Bütünleme Sınavı İçin Mazeret Sınav Hakkı Kullanacak Öğrenciler ve SINAV TARİHLERİ

Öğrenciler ve SINAV TARİHLERİ

ORTAK ZORUNLU DERSLERİN MAZERET SINAVLARI ÜNİVERSİTEMİZ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BİNASINDA YAPILACAKTIR.