Genel Bilgi

Genel Bilgi

24.10.2011 tarihinde kurulan İletişim Fakültesi bünyesinde yer alan Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılında eğitim öğretime başlamıştır. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü’nün Lisans Programı, her biri 30 AKTS değerinde 8 yarıyıldan oluşan 4 yıllık bir programdır.  Bölümümüz  5 doçent, 3 doktor öğretim üyesi ve 3 araştırma görevlisinde oluşan akademik kadroya sahiptir.   

Bölümde lisans öğrencileri ilk yıl Temel Bilgisayar, Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Yabancı Dil ortak zorunlu derslerle birlikte, Genel  İktisat, İletişime Giriş, Davranış Bilimleri,  Güzel Sanatlar, Temel Hukuk, Sosyoloji,  İstatistik, Pazarlama İletişimi, Halkla İlişkilere Giriş, Reklamcılığa Giriş  gibi bölümün uzmanlık alanına temel oluşturacak içerikte olan konuları öğrenirler. İkinci sınıfta  öğrenciler, Kişilerarası iletişim, Araştırma Yöntemleri, Grafik Tasarımı, Reklam Fotoğrafçılığı, İletişim Kuramları, Kurumsal İletişim, Halkla İlişkiler Uygulamaları, Reklam Metni Yazarlığı, Mesleki Yabancı Dil gibi iletişim formasyon dersleri ve meslek derslerini alırlar.  Üçüncü sınıfta Sanal Ortamda Halkla İlişkiler, Sanal Ortamda Reklamcılık, İletişim Hukuku ve Etiği, Diksiyon, Medya Planlama, Radyo ve Televizyonda Reklam Teknikleri gibi zorunlu dersler ve her yarı yılda  iki seçmeli dersle halkla ilişkiler ve reklamcılığın temellerini tamamlayan öğrenciler, dördüncü sınıfta ileriye dönük çalışacakları alanla ilgili( Halkla İlişkiler, Reklam, Pazarlama)  dersleri seçerek  o alana yoğunlaşırlar.  Dördüncü yılın sonunda hazırlamış oldukları Bitirme Tezi’ni başarıyla savunan öğrenciler Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanında lisans diplomasına sahip olurlar. Bu diploma ile öğrenciler çalışacakları kurumlarda “Kurumsal İletişim Müdürü/Yöneticisi”, “Halkla ilişkiler Uzmanı” “Reklam Direktörü” İçerik Yöneticisi” gibi unvanlar alırlar.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Merkez Yerleşkedeki modern  binasında bilgisayar ve projeksiyon destekli derslikleri ve bilgisayar laboratuvarları ile kurumlara ve bireylere hedef kitleleriyle iletişimde öncülük eden, nitelikleriyle uluslararası alanda aranılan stratejik iletişim liderleri yetiştirmektedir.

Amaç ve Hedefler

Amaç

Ürün, hizmet ya da marka iletişimini içeren halkla ilişkiler ve reklamcılık disiplinleri alanında, iletişim süreçlerini tüm boyutlarıyla  bilen, kuramsal ve uygulamalı  bilgilerle donatılmış, bu bilgiler ışığında yaratıcılığını üst seviyede  ortaya koyabilen halkla ilişkiler ve reklam uzmanları yetiştirmektir.

Hedef

İletişim süreçlerinin tüm boyutlarına hakim, bilgi ve becerilerini kullanma yeteneğine sahip, yaşamın her alanında etik duruştan ödün vermeyen, günümüzün çağdaş bilgi ve becerileriyle donatılmış, ülkesinin ve dünyanın içinde bulunduğu koşulları ve gelişmeleri yakından izleyen uluslararası alanda aranılan stratejik iletişim liderleri yetiştirmektir.

