Yayınlar

YAYINLAR

MAKALE

2023 Türkiye Deprem Sürecinde Yaşanan ve Gelişen Olaylarda Sosyal Medya Kullanımının Önemi: Niğde ve Yöresi Soyal Medya Kullanıcılarına Yönelik Bir AraştırmaİRİ RUHANUluslararası - Hakemli - Eurasian Scientific Journal Index - Özgün Makale - Uşak Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dergisi 2023
Ramazan Ayında Tüketicilerin Satın Alma ve Gıda Harcamaları Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi: Niğde ve Yöresinde Bir Alan AraştırmasıİRİ RUHANUluslararası - Hakemli - EBSCO - Özgün Makale - Uluslararası Anadolu Sosyal Bilimler Dergisi - Doi: 10.47525/ulasbid.1240825 2023
Covid 19 Pandemi Sürecinin (Salgının) Kafeterya İşletmeleri Üzerindeki Etkisine Yönelik Niğde ve Yöresinde Yapılan Bir AraştırmaİRİ RUHANUluslararası - Hakemli - Rootindexing, Copernicus - Özgün Makale - IDEA STUDIES Journal - Doi: 10.26728/id 2022
Sosyal Medya Fenomenlerinin Pazarlama Faaliyetlerine Yönelik Tutum Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik AraştırmasıİRİ RUHANUluslararası - Hakemli - EBSCO - Özgün Makale - Gazi İktisat ve İşletme Dergisi - Doi: 10.30855/gjeb.2022.8.3.009 2022
Research for the Compliance of Brand Fidelity Scale to TurkishİRİ RUHANUluslararası - Hakemli - EBSCO - Özgün Makale - The International Journal of Eurasia Social Sciences - Doi: 10.35826/ijoess.2857 2022
The Impact of Countries’ Credit Rating Scores on the Export Performance of CompaniesİRİ RUHAN, GÜRBÜZ ESENUluslararası - Hakemli - ESCI - Özgün Makale - Istanbul Business Research - Doi: 10.26650/ibr.2022.51.912569 2022
Gayrimenkul ve Emlak Pazarlamasında Yaşanan Sorunlar ve Sektörde Kullanılan Pazarlama İletişimi: Niğde ve Yöresi Gayrimenkul ve Emlak İşletmelerine Yönelik Bir AraştırmaİRİ RUHANUluslararası - Hakemli - EBSCO - Özgün Makale - Ardahan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 2021
The Importance of Sophisticated Product Export Related Sector and In Country Export: Nano Calcite ExampleÖZAYTÜRK İBRAHİM, İRİ RUHANUluslararası - Hakemli - EBSCO - Özgün Makale - İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 2021
Marka Mağaza Zincirlerindeki Pazarlama ve Satış Görevli Cinsiyetlerinin Müşterilerin Satın Alma Algılamalarındaki Önemi ve İncelenmesi: Forum Mersin ÖrneğiİRİ RUHANUluslararası - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2021
Finansal Pazarlama Kapsamında Kripto Para Pazarlaması ve Kripto Para Birimlerinin Bilinirliği ve FarkındalığıİRİ RUHANUlusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Abant Sosyal Bilimler Dergisi - Doi: 10.11616/asbi.956722 2021
Bir Kripto Para Biriminin Pazardaki Gelişimi ve Küresel Bir Marka Olma Hikayesi: Bitcoin ÖrneğiİRİ RUHANUluslararası - Hakemli - Rootindexing, Copernicus - Özgün Makale - Uluslararası Anadolu Sosyal Bilimler Dergisi - Doi: 10.47525/ulasbid.876047 2021
Covid-19 Pandemi Sürecinin Niğde ve Yöresindeki Tüketicilerin İnternet Üzerinden Satın Alma Davranışlarına EtkisiİRİ RUHANUlusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi - Doi: 10.14520/adyusbd.790752 2021
The Scale for The Attıtudes of Customers Towards Purchasıng Tendency Wıthın The Context of Busıness, Marketıng and Sales Offıcers’s Genders: A Valıdıty and Relıabılıty StudyİRİ RUHANUlusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Business and Management Studies: An International Journal - Doi: http://dx.doi.org/10.15295/bmij.v8i3.1521 2020
