Program Çıktıları
Üst düzey dersler ve uygulama araçları ile desteklenen Genel veya Meslek Liselerinde kazandığı yeterliliğe bağlı olarak bilgi ve becerileri kavrar ve alanındaki temel kavramları anladığını gösterir.
Elektronik ile ilgili kavramları bilir, elektronik devre elemanlarını tanır, Elektronik devre elemanlarını ilgili devrede kullanır ve elektriksel ölçmeleri yapabilir.
Elektronik Teknolojisi ile ilgili konularda, sosyal sorumluluk, etik değerler ve sosyal güvenlik hakları bilgisi ve bilincine sahip olur.
Elektronik Teknolojisi ile ilgili teknolojik gelişmeleri takip ederek işletmelerde gerekli planlama ve denetimleri yapabilir, işletmelerin gelişmesine katkıda bulunur.
Analog Elektronik, Güç elektroniği ve Sayısal elektroniğin temel ilkelerini ve tasarım yapmasını bilir.
Elektronik Teknolojisi alanı ile ilgili pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, fiziksel ve bilişsel becerileri kullanabildiğini gösterir.
Mesleği ile ilgili yeterli düzeyde bir yabancı dil bilir.
Sayısal elektronik ve mikroişlemcilerin teorilerinin endüstriyel elektroniğe uyarlamasını yapabilir.
Elektronik Teknolojisi alanında bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini uygulayabildiğini gösterme ve bağımsız davranma risk alma becerisine sahip olma.
Elektronik devrelerin arıza analizinde ölçme aygıtlarını etkin bir şekilde kullanır ve elde ettiği verilerin analizini yaparak arıza ve bakım işlemlerini gerçekleştirir.
İletişim kurma, kendisini özgürce ifade edebilme ve yeni fikirler geliştirme becerisine sahip olur.
Elektrik motorlarını bilir, geleneksel ve PLC'li sistemler ile kumanda eder, kontrol sistemleri oluşturabilir.
Sensörler, transduserler ve transmitterler hakkında bilgi sahibi olma ve uygulayabilir.
Elektronikle ilgili sorunlarda çözüm üretebilme, takımlarda sorumluluk alabilme veya bireysel çalışma yapabilme becerisi ile donatılmış olur.
Bilgisayar destekli çizim ve alanı ile ilgili simülasyon programları kullanarak tasarım yapma ve mesleki plan ve projelerin çizimlerini gerçekleştirme becerisi kazanır.
İş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma ve kalite bilgisine ve bilincine sahip olur.
Alanıyla ilgili mesleki plan ve projelerin çizimlerini gerçekleştirme becerisi kazanır.
Alanında ilgili verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olur.
Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini belirleme ve etkin kullanır.
Takımlarda sorumluluk alabilme veya bireysel çalışma yapabilme becerisi ile donatılmış olur.
Sanayi ve hizmet sektöründeki üretim süreçlerini izleyerek uygulama becerisine sahip olur.
Teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisine sahip olur.
Türk İnkılâp Tarihi konusunda bilgili ve Atatürk İlkeleri hakkında bilinçli olur.
Son Güncelleme Tarihi:04.08.2020