Misyon/Vizyon
Misyon

Merkezimiz;  yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde aile bütünlüğünü korumak, sağlıklı ve fonksiyonel aile yapısını geliştirmek için kadın, aile, gençlik ve dezavantajlı yaşlı, göçmen, şiddet mağduru, bağımlı ve benzeri) gruplarla ilgili konularda bilimsel araştırma, proje ve incelemeler yapmayı, kadın, aile, çocuk ve gençliği ilgilendiren her konuda duyarlı ve bilgili gençlerin yetiştirilmesine katkıda bulunmayı görev edinmiştir.

Vizyon

Yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde aile bütünlüğünün sağlanmasına ve sağlıklı ve fonksiyonel aile yapısının geliştirilmesi için kadın, aile, çocuk, gençlik ve dezavantajlı grupların sorunlarına yönelik çözüm yollarının geliştirilmesine hizmet edecek eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini  ve araştırmaların yapılmasını destekleyen bir merkez  olarak tanınmaktır.

Son Güncelleme Tarihi:10.11.2020