Program Çıktıları
1. İktisadi ve mali olayları analiz etme

2. Muhasebe uygulamaları ve mevzuatı konularında yetkinlik kazandırmak

3. İş hayatına yönelik temel hukuk birikimi oluşturmak

4. Maliye politikaları konusunda analiz ve çözüm yeteneklerini geliştirmek

5. Araştırmalar ve yayınlar yoluyla bilimsel bilgi üretme becerisi

6. Maliye alanında sahip olduğu bilgiyi toplum yararına kullanma becerisi

7. Vergi mevzuatı ve politikalarına hakim olup, yorumlayabilme yeteneğini kullanma

8. Vergisel sorunları bütün boyutlarıyla kavranmasına imkan verme

9. Kamu sektörü ve özel sektöre yönelik olarak mali konularda bilgi sahibi olmak

10. Maliye alanında ulusal ve uluslararası yayınları takip etmek

11. Mesleki ve ahlaki sorumluluk bilincine sahip olmak

12.
Mali sorunları çözümlemede çağdaş yöntemleri kullanabilme
Son Güncelleme Tarihi:27.10.2023