Projeler
         

DEVAM EDEN PROJELER

 1. Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Teknik Destek Projesi (YEVDES), Yürütücü:SEYHAN AYŞE, 2020 (ULUSAL). 
 2. Türk Fotovoltaik Teknoloji Platformu,  Tübitak 1004 Ulusal Ortak, Yürütücü:SEYHAN AYŞE, Araştırmacı: OLĞAR MEHMET ALİ,2020 (ULUSAL).
 3. Yüksek Verimli Katkısız Siyah Silisyum Güneş Hücre Ve Paneli Geliştirilmesi, (Blackdash), Tübitak 1003,  Yürütücü:SEYHAN AYŞE, Araştırmacı: OLĞAR MEHMET ALİ,2019 (ULUSAL)
 4. Grafen Tabanlı Hibrit Saydam Elektrot Dizaynı Ve Güneş Hücresi Uygulamaları, Tübitak 1002, Yürütücü:ZAN RECEP, Araştırmacı: OLGAR MEHMET ALI, 01/09/2019 (ULUSAL)
 5. Büyükbas Hayvan Gübresinden Biyogaz Üretimine Grafen İlavesinin Etkisi, Yüksekögretim Kurumları tarafından destekli bilimsel arastırma projesi (Niğde BAP), Araştırmacı: ZAN RECEP, 01/06/2019
 6. Saçtırma Yöntemiyle Kaplanan Tek ve Çok Katmanlı Metalik Dizilim(ler)in CZTS Sogurma Katmanına Etkisinin Arastırılması, -Tübitak 1002, Yürütücü:OLGAR MEHMET ALI, Arastırmacı:ZAN RECEP, Arastırmacı:SEYHAN AYSE, 15/03/2019 (ULUSAL)
 7. Grafit Ilavesinin Yemekhane Atıgı ve Hayvan Gübresinden Biyogaz Üretimine Etkisi, - Tübitak 1002, Araştırmacı:ZAN RECEP, 01/02/2019
 8. Silisyumun (Si) Saflastırılmasına Yönelik Arastırma Projesi, Kalkınma Bakanlıgı, Yürütücü:SEYHAN AYSE, Arastırmacı:KELES FILIZ, Arastırmacı: ZAN RECEP,Arastırmacı: OLGAR MEHMET ALI, Arastırmacı:KONUKLU YELIZ, 17/12/2017 (ULUSAL)
 9. Katkılı Ve Katkısız Grafen Sentezi Ve Günes Hücresi Uygulamaları, -Tübitak 3501, Yürütücü:ZAN RECEP,Arastırmacı:SEYHAN AYSE, , 01/11/2017 (ULUSAL)
 10. UNİKOP ENERJİ EVİ, KOP, Araştırmacı:Ayşe SEYHAN
 11. Nigde Üniversitesi Ar Ge Strateji Belgesi Nanoteknoloji Arastırmaları, TÜBITAK PROJESI, 9. Arastırmacı, , 01/07/2016 (ULUSAL)
 12. Niğde Üniversitesi Merkezi Laboratuvar Kurulumu, Kalkınma Bakanlığı, Araştırmacı, 20/11/2011 (ULUSAL) 


