İcra Sahneleme Teknikleri Dersi III Konseri

05.12.2023 tarihinde Konservatuvarımız konser salonunda “İcra Sahneleme Teknikleri Dersi III” kapsamında şefliğini Doç. Dr. Hakan Emre Ziyagil’in yaptığı konser icra edilmiştir. Saz semaisi, sirto ve longa gibi enstrümantel eserler icra edilmiştir. Büyük ilgi ve katılım ile gerçekleşen konserin sonunda Konservatuvarımız öğrenci ve şefimize teşekkür belgesi takdimi gerçekleştirilmiştir.