"Farklı Sulama ve Azot Seviyeleri Altında Yetiştirilen Patates Yumrularının Depolama Kalitesinin Belirlenmesi”ni Konu Alan Projeye TÜBİTAK 1002 Desteği

“Farklı Sulama ve Azot Seviyeleri Altında Yetiştirilen Patates Yumrularının Depolama Kalitesinin Belirlenmesi”ni Konu Alan Projeye TÜBİTAK 1002 Desteği

 

Fen Bilimleri Enstitüsü Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Anabilim Dalı’nda YÖK 100/2000 Doktora Burs Programı “Sürdürülebilir Tarım” Öncelikli Alanda doktora eğitimine devam eden Mustafa AKKAMIŞ’ın yürütücüsü olduğu “Farklı Sulama ve Azot Seviyeleri Altında Yetiştirilen Patates Yumrularının Depolama Kalitesinin Belirlenmesi” adlı proje TÜBİTAK 1002 Hızlı Destek Programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı.

 

Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof.Dr. Sevgi ÇALIŞKAN danışmanlığında yürütülen proje kapsamında; patates tarımında fazla miktarda kullanılan azot gübresinin ve farklı sulama seviyelerinin hasat sonrası yumru depo kalitesi üzerine etkisi belirlenerek hangi uygulama miktarının ve sulama seviyesinin üretici açısından hem kalite ve hem de ekonomik verimlilik bakımından daha uygun olduğunun ortaya konması ile üretim maliyetlerini azaltmanın yanı sıra daha az gübre uygulanması sayesinde çevreye verilen olumsuz etkinin azaltılması ve su kaynaklarının daha etkin kullanılması hedeflenmektedir.  Bu yönüyle özgün olan projenin alanına yenilik getirmesi de beklenmektedir.

 

Patates yumruları hasattan sonra birçok etmenin etkisi ile yavaş veya hızlı şekilde niteliklerini kaybederek hasat zamanındaki tazeliğini koruyamamaktadır. Patates yumrusu canlıdır ve solunum başta olmak üzere bir takım hayat olayları hasat sonrasında da devam eder. Patatesin depolanması süresince bünyelerinde fizyolojik, metebolik ve biyokimyasal değişiklikler meydana gelir. Ülkemizde patates tarımında aşırı sulama ve yüksek miktarda azot gübrelemesi yapılmaktadır. Patates tarrımında aşırı azot gübrelemesi yumruda ağırlık kaybına ve yumru çürümesine ve ayrıca nişasta veya şeker seviyeleri üzerine olumsuz etkiye sahiptir. Patateste sulama ve sulama seviyeleri yumru kalitesini de etkilemektedir. Bu nedenle depolama koşullarının yumru kalitesi üzerindeki olumsuz etkisini en aza indirmek oldukça önemlidir. Yürütülecek olan bu proje ile farklı sulama seviyeleri ve farklı azot gübre dozları altında yetiştirilen patates yumrularının depolama süresince yumru kaliteleri belirlenecek ve elde edilen veriler ile optimum sulama ve azot gübre seviyesi belirlenecektir. Proje sonucunda elde edilecek olan bulgular, patates üretimi yapan yetiştiriciler, özel kuruluşlar ve kamu kuruluşlarıyla paylaşılacaktır.