Nizamı-i Gencevi 1. Dünya Kültür, Bilim ve Eğitim Kongresi

Etkinlik Ayrıntıları


  • Etkinlik Adı: Nizamı-i Gencevi 1. Dünya Kültür, Bilim ve Eğitim Kongresi

  • Etkinlik Tarihi: 02.07.2021 - 04.07.2021 /

  • Etkinlik Türü: Kongre

  • Etkinlik Yeri: Çevrim İçi Çevrim İçi

2021 yılı büyük Azerbaycan düşünürü Nizami Gencevi’nin 880. Yıl dönümüdür. Beşer sanat düşüncesinin benzersiz bir fenomeni olan Nizami’nin eserleri, sekiz asırlık bir süredir ki, Türkün maneviyatının ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Büyük ilim insanının tüm hayatı ve zengin edebi faaliyeti zamanında sadece Azerbaycan ve Kafkasya’nın en büyük şehri değil, aynı zamanda Ortadoğu’nun önemli bir kültür merkezi olarak bilinen Gence ile bağlıdır. Nizamı Gencevi’nin dünyanın  en zengin kütüphanelerini süsleyen eserleri, Doğu’da sanatın, özellikle de minuatür sanatının gelişmesine ivme kazandırmıştır.

Azerbaycan Milli İlimler Akademisi  Folklor Enstitüsü tarafından düzenlenecek olan bu kongreye sizlerin özgün akademik çalışmalarınızı bekliyoruz. Bu düşünce ile amacımız dünyanın farklı bölgelerinden akademisyen ve araştırmacıları bir araya getirerek bu topraklarda bilimsel çalışmalarını paylaşabilecekleri bir platform oluşturmaktır.

Kongre Başkanı

Prof. Dr. Ramazan GAFARLI
AMEA Folklor Enstitüsü
Dede Korkut Şubesi Müdürü

NOT

-Kongremiz Türkiye ve Azerbaycan’ın ilgili yüksek öğretim kurullarının mevcut mevzuatlarına göre akademik yükselme ve teşvik kriterlerini  karşılamaktadır.

-Türkiye ve Azerbaycan’dan katılımcılar için %35’er lik kota uygulanacaktır.

Ayrıntılı bilgi için

https://www.izdas.org/nizami-gencevi-kongresi

KONGRE KONULARI

Nizami Gencevi ile ilgili tüm konular

Sosyal bilimlerin tüm alanlarına tema farkı gözetmeksizin açıktır.

Eğitim bilmlerinin  tüm alanlarına tema farkı gözetmeksizin açıktır.

Doğa bilimleri, Mühendislik ve Fen Bilimlerinin tüm alanlarına tema farkı gözetmesizin açıktır.

Sağlık ve spor bilimlerinin tüm alanlarına tema farkı gözetmeksizin açıktır.

ÖNEMLİ TARİHLER

Son özet gönderme tarihi /// 15 Haziran 2021

Program yayın tarihi /// 19 Haziran 2021

Kongre oturumları /// 2-4 Temmuz 2021

Tam metin gönderme tarihi /// 10 Temmuz 2021

Bildiri kitabı yayın tarihi /// 20 Temmuz 2021

KATILIM

Yüz yüze ve ONLINE (zoom)