Düzey-Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) ve Verilen Derece 

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK LİSANS DERECESİ verilecektir.  Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Programı 240 ECTS kredisinden oluşan 4 yıllık bir programdır. Program, Bologna Süreci’nin “Yükseköğretimde Avrupa Yeterlilikler Üst Çerçevesi (QF-EHEA)”'nde tanımlanan “Birinci Düzey (First Cycle)” ile “Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)” 'nde  tanımlanan "6. Düzey" yeterlilikleri için belirlenmiş olan AKTS kredi koşullarını ve düzey yeterliliklerini; aynı zamanda,  “Avrupa Yaşam Boyu Öğrenme  Yeterlilikler Çerçevesi (EQF-LLL)” nde tanımlanan "6. Düzey" yeterliliklerini sağlamaktadır.

Kabul Koşulları

Türk öğrenciler,  Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü’ne Öğrenci Seçme & Yerleştirme Merkezinin  (ÖSYM) yaptığı Yüksek Öğretime Giriş (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) sonucuna göre kabul edilirler. ÖSYM tarafından düzenlenen LYS (Lisansüstü Yerleştirme Sınavı) sınavında başarılı olanların SÖZ-1 puan türündeki tercih sıralamasına göre yerleştirmesi yapılır. 

Yabancı uyruklu öğrenciler, programa üniversiteye yaptıkları direkt başvuruların değerlendirilmesi sonucunda kabul edilirler. Daha fazla bilgi için Kurumsal Bilgiler Menüsü’nde yer alan Lisans ve Ön Lisans Kabul  Prosedürleri ve Kayıt Prosedürleri Bölümü’nü” ziyaret ediniz.

Daha fazla bilgi için lütfen Niğde Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi ile irtibata geçiniz.

İletişim:

Uluslararası İlişkiler Ofisi

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Kampüs, Bor Yolu, Niğde, TÜRKİYE

Tel   : 0 388 225 45 23

Faks:0 388 225 23 85

E-posta: erasmus@ohu.edu.tr

Web: http://www.ohu.edu.tr/uluslararasi/index.php

Önceki Öğrenimin Tanınması

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi yaşam boyu öğrenme ilkesini esas alarak, daha önce bir başka kurumda alınmış dersleri tanır ve bu derslerin öğrenme çıktıları Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde kayıtlı programınkilerle uyumlu olduğu takdirde mezuniyet kredisinden muaf tutar. Öğrenme çıktılarının uyumu ve muafiyet konularına Fakülte Kurulu tarafından ilgili yasa ve yönetmeliklere uygun olarak karar verilir.

Program Profili

Kurumdan çevreye ve çevreden kuruma doğru sürekli ve karşılıklı bir etkileşim olması gerekmektedir. Kurumların çevreleri ile kurduğu düzenli ve doğru etkileşim,  çevrenin destek ve güveninin sağlanması ve olumlu bir imajın yaratılması sonucunu getirmektedir. Bunun gerçekleşmesi ise kurumun çevresini oluşturan grupların istek,  beklenti ve gereksinimlerinin öğrenilmesi ile mümkün olmaktadır. Bu nedenle kurumlar tanıma ve tanıtma süreci yaşamaktadır. Halkla ilişkiler ve reklam bu süreçte kurumların ihtiyaçlarına yanıt veren iki önemli alan olarak görülmektedir. Burada da bu alanda uygun personel ihtiyacının ve özellikle nitelikli insan kaynakları ihtiyacının karşılanması giderek önem kazanmaktadır.  Bu program da  bu ihtiyacı karşılayacak,  halkla ilişkiler ve reklam ajanslarında, siyasal ve kurumsal danışmanlık şirketlerinde, medya planlama ve satın alma şirketlerinde, sivil toplum örgütlerinde, kamu ve özel sektörde  halkla ilişkiler uzmanı, kurumsal iletişim uzmanı ve marka yöneticisi olarak görev alabilecek  bireyler yetiştirecektir.

