NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ "ERİŞİLEBİLİR DERS MATERYALİ EĞİTİM SERİSİ"

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi "Erişilebilir Ders Materyali Eğitim Serisi"

 

Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu tarafından Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nin sekretaryalığında engelli öğrencilerin bilgi erişimine katkı sağlamak amacıyla hazırlanan 18 videodan oluşan "Erişilebilir Ders Materyali Eğitim Serisi" Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde Eğitim-Öğretimini sürdüren Öğrencilerimizin Hizmetine sunuldu.

 "Erişilebilir Ders Materyali Eğitim Serisi" videoları ile eğitimcilerimiz ve özel gereksinimli öğrencilerimiz daha erişilebilir ders materyalleri hazırlayabiliyorlar. Bunun yanı sıra “Erişilebilir Ders Materyali Eğitim Serisi" videoları özel gereksinimli öğrencilerimizin gerek iş gerekse sosyal hayatta kullandıkları belge, tablo ve e-postalarında daha erişilebilir olmasına katkı sağlıyor.

Erişilebilir Ders Materyali Eğitim Serisine katkılarından dolayı Manisa
Celal Bayar Üniversitesi, EBA İzmir İçerik Geliştirme Ekibi ve Bilişim
Teknolojileri Eğitimcileri Derneği’ne teşekkür ederiz. Eğitim Serisine ulaşabilirsiniz