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi’nin Şehir ve Yöresine Olan Ekonomik, Sosyo-Kültürel ve Çevresel Etkisine Yönelik Yerel Halkın Algılarının İncelenmesi Üzerine Bir AraştırmaİRİ RUHANUlusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi - Doi: 10.26466/opus.751563 2020
Şehir Pazarlaması Kapsamında Şehirlerin Tercih Edilebilirliğinde Üniversite Öğrenci Mutluluğu ve Memnuniyetinin Önemi ve Araştırılması: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ÖrneğiİRİ RUHANUluslararası - Hakemli - ESJI (Eurasian Scientific Journal Index) - Özgün Makale - Asya Studies - Doi: 10.31455/asya.731643 2020
Öğrenci Memnuniyeti İle Mutluluğunun Önemi ve Araştırılması: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ÖrneğiİRİ RUHANUluslararası - Hakemli - Sosyal Bilimler - Özgün Makale - Asos Journal - Doi: dx.doi.org/10.16992/ASOS.15028 2019
Siyasal Pazarlama Kapsamında 24 Haziran 2018 Türkiye Cumhurbaşkanlığı Seçimine Katılan Adayların Seçim Öncesi Kampanyalarında Kişisel veya Parti Web Siteleri İle Sosyal Medya Kullanımlarının İçerik Analizi Yöntemiyle İncelenmesiİRİ RUHANUluslararası - Hakemli - Research - Özgün Makale - The Journal of Academic Social Science Studies - Doi: 10.29228/JASSS.29003 2019
Telefonla veya İnternet Üzerinden Sipariş Verilen Ürünlerin Tüketicilere Teslim Edilmesinde Oluşan Müşteri Memnuniyetinin Önemine Yönelik Niğde ve Yöresinde Yapılan Bir AraştırmaİRİ RUHANUlusal - Hakemli - ASOS - Özgün Makale - İktisadi ve İdari Yaklaşımlar Dergisi 2019
İşletmelerin Uyguladıkları Rekabete Dayalı Fiyatlandırma Stratejilerinin Müşteri Memnuniyetine Etkisine Yönelik Bir Araştırma: Niğde ve Yöresi Kuyumcu İşletmeleri ÖrneğiİRİ RUHANUluslararası - Hakemli - DOAJ - Özgün Makale - JASSS-THE JOURNAL OF ARTIFICIAL SOCIETIES AND SOCIAL SIMULATION - Doi: http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7654 2018
Bir Ulaştırma Firmasının Büyüme ve Küresel Bir Marka Olma Hikayesi: Türk Hava Yolları A.Ş. ÖrneğiİRİ RUHAN,ACAR NEŞEUluslararası - Hakemli - International Scientific Indexing (ISI) - Özgün Makale - Journal of Current Researches on Social Sciences 2017
Televizyon Reklamlarıyla İlgili Etiksel Algı Boyutlarının Tüketicilerin Satın Alma Kararları İle İlişkisi Ampirik Bir ÇalışmaBELBER BURCU GÜLSEVİL,ACAR NEŞE,İRİ RUHANUluslararası - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - IJOESS Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi 2016
A Study to Determine the Tourist Profile Demanding Vineyard and Garden Tourism in Niğde And its DıstrictİRİ RUHAN,BELBER BURCU GÜLSEVİLUluslararası - Hakemli - Diğer Endeks - Özgün Makale - International Journal of Business and Social Science2016
Bir Hazır Giyim Markasının Pazardaki Değişim Hikayesi LC Waikiki ÖrneğiİRİ RUHANUluslararası - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 2011
Şehir Pazarlamasında Bilinirliğin Önemi Niğde Yöresinin Bilinirliğinin Ölçülmesine Yönelik Bir AraştırmaTÜRKMEN HASAN HÜSEYİN,İRİ RUHANUluslararası - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi 2011
Turizm İşletmelerinde Tutundurma Faaliyetlerinin Belirlenmesine Yönelik Bodrum Yöresinde Bir AraştırmaSEZGİN METE,İRİ RUHANUluslararası - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2010
B Simit Sarayı Niğde Halkının Ağız TadıİRİ RUHANUluslararası - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi 2008
Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Tutundurma Çabalarına Yönelik Bodrum Yöresinde Bir AraştırmaİRİ RUHAN, SEZGİN METEUlusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Selçuk Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi 2008