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık  lisans programı (Bologna Süreci Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi’nde Birinci Düzey, TYYÇ’de 6. Düzey),mezunlarına ileri düzeyde bilgi, beceri ve yetkinlik gerektiren mesleki uygulama alanlarına, araştırma alanlarına, yüksek lisans ve doktora programlarına geçiş yeterlilikleri kazandıran akademik ağırlıklı bir programdır. Programın, Eğitimde Uluslararası Standart Sınıflandırması (ISCED) 2011" ve “Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)”ne göre  sınıflandırması ve eğitim alanı kodları aşağıda verilmiştir:

ISCED Eğitim Alan Kodu: 342 –Pazarlama ve Reklamcılık

ISCED Program Yeterlilik  Düzeyi: 6, Categorisi (Profili): 64, Alt Categorisi: 645 - Akademik ağırlıklı lisans derecesi

Türkiye Yükseköğretim  Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) Temel Alan Kodu: 34 –İşletme ve Yönetim Bilimleri

Türkiye Yükseköğretim  Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) Yeterlilik Türü (profili): Akademik ağırlıklı "6. Düzey" lisans derecesi

Eğitim Öğretim Metodları

 Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi’ndeki programlarda en çok kullanılan eğitim-öğretim yöntemleri aşağıda verilmiştir. Programlar, amaç ve hedeflerine göre, bu listede sıralanan yöntemlerin çoğunu kullanmaktadır. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü’nün, hedeflediği program öğrenme çıktılarına ulaşmak için, programın tümünde kullandığı eğitim-öğretim yöntemleri “program öğrenme çıktıları” kısmında, programdaki bir dersle ilgili yöntemler ise “ders tanıtım ve uygulama bilgileri” kısmında yer almaktadır.

Kullanılan Eğitim-ÖğretimYöntemlerinden Örnekler

 • Ders & Sınıf İçi Etkinlikler
 • Grup Çalışması
 • Laboratuvar
 • Okuma
 • Ödev
 • Proje Hazırlama
 • Seminer
 • Staj
 • Teknik Gezi
 • Web Tabanlı Öğrenme
 • Uygulama
 • Yerinde Uygulama
 • Mesleki Faaliyet
 • Sosyal Faaliyet
 • Tez Hazırlama
 • Alan Çalışması
 • Rapor Yazma

Örneklerle Birlikte Mezunların Mesleki Profilleri

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümünden mezun olan öğrenciler özel veya kamu sektörü olmak üzere iki farklı alanda istihdam edilmektedirler. Özelde ve kamuda şirketler, bankalar, hastaneler, üniversiteler, halkla ilişkiler ve reklam ajansları halkla ilişkiler ve reklamcılık mezunlarını istihdam etmektedirler. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık mezunları çeşitli sivil toplum örgütleri, sendikalar gibi yerlerde de iş bulabilmektedir. Ayrıca halkla ilişkiler mezunları formasyon alarak iletişim liselerinde kadrolu öğretmenlik de yapabilmektedirler. Bunun yanında Türkiye ve yurtdışındaki üniversitelerde ilgili yüksek lisans ve doktora programlarında  akademik kariyer de tercih edebilmektedirler.

Yeterlilik Ölçütleri & Yönetmelikler

   Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Lisans programından mezun olarak bu alanda yeterlilik kazanabilmek için,

 • ders planındaki 240 AKTS kredisine sahip olan tüm dersleri başarmak
 • 4.00 üzerinden en az 2.00 genel not ortalamasına sahip olmak gerekir.

Detaylı bilgi için "Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Önlisans - Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği"

Akademik İlerleme Olanakları

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler,  Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü’nde ya da bölümle ilgili alanlarda lisans ve bazı durumlarda doktora programlarına başvurabilir. Lisansüstü Eğitim Ulusal Yönetmeliği’ne göre, öğrenciler yüksek lisans programlarına, lisans programlarındaki başarı seviyeleri ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nda ilgili alanlarda aldıkları puanları esas alınarak kabul edilmektedirler. Bu bağlamda ulusal yönetmelikler ve her üniversitenin senatosu tarafından belirlenen yönetmelikler, ALES sonuçları adayların genel değerlendirmesinde etkilidir. Kurumların yönetmeliklerine bağlı olarak, başvurulan bölümlerin bazılarına kabul edilmek için yabancı dilde belirli düzeyde yeterlilik de gerekmektedir.

