Eğitim Amaçları

Bölümün Eğitim Amaçları 

Bölümün Eğitim Amaçları


1 : Bilgisayar donanımı, işletim sistemleri, bilgisayar ağları ve programlama dilleri konularında bilgi sahibi olma ve uygulama becerisi kazandırmak.
2 : Öğretim teknolojilerini bilme, uygulama ve değerlendirme becerisi kazandırmak.
3 : Öğrenme kuramları ile öğretme model ve ilkeleri hakkında bilgi sahibi olma özelliği ve bunları uygulama becerisi kazandırmak.
4 : Bilgisayar tekniklerinin gerek öğretim ortamında gerekse eğitim yönetiminde verimli ve etkili kullanılabilmesi için mevcut sistemi inceleyerek gerekli değişiklikleri ve güncellemeleri geliştirme, uygulama becerisi kazandırmak.
5 : Eğitim yazılımı ve eğitim yönetimi yazılımı geliştirilmesi gereken durumlarda, çözümü en verimli ve etkili yolla ve en uygun programlama diliyle tasarlayabilme ve yazabilme becerisi kazandırmak.
6 : Bilgiye ulaşma yollarını bilme ve bilgiyi kullanma becerisi kazandırmak.