TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Desteği


Bölümüz Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayhan GÖKÇE danışmanlığında, Lisans programımız 4. Sınıf öğrencisi Ece KAHRAMAN’ ın yürütücüsü olduğu "Akdeniz meyve sineği’nin [Ceratitis capitata (Wiedemann)] mevcut potansiyelini ve gelecekte Niğde ve bölgesinde dağılımını maksimum entropi algoritması kullanarak belirleme ve tahmin etme.” adlı projesi ile TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Desteği 2022/1 nolu çağrısı kapsamında desteklenmeye hak kazanmıştır.


Bölüm öğrencimizi ve danışmanını başarılarından dolayı tebrik ediyoruz.