Program Çıktıları
Bölümün Program Çıktıları


PÇ1Teorik bilgileri fizik açısından tanımlar.
PÇ2
Fizik için gerekli matematiksel yaklaşımları tanımlar.
 PÇ3   Fizik problemlerinin çözümlerini analiz eder. 
 PÇ4   Analiz edilecek fiziksel sistemleri geniş kapsamlı yaklaşımla çözümler.  
 PÇ5  Fiziğe ait laboratuar araç ve gereçleri tanımlar.  
 PÇ6   Fizik ile ilgili kavramlarla günlük yaşamdaki durumları açıklar. 
 PÇ7   Gerekli matematiksel yaklaşımları farklı durumlara göre ayırt eder.  
 PÇ8   Karmaşık fizik problemlerini çözer.  
 PÇ9   Fiziksel süreç önerilerini analiz eder.  
  PÇ10
 Fizik ile ilgili araç ve gereçleri kullanır.  
 PÇ11  Fiziksel problemlere yönelik araştırma ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirir 
 PÇ12  Fizik ile ilgili simülasyon ve/veya deney tasarlar, yapar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.  
 PÇ13  Fizik ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak veya grup çalışması olarak yürütür.  
 PÇ14  Fizik problemlerinin çözüm aşamalarına öncülük eder.  
 PÇ15   Fizik alanındaki gelişmeleri ve bilimsel yayınları takip eder.  
 PÇ16
  Mesleki çalışmalarında literatüre kendine özgün katkılar sunar. 
 PÇ17  Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi ve en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir.  
 PÇ18  Hayat boyu öğrenme isteği, yeteneği ve eğilimine sahiptir 
 PÇ19  Çevre ve iş güvenliği konularında bilinçli, fizik uygulamalarının mesleki ve etik sorumlulukları ile hukuksal sonuçları hakkında farkında lığa sahiptir.