Tek Ders Sınavı İçin Mazeret Sınav Hakkı

30.03.2022 tarihli üniversitemiz senatosu kararı gereği; Üniversitemizde 18/02/2022 tarihinde yapılan Tek Ders Sınavına Covid-19 nedeniyle karantinada olduğu için katılamayan öğrencilerimiz ile Bütünleme Mazeret Sınavlarının tek ders sınav tarihinden sonra yapılması nedeniyle Tek Ders Sınavına katılamayan öğrencilerimize, 15 Nisan 2022 tarihinde yapılmak üzere Tek Ders Sınavı İçin Mazeret Sınav Hakkı verilmiştir.

18/02/2022 tarihinde yapılan Tek Ders Sınavına girme hakkı elde etmiş ancak Covid-19 karantinasında olması nedeniyle katılamadıklarını belgeleyen öğrenciler ile bütünleme mazeret sınavları sonunda tek dersi kalan öğrenciler Tek Ders Sınavı İçin Mazeret Sınav Hakkından faydalanabileceklerdir.

Tek Ders Sınavı İçin Mazeret Sınav Hakkından faydalanmak isteyen öğrencilerimizin; Başvurularını şahsen ya da İYS üzerinden 04-08 Nisan 2022 tarihleri arasında ilgili Akademik birime yapmaları gerekmektedir.