
 • Tel:0 388 225 2132
 • Email: