Asos İndeks veri tabanı Serbest Erişimli Veri Tabanlarımıza eklenmiştir.

Asos İndeks; öğrenci ve akademisyenlerin araştırmalarında tam metin erişimi sağlarken aynı zamanda atıf analizleri sunabilmektedir.

Asos İndeks; üniversiteler için rapor, kütüphaneler için kullanım istatistik bilgisi, dergi editörleri için ise dergi analiz raporu verebilmektedir. 

Link: http://www.asosindex.com.tr