İstihdam Olanakları

İstihdam Olanakları

Maliye bölümü temelinde devlete personel yetiştirmek adına kurulmuş bir bölüm olarak görülse de eğitim süreleri boyunca almış oldukları kapsamlı eğitimlerin neticesinde kamu ve özel sektör olmak üzere birçok alanda kendilerine iş fırsatı bulabilirler.
Kamu Personeli Seçme Sınavın (KPSS)’dan alacakları puanlarla Kamuda ilgili bakanlıklarda görev alabilirler. Değerleme Uzmanlığı, Denetmenlik ve Kontrolörlük, Merkez Bankası Uzmanlığı, Kaymakamlık, İdari Hâkimlik, Bakanlıkların uzmanlık ve müfettişlik kadroları (gelir uzmanlığı, vergi müfettişliği, SPK uzmanı vs.), TBMM, Sayıştay Denetçiliği, Denetmenlik ve Kontrolörlük bu alanlardan bazılarıdır. Bakanlıkların haricinde özel sektör göz önünde bulundurulursa; serbest muhasebeci mali müşavir (SMMM), yeminli mali müşavir (YMM), gümrük müşavirliği gibi alanlarda çalışabilirler, özel sektörün çeşitli yönetim kademeleri ile bankalar ve bu kuruluşların teftiş kurullarında da istihdam edilmelerine imkânı bulabilir ya da kendi işyerlerini açabilirler. Ayrıca gerek Üniversitemizin bünyesinde gerekse de yurtiçi ya da yurtdışı farklı üniversitelerdeki lisansüstü programlara başvurarak akademik kariyer planlaması yapabilir ve akademik ve idari personel olarak çalışabilme imkânları bulabilirler.

Son Güncelleme Tarihi:19.10.2023