Üniversitemiz 2020 Yılı Ödülleri


Üniversitemiz Ödül Yönergesinin Yedinci Madde 2. fıkrasında "Birim Başarı Ödülü: Olağanüstü gayret ve çalışmaları ile emsallerine göre kamu kaynağında önemli ölçüde tasarruf sağlanmasında, kamu zararının oluşmasının önlenmesinde ve önlenemez kamu zararlarının önemli ölçüde azaltılmasında, kamusal fayda ve gelirlerin beklenenin üzerinde artırılmasında veya sunulan hizmetlerin etkinlik ve kalitesinin yükseltilmesinde somut olaylara ve verilere dayalı olarak katkı sağlayan, Yönetim Kurulu üyelerinden en az birisinin gerekçeli önerisi üzerine Ödül Komisyonu'nun uygun gördüğü idari birim veya birimlere Başarı Plaketi verilir." denilmektedir. Bu kapsamda Ödül Komisyonunca 2020 Birim Başarı Ödülünün Bilgi İşlem Daire Başkanlığına verilmesi uygun görülmüş ve 09.07.2021 tarihinde düzenlenen törenle ödül plaketi Başkanlığımıza verilmiştir.