Program Çıktıları

PÇ1: Matematik alanı ile ilgili konularda yeterli alt yapıya sahiptir.

PÇ2: Elektronik alanı ile ilgili konularda yeterli alt yapıya sahiptir.

PÇ3: Elektronik teknolojisini ile geliştirilmiş teknolojilerin uygulanmasındaki sorunları ve çözümlerini anlar.

PÇ4: Elektronik teknolojisi alanında güncel teknikleri ve araçları ek teknik eğitim alarak kullanır.

PÇ5: Endüstriyel sahalardan gelen verileri toplar, toplanan verileri işleyebilir.

PÇ6: Bireysel olarak veya takımlarda çalışır.

PÇ7: Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahip olur.

PÇ8: Bilişim teknolojilerini kullanır, alanının gerektirdiği bilgisayar programları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

PÇ9: Etkin sözlü ve yazılı iletişim kurar; en az bir yabancı dili orta düzeyde mesleki konularda araştırmalar yapmak üzere kullanır.

PÇ10: Teknolojik uygulamaların hukuksal sonuçları ve meslek etiği konusunda farkındalığa sahiptir.

PÇ11: Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri değerlendirebilir, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilir.

PÇ12: Türkiye Cumhuriyeti Atatürk İlke ve İnkılaplarını ve çağdaş dünyadaki evrensel değerleri tanır, bireysel, sanatsal ve mesleki değerlere sahip olur ve bu değerler doğrultusunda hareket eder.

PÇ13: Disiplinler arası ilişkiler kurarak çalışma alanını genişletir ve bunu alanında yorumlayarak kullanır.  

PÇ14: Elektronik teknolojisi alanındaki uygulamalarında karşılaşılan problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçebilir ve kullanabilir.

PÇ15: Elektronik teknolojisi uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi sahibidir.

Son Güncelleme Tarihi:01.12.2023