BİTEN PROJELER

 1. Üniversitelerde Ar Ge Strateji Belgesi Hazırlatılması ve Uygulatılması, TÜBİTAK PROJESİ, Yürütücü:SEYHAN AYŞE, 01/07/2016 - 16/11/2018 (ULUSAL) 
 2. Advanced Electron Microscopy of Two Dimensional Materials, ARASTIRMA PROJESI, Arastırmacı: ZAN RECEP, 1. 07/12/2012 - 31/01/2014 (ULUSAL)
 3. Grafen Tabanlı Hetero Yapıların Elektron Mikroskobu ve Simulasyonu Çalısması, Yüksekögretim Kurumları tarafından destekli bilimsel arastırma projesi, Yönetici, 01/09/2014  (ULUSAL).
 4. Grafen Sentezi ve Karakterizasyonu, Yüksekögretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü:NEZIR SAFFET, Arastırmacı: ZAN RECEP, 06/04/2016- 06/07/2017 (ULUSAL).
 5. GÜNES PILLERININ (PV) ÜLKEMIZDE ÜRETILEBILMESINE YÖNELIK ETÜT ÇALISMALARI PROJESI, Kalkınma Bakanlıgı, Yürütücü:Kodolbas Alp Osman, Arastırmacı:ZAN RECEP, Arastırmacı:SEYHAN AYSE, Arastırmacı:TURAN RASIT, 03/10/2016 - 03/10/2017 (ULUSAL)
 6. Termal Enerji Depolama Özellikli Sepiyolit Katkılı Diyatomit/Faz Değiştiren Madde Kompozitlerinin Üretilmesi Ve Karakterizasyonu, Yürütücü: KONUKLU, YELİZ  2015-2018,  TÜBİTAK.
 7. Ömer Halisdemir Üniversitesi Ar-Ge Strateji Belgesi (Nanoteknoloji Araştırmaları), Yürütücü: KONUKLU, YELİZ  2016-2017,  TÜBİTAK.
 8. Mikrokapsüllenmiş Faz Değiştiren Madde İçeren Sıcaklık Kontrollü Ambalajların Gıdalarda Kullanımı, Yürütücü: KONUKLU, YELİZ  2012-2015,  TÜBİTAK.
 9. Beton Karışımlarında Faz Değiştiren Madde Kullanımıyla Işıl Özelliklerin İyileştirilmesi, Araştırmacı: KONUKLU, YELİZ  2012-2015,  TÜBİTAK.
 10. Faz Değiştiren Madde/Ömrünü Tamamlamış Lastik Kompozit Materyallerinin İncelenmesi, Yürütücü: KONUKLU, YELİZ  2013-2016,  BAP.
 11. Faz Değiştiren Maddelerin Mikrokapsüllenmesini Etkileyen Parametrelerin Belirlenmesi, Yürütücü: KONUKLU, YELİZ  2011-2013,  BAP.
 12. Zehirli Kimyasalların Tespiti İçin MEMS Tabanlı Kimyasal Sensör Dizisi Geliştirilmesi, TÜBİTAK (1003) - 115E096, 2015.
 13. Fotovoltaik Uygulamalar için Yeni Yarı İletken Gözenekli Malzemeler, TÜBİTAK (COST) - 115Z105, 2015.
 14. İgnimbritlerin kaynak bölgelerinin tayininde sıkça kullanılan manyetik hassasiyet anizotropisi (AMS) yöntemine daha avantajlı ve güvenilir bir alternatif metod: Yüksek çözünürlülükte x-ışınları tomografisi (mikro-CT), TÜBİTAK (3501), Yönetici: Doç. Dr. Orkun ERSOY, 2012.
 15. Yumuşak ve sert dokuların tomografi ile görüntülenmelerinde kullanılacak olan fantomların üretilmesi TUBİTAK 1512, Yönetici: Doç. Dr. Orkun ERSOY, 2013.
 16. Yüksek Verimlilikte Güneş Pilleri Araştırma Merkezi Kurulumu, DPT 2010 K 121260, 2010.
 17. Elekrohidrodinamik Yöntemler ile Aerodinamik Yapılı Cisimler Etrafındaki Akış Kontrolü,  TÜBİTAK (1001) - 110M056, 2010-2013.
 18. Beton Karışımlarında Faz Değiştiren Madde Kullanımıyla Isıl Özelliklerin İyileştirilmesi, TÜBİTAK (1001) - 111M557, 2012-2015.
 19. Adapting and Installing Effective Training System For Solar Energy, AB - 2012-1-TR-LEO05-35124, 2012-2015.


Son Güncelleme Tarihi:22.07.2020