Hizmetiçi Eğitim Türkiye de Beş Yıldızlı Otellerde Uygulanmayı BekliyorİRİ RUHAN,YALÇIN İBRAHİMUluslararası - Hakemli - Diğer Endeks - Özgün Makale - Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi

Dispositional Optimism Mediate the Effect of Emotional Disorders On Self-Reported Psychological State: The Case of Çukurova University StudentsMAVRUK CANUluslararası - Hakemli - Index Copernicus, Asos, Sobiad, Doaj, DRJI - Özgün Makale - Journal of Cukurova University Faculty of Economics and Administrative Sciences, Cukurova University - Doi: 10.51945/cuiibfd.1170586 2022
THE EFFECTS OF AFFECTIVITES OVER THE RELATIONSHIP OF DISPOSITIONAL OPTIMISM WITH LIFE SATISFACTION OF UNIVERSITY STUDENTSMAVRUK CANUluslararası - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi - Doi: 10.25287/ohuiibf.1008122 2022
MARGINAL EFFECTS OF SOCIAL INDICATORS OVER GENERAL HAPPINESSMAVRUK CANUlusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi - Doi: 10.35379/cusosbil.1055985 2022
Spatial Effects Over Time-Framed HappinessMAVRUK CAN, KIRAL ERSİN, KIRAL GÜLSENUluslararası - Hakemli - SSCI - Özgün Makale - JOURNAL OF HAPPINESS STUDIES - Doi: 10.1007/s10902-020-00239-3 2021
Depresyonun mekansal yönüKIRAL GÜLSEN,MAVRUK CAN,KIRAL ERSİNUlusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - 3.Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi - Doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.01.1188 2020
Fiziksel Yetersizlik, Umutsuzluk, Parasal Problem ve Sosyal Sermayenin Yalnızlık Hissi Üzerine EtkisiKIRAL GÜLSEN,MAVRUK CAN,KIRAL ERSİNUluslararası - Hakemli - EBSCO - Özgün Makale - OPUS - Doi: 10.26466/opus.568540 2019
Subjektif Sosyal İzolasyon RiskleriMAVRUK CAN,KIRAL ERSİNUlusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Akademik Hassasiyetler 2019
İktisat Bölümü Lisans Öğrencilerinin Sayısal Derslerdeki Akademik Başarısını Etkileyen FaktörlerALPER FINDIK ÖZLEM,MAVRUK CAN,ALPER ALİ ERENUlusal - Hakemli - ASOS, Index Copernicus, EBSCO, ProQuest, SOBIAD, Academic Keys, ESJI - Özgün Makale - Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi - Doi: 10.25287/ohuiibf.414237 2018
Analysis of Student Expenditures at Cukurova UniversityMAVRUK CAN,KARLILAR SELİN,KIRAL GÜLSENUluslararası - Hakemli - ASOS - Özgün Makale - Çukurova Üniversitesi İİBF FAKÜLTE DERGİSİ 2018
ECONOMIC IMPACT OF CUKUROVA UNIVERSITY ON ADANAMAVRUK CAN,KIRAL ERSİN,KIRAL GÜLSENUluslararası - Hakemli - ECONLIT - Özgün Makale - Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi - Doi: 10.18092/ulikidince.347634 2018
EKONOMETRİ ÖĞRENCİLERİNİN SAYISAL DERSLERDEKİ AKADEMİK PERFORMANSI: MARKOV MODELİ İLE BİR HESAPLAMAKIRAL ERSİN,MAVRUK CAN,KIRAL GÜLSENUluslararası - Hakemli - ECONLIT - Özgün Makale - Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi - Doi: 10.18092/ulikidince.347635 2018
Corporate Tax Payoff in A Game Theory ApproachKIRAL ERSİN,MAVRUK CANUluslararası - Hakemli - ESCI, WEB OF SCIENCE - Özgün Makale - EGE ACADEMIC REVIEW - Doi: 10.21121/eab.2018237350 2018
Students carrier preferences after implementation of mobile number portabilityKIRAL ERSİN,MAVRUK CANUluslararası - Hakemli - ECONLIT - Özgün Makale - Research Journal of Business and Management - Doi: 10.17261/Pressacademia.2018.818 2018
MATHEMATICAL ANALYSIS OF TAX PAYMENT TYPES FOR CORPORATE TAXPAYERKIRAL ERSİN,MAVRUK CANUluslararası - Hakemli - EBSCO-CEEAS - Özgün Makale - Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2017
Ekonometri Öğrencilerinin Sayısal Derslerdeki Akdemik Başarısını Etkileyen FaktörlerKIRAL GÜLSEN,KIRAL ERSİN,MAVRUK CANUluslararası - Hakemli - Index Copernicus, ASOS - Özgün Makale - Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2017
Regional Unemployment Disparities in TurkeyKIRAL ERSİN,MAVRUK CANUlusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar 2017
Tax declaration rates via audits: a prediction using Markov modelKIRAL ERSİN,MAVRUK CANUluslararası - Hakemli - Econlit - Özgün Makale - Journal of Business, Economics and Finance - Doi: 10.17261/Pressacademia.2017.499 2017
Prediction of Central Government Budget Tax Revenues Using Markov ModelKIRAL ERSİN,MAVRUK CANUluslararası - Hakemli - EBSCO-CEEAS - Özgün Makale - ÇÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2016
ACADEMIC PROGRESS OF STUDENTS IN QUANTITATIVE COURSES AT NIGDE UNIVERSITY VOCATIONAL SCHOOL OF SOCIAL SCIENCES A PREDICTION USING MARKOV MODELMAVRUK CAN,KIRAL ERSİNUluslararası - Hakemli - ASOS, EBSCO, INDEX COPERNICUS - Özgün Makale - Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İİBF Dergisi 2016
Local Economic Impact of Nigde University: An Estimation Under True Inflation EffectMAVRUK CAN,TEKİNARSLAN ALİ İLKER,GÜRÜN MURAT,AYİŞ AKKURT AYŞEUluslararası - Hakemli - EBSCO - Özgün Makale - Nigde Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 2014

