VII. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu

Etkinlik Ayrıntıları


  • Etkinlik Adı: VII. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu

  • Etkinlik Tarihi: 18.06.2020 - 20.06.2020 /

  • Etkinlik Türü: Bilimsel Etkinlikler

  • Etkinlik Yeri: Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezi Salon 1923

VII. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu

18-20 Haziran 2020, Niğde/Türkiye


Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu (TÜDAS), dünyadaki bilim camiasında Türk Dünyası ile ilgili çalışan bilim insanlarını buluşturarak bilimsel fikir alışverişini sağlamak, yeni bilimsel araştırma ve tartışmaların önünü açmak, Türk Dünyası ile ilgili akademik literatürün nitelikli zenginleşmesine katkıda bulunmak amacıyla ilk olarak 2014 yılında Niğde Üniversitesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilmiştir. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Kazak Kızlar Milli Pedagoji Üniversitesi, Bakü Avrasya Üniversitesi ve M. Akmulla Başkurt Devlet Pedagoji Üniversitesi’nin işbirliği ile düzenlenen Sempozyum, 2014 yılından itibaren sırasıyla Niğde, Almatı ve Bakü’de olmak üzere ortak üniversitelerin ev sahipliğinde düzenli bir şekilde gerçekleştirilmiştir. Geçmiş sempozyumlarda en az yedi farklı ülkeden katılım gerçekleşmiş olup, katılımcıların en az yüzde altmışı ev sahibi ülkenin dışından gelen katılımcılar olmuştur.

VII. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu, 18-20 Haziran 2020 tarihleri arasında Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ev sahipliğinde Niğde'de gerçekleştirilecektir. VII. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu'nun teması "Ortak Tarih Yazımı" olarak belirlenmiş olup, bu sempozyumda Türk Dünyasındaki "ortak tarih yazımı" konusunda çalışan bilim insanlarının bir araya gelmesi ve bu konu üzerindeki çalışmaların, fikirlerin ve önerilerin tartışılması amaçlanmaktadır.

Sempozyumda, Türk Dünyasını ilgilendiren dil, edebiyat, tarih, eğitim, kültür, sanat, iletişim, uluslararası ilişkiler, bölgesel sorunlar, işletme, ekonomi, din, felsefe, sosyoloji, turizm ve kadın çalışmaları gibi alanlarda akademik konuların ve güncel meselelerin tartışılması, karşılıklı deneyimlerin paylaşılması, araştırma yöntemlerinin belirlenmesi, yeni bilimsel araştırma yönelimleri üzerinde fikir paylaşımında bulunulması ve gelecekte Türk Dünyasında gerçekleştirilecek ortak projelere zemin hazırlanması amaçlanmaktadır. Türk Dünyası araştırmalarıyla ilgilenen akademisyen ve araştırmacıların bir araya gelmesini sağlayacak olan bu sempozyumun Türk Dünyasının nitelikli bilgi üretimine katkı sağlaması ve bilim dünyasının tüm paydaşlarına yeni bakış açıları sunması beklenmektedir.

 Sempozyum ile ilgili detaylı bilgiler www.utudas.org internet adresinde yer almaktadır.