Projeler
         

DEVAM EDEN PROJELER

 1. Grafen Oksit ve İndirgenmiş Grafen Oksitin Miyelin Kılıf Sentezine Etkilerinin 3D Kültürde Gen Ekspresyon Seviyesinde İncelenmesi ve Hesaplamalı Olarak Moleküler Düzeyde Modellenmesi, - TÜBİTAK 3501, Araştırmacı: RECEP ZAN, Araştırmacı: NAGEHAN ERSOY TUNALI, Araştırmacı: BESTE TURANLI, Danışman: TEMEL TOMBUL, Yürütücü: SALIHA ECE ACUNER, 15/06/2022 (ULUSAL).

 2. Ag-Ge Katkılı CZTS İnce Filmlerin Üretimi ve İkili-Katkının CZTS İnce Film Güneş Hücre Performansı Üzerine Etkisinin İncelenmesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü: YAVUZ ATASOY, Araştırmacı: RECEP ZAN, Araştırmacı: MEHMET ALİ OLĞAR, Araştırmacı: ALİ ÇİRİŞ, 18/04/2022 (ULUSAL).

 3. Yüksek Verimli Ve Kararlı Düzlemsel Perovskit Güneş Hücrelerinde Elektron Taşıyıcı Tabakası Olarak Demir-Katkılı Çinko-Kalay-Oksit (Zn2SnO4) Ferroelektrik İnce Filmlerin Saçtırma Yöntemi Ile Büyütülmesi, -TÜBİTAK 3501, Araştırmacı: YAVUZ ATASOY, Yürütücü: İBRAHİM ÇİNAR, Danışman: SAVAŞ SÖNMEZOĞLU, 15/11/2022 (ULUSAL).

 4. CIGS/Perovskit Monolitik Tandem Esnek Güneş Hücresinin Geliştirilmesi, TÜBİTAK 3501, Yürütücü:  FİLİZ KELEŞ, Araştırmacı: AYŞE SEYHAN, 2022-2025 (ULUSAL).

 5. İki Boyutlu Malzemelerin Kullanıldığı Düşük Maliyetli, Çevreci ve Esnek Cu2SnS3 (CTS) İnce Film Güneş Hücrelerinin Üretimi, TÜBİTAK 1001, Yürütücü:  RECEP ZAN, Araştırmacılar: MEHMET ALİ OLĞAR, YAVUZ ATASOY, 2022-2025 (ULUSAL).

 6. Güneş Hücrelerinin Isıl Kontrolü İçin Biyomakromolekül Katkılı Alternatif Isıl Enerji Depolama Malzemelerinin Geliştirilmesi, TÜBİTAK 1001, Yürütücü:  YELİZ KONUKLU, Araştırmacı: AYŞE SEYHAN , 2021-2024 (ULUSAL).

 7. Faz Değiştiren Malzeme Kullanarak Yol, Apron Ve Saha Betonlarında Buzlanmayı Önleyici Beton Tasarımı Geliştirilmesi, TÜBİTAK 1001, Danışman: YELİZ KONUKLU (ULUSAL).
 8. Türk Fotovoltaik Teknoloji Platformu,  TÜBİTAK 1004 Ulusal Ortak, Yürütücü: AYŞE SEYHAN , Araştırmacılar: RECEP ZAN, FİLİZ KELEŞ, MEHMET ALİ OLĞAR, YAVUZ ATASOY, 2021-2025 (ULUSAL).
 9. "Grafen Destekli Yarı Esnek CZTS İnce Film Güneş Hücrelerinin Üretilmesi, TÜBİTAK 3501, Yürütücü: MEHMET ALİ OLĞAR, Araştırmacılar: RECEP ZAN, AYŞE SEYHAN, 2021 - 2024 (ULUSAL).
 10. Grafen Katkılı Katı Oksit Yakıt Pili Elektrot Geliştirilmesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü: ÇIGDEM TIMURKUTLUK, Araştırmacı: RECEP ZAN, Araştırmacı: BORA TIMURKUTLUK, 22/11/2021  (ULUSAL).
 11. İki Boyutlu Malzeme Tabanlı Atomik Kalınlıkta Güneş Hücresi Üretimi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü: RECEP ZAN, Araştırmacı: MEHMET ALI OLGAR, Araştırmacı: Ali Altıntepe, 13/12/2021 (ULUSAL).
 12. CZTSe İnce Filmlerinde İkili Katyon Yer Değiştirme Yöntemi ile Yüksek Verimli Güneş Hücrelerinin Üretilmesi, TÜBİTAK 3501, Yürütücü: YAVUZ ATASOY, 2020-2023 (ULUSAL).
 13. Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Teknik Destek Projesi (YEVDES), Yürütücü: AYŞE SEYHAN, 2020-2023 (ULUSAL). 
 14. Yüksek Verimli Katkısız Siyah Silisyum Güneş Hücre Ve Paneli Geliştirilmesi, (Blackdash), TÜBİTAK 1003,  Yürütücü: AYŞE SEYHAN , Araştırmacı: MEHMET ALİ OLĞAR, 2020-2023 (ULUSAL).


