İKİ EK SINAV HAKKINDAN FAYDALANACAK ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

İKİ EK SINAV HAKKINDAN FAYDALANACAK ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

2017-2018 eğitim-öğretim yılından itibaren azami öğrenim süresi sonunda ilişiği kesilen öğrencilere İki Ek Sınav Hakkı verilmesi ile ilgili, Üniversitemiz Senatosunun 22.12.2021 tarih ve 2021/45-266 sayılı kararında belirtilen uygulama esasları çerçevesinde, yüksekokulumuza İki Ek Sınav hakkından faydalanmak üzere başvuran öğrencilerin durumları, Yüksekokulumuz Yönetim Kurulunun 03.03.2022 tarihindeki toplantısında görüşülmüş, durumları görüşülen öğrencilere  İki Ek Sınav Hakkı verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

NOT: OTAK ZORUNLU DERSLERİN SINAVLARI SINAV TAKVİMİNDE BELİRTİLEN TARİH VE SAATTE FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 105 NOLU SALONDA YAPILACAKTIR.

                  İKİ EK SINAV HAKKINDAN FAYDALANACAK ÖĞRENCİLERİN SINAV TARİHLERİ