BİLDİRİ

2023 Türkiye Cumhurbaşkanlığı Seçim Sürecinde Sosyal Medya Araçları Kullanımının Önemi: Niğde ve Yöresi Sosyal Medya Kullanıcılarına Yönelik Bir AraştırmaİRİ RUHANUluslararası - Tam metin bildiri - (29.06.2023 - ) - 13. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi 
Yerel İşletmelerin E-Ticaret ve Sosyal Medya Kullanımı: Niğde ve Yöresi Gsm Operatör Bayi İşletmeleri Üzerinde Bir UygulamaİRİ RUHANUluslararası - Tam metin bildiri - (28.10.2022 - ) - 16. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi 

Şehir Pazarlaması Çerçevesinde Marka Bir Şehir Olabilme Sürecinde Niğde’nin İncelenmesiİRİ RUHANUluslararası - Tam metin bildiri - (28.10.2019 - 01.11.2019) - 11. ULUSLARARASI GÜNCEL ARAŞTIRMALARLA SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ 

Negative Effects Over Thinking Suicidal: An Evidence From Cukurova UniversityMAVRUK CAN, KIRAL ERSİNUluslararası - Özet bildiri - (31.10.2019 - 02.11.2019) - 3. International Mersin Symposium
Sosyal İzolasyon ve Sağlık Risk FaktörleriMAVRUK CAN,KIRAL ERSİN,KIRAL GÜLSENUluslararası - Özet bildiri - (26.04.2019 - 28.04.2019) - 2.Uluslararası Çukurova Multidisipliner Çalışmalar Kongresi
Self Reported Depression Assessment of Cukurova University StudentsMAVRUK CAN,KIRAL ERSİNUluslararası - Tam metin bildiri - (22.11.2019 - 24.11.2019) - 3rd International Zeugma Conference on Scientific Researchers
The Impact of Social Capital on Quality of LifeMAVRUK CAN,KIRAL ERSİNUluslararası - Tam metin bildiri - (22.11.2019 - 24.11.2019) - 3rd International Zeugma Conference On Scientific Researchers
ENVIRONMENTAL FACTORS AND LIFE SATISFACTIONMAVRUK CANUluslararası - Özet bildiri - (22.04.2022 - 24.04.2022) - 7 TH INTERNATIONAL EUROPEAN CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES 
Spatial effects over quality of life: An evidence from AdanaKIRAL ERSİN,MAVRUK CANUluslararası - Tam metin bildiri - (18.10.2019 - 20.10.2019) - Akdeniz 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi 
Depresyonun Mekansal Yönü Var mıdır?KIRAL ERSİN,MAVRUK CANUluslararası - Özet bildiri - (18.01.2019 - 20.01.2019) - Zeugma II.Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi
Micro-Spatial Characteristics of Subjective Well-beingMAVRUK CAN,KIRAL ERSİN,KIRAL GÜLSENUluslararası - Özet bildiri - (17.10.2018 - 20.10.2018) - XIX.Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu 
Exploring Psychological Well-Being in AdanaKIRAL GÜLSEN,MAVRUK CAN,KIRAL ERSİNUluslararası - Tam metin bildiri - (17.10.2018 - 20.10.2018) - XIX. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu 
Does subjective well-being mediate the relationship of psychological well-being with quality of lifeKIRAL ERSİN,MAVRUK CANUluslararası - Tam metin bildiri - (15.11.2019 - 17.11.2019) - Al Farabi 6th International Congress on Social Sciences 
