İş Güvenliği Uzmanlığı Programı
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ
SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ
İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI EĞİTİM PROGRAMITanıtım
Niğde Ömer Halisdemir Sürekli Eğitim Merkezi  İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitim Kurumu tecrübeli kadrosu ve teknolojik imkanları ile bölgesinde kısa zamanda en başarılı kurumlardan biri olmuştur.
6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, çalışanların sayısına ve iş yeri türüne bakılmaksızın her iş yerinde iş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi ile diğer sağlık personelinin görevlendirilmesini zorunlu kılmaktadır. Kanuna göre, çok tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde (A) sınıfı, tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde en az (B) sınıfı, az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde ise en az (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olanlar görev yapabilecektir.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, mühendis, mimar veya teknik elemanlardan (teknik öğretmen, fizik, kimya ve iş güvenliği programı mezunları) iş güvenliği uzmanı olmak isteyenlere bir temel eğitim programı uygulanmasını öngörmektedir. Bu programın amacı, iş güvenliği uzmanı olmak isteyen mühendis, mimar veya teknik elemanlara, mevzuatta öngörülen görevlerini yerine getirebilmeleri için gerekli iş sağlığı ve güvenliği bilgisini kazandırmaktır.

Eğitim Programı, Süresi ve Sınavlar

Eğitim programları teorik ve uygulamalı olmak üzere iki bölümden oluşur. Eğitimin süresi, yönetmelik gereği her iş güvenliği uzmanlığı sınıfı için 180 saat teorik (90 saat yüz yüze eğitim, 90 saat uzaktan eğitim şeklinde olacaktır) ve 40 saat uygulama olmak üzere toplam 220 saattir. Eğitimler günlük maksimum 6 saat ile sınırlandırılmış olup eğitim sonunda sınav yapılması zorunluluktur. Ayrıca eğitim kapsamında bilgi ve beceri kazandırılması yanında Bakanlığın açacağı sınava hazırlık amacıyla test tekniğine uygun deneme sınavları da yapılacaktır. Bakanlığın açacağı İş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olamayanlar sınava girdikleri tarihten itibaren bir yıl içinde bir kez daha sınava girme hakkına sahiptirler. 

Son Güncelleme Tarihi:02.12.2023