Birim Kalite Komisyonu


Birim Kalite Komisyonu
1 Prof. Dr. Nafiz TOK (Dekan V.)
2Dr. Öğr. Üyesi Menekşe SAKARYA (Üye) 
3Prof. Dr. Attila DÖL (Üye)  
4Doç. Dr. Esra VAROL (Üye)  
5Dr. Öğr. Üyesi Deniz ÖZESKİCİ (Üye) 
6Dr. Öğr. Üyesi Sema ÖCAL ÇAĞLAYAN (Üye) 
Öğr. Gör. Dr. Hilmi GÜNEY (Üye)
8Arş. Gör. Sema ÖZESKİCİ (Üye)
9Mesure ACER (Raportör) 
10Öğrenci Temsilcisi (Üye)
Son Güncelleme Tarihi:11.01.2023