Life satisfaction of university students: An evidence from AdanaMAVRUK CAN,KIRAL ERSİNUluslararası - Özet bildiri - (15.11.2019 - 17.11.2019) - Al-Farabi 6. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi
THE EFFECTS OF SOCIAL AND HEALTH INDICATORS OVER LIFE SATISFACTIONMAVRUK CANUluslararası - Özet bildiri - (15.04.2022 - 17.04.2022) - 8.ULUSLARARASI ÇUKUROVA BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ 
MEDIATION EFFECT OF PERFECTIONISM ON THE RELATION BETWEEN NEGATIVE EMOTIONS AND ANXIETYMAVRUK CANUluslararası - Özet bildiri - (13.02.2023 - 14.02.2023) - 3. Uluslararası Antalya Bilimsel Araştırmalar ve Yenilikçi Çalışmalar Kongresi 
ECONOMIC VALUE OF LNG TRANSPORT FROM THE EASTERN MEDITERRANEAN TO EUROPEMAVRUK CANUluslararası - Özet bildiri - (12.11.2021 - 13.11.2021) - ISPEC INTERNATIONAL CONGRESS ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES 
THE EFFECTS OF SOCIO-ECONOMIC FACTORS ON ACADEMIC PERFORMANCE OF UNIVERSITY STUDENTSMAVRUK CANUluslararası - Özet bildiri - (09.10.2022 - 11.10.2022) - Çukurova 9th International Scientific Researches Conference 
Economic Conditions of Individuals During Covid-19 Pandemic in TurkeyMAVRUK CAN, ŞENGÜL SEDA, CENKSEVEN ÖNDER FULYAUluslararası - Özet bildiri - (08.02.2023 - 09.02.2023) - 3rd International İstanbul Current Scientific Research Congress 
THE EFFECTS OF PERSONALITY AND PSYCHOLOGICAL STATES OVER SUBJECTIVE WELL-BEING: THE CASE OF CUKUROVA UNIVERSITY STUDENTSMAVRUK CANUluslararası - Özet bildiri - (07.09.2021 - 08.09.2021) - İKSAD 7. ÇUKUROVA Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi 
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİNİN ADANA EKONOMİSİNE KATKISIKIRAL GÜLSEN,KIRAL ERSİN,MAVRUK CANUluslararası - Özet bildiri - (05.10.2017 - 07.10.2017) - XVIII.Uluslararası ekonometri yöneylem araştırması ve istatistik sempozyumu 
ACADEMIC PERFORMANCE OF ECONOMETRICS STUDENTS IN QUANTITATIVE COURSES: A PREDICTION USING MARKOV MODELKIRAL ERSİN,MAVRUK CAN,KIRAL GÜLSENUluslararası - Özet bildiri - (05.10.2017 - 07.10.2017) - XVIII. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem ve İstatistik Sempozyumu 
Determinants of High InflationMAVRUK CAN,KIRAL ERSİN,KIRAL GÜLSENUluslararası - Özet bildiri - (03.10.2019 - 06.10.2019) - Çukurova 3. Uluslararası Yenilikçi Bilimsel Araştırmalar Kongresi 
Subjective effects over health statusMAVRUK CAN,KIRAL GÜLSENUluslararası - Özet bildiri - (03.10.2019 - 06.10.2019) - Çukurova 3. Uluslararası Yenilikçi Bilimsel Araştırmalar Kongresi 
FİZİKSEL YETERSİZLİK, UMUTSUZLUK, PARASAL PROBLEM VE SOSYAL SERMAYENİN YALNIZLIK HİSSİ ÜZERİNE ETKİSİMAVRUK CAN,KIRAL ERSİN,KIRAL GÜLSENUluslararası - Tam metin bildiri - (02.05.2019 - 04.05.2019) - 18. Uluslararası İşletmecilik Kongresi
Implications of Energy Crisis in EuropeMAVRUK CANUluslararası - Özet bildiri - (01.10.2022 - 03.10.2022) - 7th INTERNATIONAL NEW YORK CONFERENCE ON EVOLVING TRENDS IN INTERDISCIPLINARY RESEARCH & PRACTICES