BİTEN PROJELER

 1. Silisyumun (Si) Saflaştırılmasına Yönelik Araştırma Projesi, Kalkınma Bakanlığı, Yürütücü: AYŞE SEYHAN, Araştırmacılar: FİLİZ KELEŞ, RECEP ZAN, MEHMET ALİ OLĞAR, YELİZ KONUKLU, 17/12/2017-17/12/2022 (ULUSAL).
 2. Grafen Destekli Anaerobik Reaktör ile Evsel Organik Katı Atıktan Biyogaz Üretiminin Arttırılması ve Biyogazdan Grafen Üretimi, - TÜBİTAK 1001, Yürütücü: DEMIREL SEVGI, Araştırmacı: GÖKÇEK ÖZNUR BEGÜM, Araştırmacı: ZAN RECEP, Araştırmacı: MURAT ÇOBANOGLU HAMDI, Araştırmacı: UÇAR DENIZ, 01/02/2020 - 11/10/2022 (ULUSAL).
 3. Fungal Hif-Grafen Biyokompozit Üretimi Ve Adsorban Özelliklerinin İncelenmesi, -TÜBİTAK 1002, Yürütücü: ECE ÜMMÜ DEVECI, Araştırmacı: RECEP ZAN, 01/10/2020 - 20/04/2022 (ULUSAL).
 4. Nanoyapılı Pt Alasım Tabanlı Rezistif Hidrojen Sensörü, - TÜBİTAK 1002, Yürütücü: NECMETTIN KILINÇ, Araştırmacı: RECEP ZAN, Araştırmacı: AHMET ALTINDAL, Araştırmacı: ZAFER ZIYA ÖZTÜRK, 01/07/2021 - 13/10/2022 (ULUSAL). 
 5. UNİKOP ENERJİ EVİ, KOP, Araştırmacı: AYŞE SEYHAN, 2016-2022.
 6. Niğde Üniversitesi Merkezi Laboratuvar Kurulumu, Kalkınma Bakanlığı, Araştırmacı, 20/11/2011 - 2022 (ULUSAL). 
 7. Büyükbas Hayvan Gübresinden Biyogaz Üretimine Grafen İlavesinin Etkisi, Yüksekögretim Kurumları tarafından destekli bilimsel arastırma projesi (Niğde BAP), Araştırmacı: ZAN RECEP, 01/06/2019 - 14/06/2021 
 8. Katkılı Ve Katkısız Grafen Sentezi Ve Günes Hücresi Uygulamaları, -Tübitak 3501, Yürütücü:ZAN RECEP,Arastırmacı:SEYHAN AYSE, 01/11/2017 - 01/02/2021 (ULUSAL)
 9. Grafit İlavesinin Yemekhane Atığı ve Hayvan Gübresinden Biyogaz Üretimine Etkisi, - Tübitak 1002, Araştırmacı:ZAN RECEP, 01/02/2019 - 06/10/2020 (ULUSAL) 
 10. Saçtırma Yöntemiyle Kaplanan Tek ve Çok Katmanlı Metalik Dizilim(ler)in CZTS Sogurma Katmanına Etkisinin Arastırılması, -Tübitak 1002, Yürütücü:OLGAR MEHMET ALI, Arastırmacı:ZAN RECEP, Arastırmacı:SEYHAN AYSE, 15/03/2019 - 15/03/2020 (ULUSAL)
 11. Grafen Tabanlı Hibrit Saydam Elektrot Dizaynı Ve Güneş Hücresi Uygulamaları, Tübitak 1002, Yürütücü:ZAN RECEP, Araştırmacı: OLGAR MEHMET ALI, 01/09/2019 - 03/12/2020 (ULUSAL)
 12. Grafen Tabanlı Hetero Yapıların Elektron Mikroskobu ve Simulasyonu Çalısması, Yüksekögretim Kurumları tarafından destekli bilimsel arastırma projesi, Yönetici, 01/09/2014 - 08/12/2020  (ULUSAL).