Sınav Yönetmelikleri, Değerlendirme ve Not Sistemi

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık programı süresince öngörülen program öğrenme çıktılarının elde edilip edilmediğini ölçmek için kullanılan yöntemler aşağıda belirtilmiştir. Ders üniteleri ile ilgili çıktılar ise ders tanımının yer aldığı kısımda final notlarına sağladığı katkı ile birlikte gösterilmiştir

 • Ara Sınav
 • Final Sınavı
 • Telafi Sınavı
 • Kısa Sınav
 • Ödev Değerlendirme
 • Rapor Sunma
 • Bilgisayarla Sunum Yapma
 • Tez Sunma
 • Belge Sunma

Sınavlar:

Öğrencilerin,  Halkla İlişkiler ve Reklamcılık  Programı müfredatında yer alan her bir ders ünitesinin öngörülen öğrenme çıktılarını elde etmede ne kadar başarılı oldukları, dönem içi etkinliklerle ve her dönem sonunda yapılan final sınavlarıyla ölçülmektedir.

Dönem içi faaliyetlerin değerlendirilmesi, yönetmelikle belirlenen lisans programlarındaki bütün dersler için zorunlu değerlendirme yöntemleri olarak en az sayıda ara sınav, dersi yürüten öğretim üyesinin uygun gördüğü durumlarda bir ödev ve kısa sınav (quiz) içerir.

Programlar, eğitim amaç ve hedeflerini sağlamak amacıyla program ve ders düzeyinde sonuçların başarısını ölçmedeki ihtiyaca bağlı olarak dönem içi faaliyetlerde daha fazla değerlendirme yönteminin tanımlanması için teşvik edilmektedir. Her ders için kullanılan değerlendirme yöntemlerinin niteliği ve sayısı, dönem sonu notuna olan katkıları ile birlikte ders açıklamaları bölümlerinde "Ölçme ve Değerlendirme" başlığı altında verilmiştir. Bu düzenlemeler her dönem başında, önceden ilan edilir ve web sitesinde ders tanımları bölümlerinde yayınlanır.

Ara sınav ve final sınavları üniversite tarafından belirlenen ve ilan edilen tarih, yer ve zamanlarda yapılır. Öğrencilerin dönem sonu notları, ara sınav, ödev değerlendirmesi, kısa sınavlar, final sınavı ve varsa diğer değerlendirme sonuçlarına dayanarak öğrencilerin devam şartını sağlaması da dikkate alınarak öğretim elemanları tarafından verilir.

Dönem sonu notunun belirlenmesinde  final sınavının katkısı Yönetmelik’le belirlenen tüm lisans programlarındaki tüm dersler için en az % 40 ve en fazla % 60 olur.

Bir ara sınav, ödev, kısa sınav ve /veya final sınavı gerektirmeyen işe yerleştirme gibi dersler, ilgili bölümlerin yönetimleri tarafından belirlenir ve bu dersler için belirli değerlendirme ve not verme yöntemleri yukarıda anlatılan kanallar yoluyla duyurulur. Bu tür faaliyetlerin değerlendirilmesi Senato tarafından belirlenen ilkeler doğrultusunda yapılır ve Başarılı ya da Başarısız olarak değerlendirilir.

Değerlendirme:

Bir öğrencinin başarısı her ders için tanımlanan her bir değerlendirme (dönem içi çalışmalar ve final) için öğretim elemanı tarafından değerlendirilir. Değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılır ve dönem sonunda standart sapma ve sınıfın not ortalaması dikkate alınarak ilkeleri Senato tarafından belirlenen bağıl değerlendirme yöntemi kullanılarak harf notuna dönüştürülür.

Detaylı bilgi için  “Not Değerlendirme” bölümünü ziyaret ediniz.

Mezuniyet Koşulları

Bir öğrencinin Halkla İlişkiler ve Reklamcılık programından mezun olabilmesi için aşağıdaki koşulları karşılaması gerekmektedir:

 • ders planındaki 240 AKTS kredisine sahip olan tüm dersleri başarmak
 • 4.00 üzerinden en az 2.00 genel not ortalamasına sahip olmak gerekir

Detaylı bilgi için "Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Önlisans - Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği"

ÖğretimTürü

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Lisans programı, tam zamanlı ve yüz yüze eğitim vermektedir.

Son Güncelleme Tarihi:01.12.2023