Eğitim Amaçları

BÖLÜMÜN EĞİTİM AMAÇLARI

  1. • Vermiş olduğu lisans eğitimi ile toplumda dini bilimler dalında uzman kadrolar yetiştirmeyi,
  2. • Toplumda sağlıklı doğru dini anlayış ve davranışların gelişip güçlenmesine öncülük etmeyi,
  3. • Yürütülen lisansüstü programlar ve farklı ana bilim dallarında verilen eğitimle, alanlarında derinlemesine çalışıp uzmanlaşan akademisyenler yetiştirmeyi,
  4. • Yapıcı eleştirilere ve farklı görüşlere saygı duyan,
  5. • Çağdaş gelişme ve sorunlar karşısında objektif, eleştirel ve bütüncül bir yaklaşım ortaya koyabilen,
  6. • Dünya dinlerinin temel inanç esasları ve uygulamalarını tanır.
  7. • Bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini uygulayabilen bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
Son Güncelleme Tarihi:26.10.2023