Eğitim Amaçları

BÖLÜMÜN EĞİTİM AMAÇLARI

• Vermiş olduğu lisans eğitimi ile toplumda dini bilimler dalında uzman kadrolar yetiştirmeyi,

• Toplumda sağlıklı doğru dini anlayış ve davranışların gelişip güçlenmesine öncülük etmeyi,

• Yürütülen lisansüstü programlar ve farklı ana bilim dallarında verilen eğitimle, alanlarında derinlemesine çalışıp uzmanlaşan akademisyenler yetiştirmeyi,

• Yapıcı eleştirilere ve farklı görüşlere saygı duyan,

• Çağdaş gelişme ve sorunlar karşısında objektif, eleştirel ve bütüncül bir yaklaşım ortaya koyabilen,

• Dünya dinlerinin temel inanç esasları ve uygulamalarını tanır.

• Bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini uygulayabilen bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Son Güncelleme Tarihi:04.09.2020