 13. Grafen Sentezi ve Karakterizasyonu, Yüksekögretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü:NEZIR SAFFET, Arastırmacı: ZAN RECEP, 06/04/2016- 06/07/2017 (ULUSAL).
 14. GÜNES PILLERININ (PV) ÜLKEMIZDE ÜRETILEBILMESINE YÖNELIK ETÜT ÇALISMALARI PROJESI, Kalkınma Bakanlıgı, Yürütücü:Kodolbas Alp Osman, Arastırmacı:ZAN RECEP, Arastırmacı:SEYHAN AYSE, Arastırmacı:TURAN RASIT, 03/10/2016 - 03/10/2017 (ULUSAL)
 15. Termal Enerji Depolama Özellikli Sepiyolit Katkılı Diyatomit/Faz Değiştiren Madde Kompozitlerinin Üretilmesi Ve Karakterizasyonu, Yürütücü: KONUKLU, YELİZ  2015-2018,  TÜBİTAK.
 16. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Ar-Ge Strateji Belgesi Enerji Araştırmaları (Nanoteknoloji Araştırmaları), Yürütücü: SEYHAN, AYŞE, 2016-2017,  TÜBİTAK.
 17. Mikrokapsüllenmiş Faz Değiştiren Madde İçeren Sıcaklık Kontrollü Ambalajların Gıdalarda Kullanımı, Yürütücü: KONUKLU, YELİZ  2012-2015,  TÜBİTAK.
 18. Beton Karışımlarında Faz Değiştiren Madde Kullanımıyla Işıl Özelliklerin İyileştirilmesi, Araştırmacı: KONUKLU, YELİZ  2012-2015,  TÜBİTAK.
 19. Faz Değiştiren Madde/Ömrünü Tamamlamış Lastik Kompozit Materyallerinin İncelenmesi, Yürütücü: KONUKLU, YELİZ  2013-2016,  BAP.
 20. Faz Değiştiren Maddelerin Mikrokapsüllenmesini Etkileyen Parametrelerin Belirlenmesi, Yürütücü: KONUKLU, YELİZ  2011-2013,  BAP.
 21. Zehirli Kimyasalların Tespiti İçin MEMS Tabanlı Kimyasal Sensör Dizisi Geliştirilmesi, TÜBİTAK (1003) - 115E096, 2015.
 22. Fotovoltaik Uygulamalar için Yeni Yarı İletken Gözenekli Malzemeler, TÜBİTAK (COST) - 115Z105, 2015.
 23. İgnimbritlerin kaynak bölgelerinin tayininde sıkça kullanılan manyetik hassasiyet anizotropisi (AMS) yöntemine daha avantajlı ve güvenilir bir alternatif metod: Yüksek çözünürlülükte x-ışınları tomografisi (mikro-CT), TÜBİTAK (3501), Yönetici: Orkun ERSOY, 2012.
 24. Yumuşak ve sert dokuların tomografi ile görüntülenmelerinde kullanılacak olan fantomların üretilmesi TUBİTAK 1512, Yönetici: Orkun ERSOY, 2013.
 25. Elekrohidrodinamik Yöntemler ile Aerodinamik Yapılı Cisimler Etrafındaki Akış Kontrolü,  TÜBİTAK (1001) - 110M056, 2010-2013.
 26. Beton Karışımlarında Faz Değiştiren Madde Kullanımıyla Isıl Özelliklerin İyileştirilmesi, TÜBİTAK (1001) - 111M557, 2012-2015.
 27. Adapting and Installing Effective Training System For Solar Energy, AB - 2012-1-TR-LEO05-35124, 2012-2015.


Son Güncelleme Tarihi:22.08.2023