Program Çıktıları
PÇ1: Üst düzey dersler ve uygulama araçları ile desteklenen Genel veya Meslek Liselerinde kazandığı yeterliliğe bağlı olarak bilgi ve becerileri kavrar ve alanındaki temel kavramları anladığını gösterir.
PÇ2: Elektronik ile ilgili kavramları bilir, elektronik devre elemanlarını tanır, Elektronik devre elemanlarını ilgili devrede kullanır ve elektriksel ölçmeleri yapabilir.
PÇ3: Elektronik Teknolojisi ile ilgili konularda, sosyal sorumluluk, etik değerler ve sosyal güvenlik hakları bilgisi ve bilincine sahip olur.
PÇ4: Elektronik Teknolojisi ile ilgili teknolojik gelişmeleri takip ederek işletmelerde gerekli planlama ve denetimleri yapabilir, işletmelerin gelişmesine katkıda bulunur.
PÇ5: Analog Elektronik, Güç elektroniği ve Sayısal elektroniğin temel ilkelerini ve tasarım yapmasını bilir.
PÇ6: Elektronik Teknolojisi alanı ile ilgili pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, fiziksel ve bilişsel becerileri kullanabildiğini gösterir.
PÇ7:Mesleği ile ilgili yeterli düzeyde bir yabancı dil bilir.
PÇ8: Sayısal elektronik ve mikroişlemcilerin teorilerinin endüstriyel elektroniğe uyarlamasını yapabilir.
PÇ9: Elektronik Teknolojisi alanında bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini uygulayabildiğini gösterme ve bağımsız davranma risk alma becerisine sahip olma.
PÇ10:Elektronik devrelerin arıza analizinde ölçme aygıtlarını etkin bir şekilde kullanır ve elde ettiği verilerin analizini yaparak arıza ve bakım işlemlerini gerçekleştirir.
PÇ11: İletişim kurma, kendisini özgürce ifade edebilme ve yeni fikirler geliştirme becerisine sahip olur.
PÇ12: Elektrik motorlarını bilir, geleneksel ve PLC'li sistemler ile kumanda eder, kontrol sistemleri oluşturabilir.
PÇ13: Sensörler, transduserler ve transmitterler hakkında bilgi sahibi olma ve uygulayabilir.
PÇ14: Elektronikle ilgili sorunlarda çözüm üretebilme, takımlarda sorumluluk alabilme veya bireysel çalışma yapabilme becerisi ile donatılmış olur.
PÇ15: Bilgisayar destekli çizim ve alanı ile ilgili simülasyon programları kullanarak tasarım yapma ve mesleki plan ve projelerin çizimlerini gerçekleştirme becerisi kazanır.
PÇ16: İş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma ve kalite bilgisine ve bilincine sahip olur.
PÇ17: Alanıyla ilgili mesleki plan ve projelerin çizimlerini gerçekleştirme becerisi kazanır.
PÇ18: Alanında ilgili verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olur.
PÇ19: Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini belirleme ve etkin kullanır.
PÇ20: Takımlarda sorumluluk alabilme veya bireysel çalışma yapabilme becerisi ile donatılmış olur.
PÇ21: Sanayi ve hizmet sektöründeki üretim süreçlerini izleyerek uygulama becerisine sahip olur.
PÇ22: Teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisine sahip olur.
PÇ23: Türk İnkılâp Tarihi konusunda bilgili ve Atatürk İlkeleri hakkında bilinçli olur.
Son Güncelleme Tarihi:03.02.2022