KİTAP

Muhasebe, Pazarlama ve Organizasyon Alanındaki Gelişmelere Akademik ÇözümlemelerİRİ RUHANUluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:İnvestıgation of The Effect of Brand Addiction on Brand Fidelity - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Yaz Yayınları - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:265 - ISBN:978-625-6524-40-8 - (Bölüm Sayfaları:209 - 228) 2023
Kripto Para ve Uluslararası PiyasalarİRİ RUHANUluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Kripto Para Birimlerinin Uluslararası Ticaret Üzerindeki Etkileri ve Küresel Pazarlama Sorunları - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Orion Akademi - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:458 - ISBN:978-605-73396-5-2 - (Bölüm Sayfaları:143 - 172) 2022
Etik Pazarlama Dijital Çağın GetirdikleriİRİ RUHANUluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:E-Ticarette Ödeme ve Ürün Teslimi Aşamasında Yaşanan Etik Sorunlara Yönelik Tutum Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenilirlik Çalışması - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Gazi Kitabevi - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:325 - ISBN:978-625-7216-13-5 - (Bölüm Sayfaları:225 - 244) 2020
Muhasebe-Organizasyon-Pazarlama: Anlayış, Tartışma ve Gelişmeler Cilt 2- Pazarlama- OrganizasyonİRİ RUHANUluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Uzaktan Eğitimin Yerel İşletmeler (Kobi) Üzerindeki Etkisine Yönelik Ölçek Geliştirme Araştırması - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Gazi Kitabevi - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:470 - ISBN:978-625-7358-87-3 - (Bölüm Sayfaları:434 - 454) 2021
Geçti Bor'un Pazarı Sür Eşeği Niğde'yeİRİ RUHAN,TÜRKMEN HASAN HÜSEYİNUluslararası - Kitap Tümü - - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Detay Yayıncılık - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:188 - ISBN:97860556817152010
SOCIAL SCIENCES IN A GLOBALIZING WORLDMAVRUK CAN, GÖÇMEN KÜBRAUluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Analysis of Macroeconomic Determinants of Inflation - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Duvar Publishing - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:321 - ISBN:978-625-6945-40-1 - (Bölüm Sayfaları:7 - 23) 2023
International Academic Research and Reviews in Social, Human and Administrative SciencesMAVRUK CANUluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Dollarization in Turkey - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Serüven Yayınevi - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:407 - ISBN:978-625-6399-78-5 - (Bölüm Sayfaları:155 - 182) 2023
Economics and AdministrativeMAVRUK CAN,KIRAL GÜLSENUluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:Subjective Effects Over Health Status - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Academician Publishing House - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:20 - ISBN:978-605-258-601-3 - (Bölüm Sayfaları:15 - 34)2019
Economics and PoliticsMAVRUK CAN,KIRAL ERSİN,KIRAL GÜLSENUluslararası - Kitap Bölümü - Bölüm Adı:An Evaluation of Inflation - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Academician Publishing House - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:15 - ISBN:978-605-258-595-5 - (Bölüm Sayfaları:1 - 15)2019
Vergi Oyun Teorisi ve Markov UygulamalarıKIRAL ERSİN,MAVRUK CANUluslararası - Kitap Tümü - - Bilimsel Kitap - Yayın Evi:Karahan - Basım Sayısı:1 - Sayfa Sayısı:183 - ISBN:978-605-9374-75-02018
Son Güncelleme Tarihi:20.10.2023