Projeler


Dr. Öğr. Üyesi Mahmut ÇINAR

BAP 2013 - Devam Ediyor

Proje Konumu:Araştırmacı

Rasyona Keten tohumu ve Zeytinyağ ilavesinin Kıl keçi oğlaklarında besi performansı ve kan metabolitleri üzerine etkisi

 

BAP 2013 - Devam Ediyor

Proje Konumu:Araştırmacı

Gebeliğin Son Dönemindeki Keçilerde Enerji ve Protein Tüketiminin Laktasyon Performansı ve Metabolik Profil Üzerine Etkisinin İncelenmesi

 

BAP 2013 - Devam Ediyor

Proje Konumu:Proje Koordinatörü

Sütçü İnekleri Prepartum Dönemde Anyonik Tuz Katkılı Rasyonla Beslemenin Metabolik Profil, Peripartum Hastalıklar ve Gebelik Oranı Üzerine Etkisinin İncelenmesi.

 

TÜBİTAK PROJESİ 2010 - 2011

Proje Konumu:Araştırmacı

Laktasyon Başlangıcındaki Süt Sığırı Rasyonlarına Fitoaktif Madde Katkısının Üreme Performansı Üzerine Etkisi

 

BAP 2010 - 2011

Proje Konumu:Proje Koordinatörü

Holstein Irkı Düvelerde Sabit Zamanlı Tohumlama Sonrası 12. Günde GnRH Uygulamasının Embriyonik Ölümlerin Önlenmesine Etkisi

 

BAP 2009 - 2010

Proje Konumu:Araştırmacı

Laktasyon Başlangıcındaki Süt Sığırlarında Süt Üre Azotu, Kan Serum Progesteron Düzeyi ve Bazı Enerji Metabolitlerinin Üreme Performansı Üzerindeki Etkisi

 

BAP 2009 - 2013

Proje Konumu:Araştırmacı

Niğde İlinde Yetiştirilen Holstein Irkı İneklerde Sütteki Somatik Hücre Sayısı ile Memenin Yapısal Özelliklerinin Subklinik Mastitis, Süt Verimi ve Süt Komposizyonu Üzerine Etkisi

 

BAP 2008 - 2010

Proje Konumu:Proje Koordinatörü

Holstein ırkı ineklerde kontrollü ovsynch senkronizasyon protokolünün gebe kalma oranı üzerine etkisi

 

BAP 2006 - 2010

Proje Konumu:Araştırmacı

Laktasyondaki Holstein ırkı ineklerde tohumlama sonrası 15 ve 16. günlerde ketoprofen uygulamasının gebelik oranı üzerine etksi

 

BAP 2004 - 2010

Proje Konumu:Araştırmacı

Niğde ve Yöresinde Tüketime Sunulan Beyaz Peynirlerden Listeria monocytogenes İzolasyonu ve Tanımlanması

 Dr. Öğr. Üyesi Mustafa DUMAN

 Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2012 - 2014

Proje Konumu:Araştırmacı

ETLİK PİLİÇLERDE PONZANIN ALTLIK OLARAK KULLANILMASI, BÜYÜME, REFAH VE KARKAS ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2009 - 2010

Proje Konumu:Araştırmacı

ETÇİ EBEVEYNLERİN YUMURTA KABUK RENGİ ve YUMURTA AĞIRLIĞININ KULUÇKA SONUÇLARINA, CİVCİV PERFORMANSINA VE BAZI STRES İNDİKATÖRLERİNE ETKİSİ

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2009 - 2012

Proje Konumu:Araştırmacı

GOÜ. Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Yumurta Tavukçuluğu Alt Yapı Projesi

 

 

Öğr. Gör. Hakan KOCA

 DİĞER 2001 - 2005

Proje Konumu:Uzman

Niğde ve Çevresi Areneofaunası

  

DİĞER 2001 - 2002

Proje Konumu:Proje Koordinatörü

Niğde ve Çevresinde Solifugae(=Böyüler)'in İncelenmesi

 

Son Güncelleme Tarihi:23.10.2023