Birim Kalite Komisyonu


Birim Kalite Komisyonu
1 Prof. Dr. Bilge KARATEPE (Dekan V.)
2Prof. Dr. Attila DÖL (Üye)  
3Doç. Dr. Esra VAROL (Üye)  
4Dr. Öğr. Üyesi Hamide Tuba KIZILKAYA (Üye) 
5Dr. Öğr. Üyesi Deniz ÖZESKİCİ (Üye) 
6Dr. Öğr. Üyesi Hülya GÜCÜKO (Üye) 
Öğr. Gör. Dr. Hilmi GÜNEY (Üye)
8Arş. Gör. Hatice DÖNMEZ AYDIN (Üye)
9Mesure ACER (Üye)
10Öğrenci Temsilcisi (Üye)
Son Güncelleme Tarihi:05.09.2023