Bölüm öğretim üyelerimizin TÜBİTAK ARDEB 1001 Proje desteği başarısı.


Üniversitemiz Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi, Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Bölümü öğretim üyesi Prof.Dr. Ayhan GÖKÇE yürütücülüğünde, öğretim üyemiz Doç.Dr. Eminur ELÇi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Biyolojik Bilimler Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Emre AKSOY, Hacettepe Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Orkun ERSOY, Punjab Üniversitesi Moleküler Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Allah BAKHSH’nin yer aldığı multidisipliner bir yaklaşıma sahip olan ve ülkemizden üç farklı Üniversite ile Pakistan’dan bir araştırma kurumunu içeren “Mineral Tabanlı Nanokompozitler ile Patates Böceği (Leptinotarsa decemlineata Say.) Mücadelesinde dsRNA Etkinliğinin İyileştirilmesi” başlıklı proje, TÜBİTAK ARDEB 1001 projeleri 2023/2. Döneminde desteklenmeye hak kazanmıştır.

Proje ile patates üretiminde ana zararlı konumundaki patates böceği (Leptinotarsa decemlineata Say.) ile mücadelede RNA interferaz (RNAi) yöntemi ile genlerin dsRNA aracılığıyla susturulması ve dsRNA/mineral nanokompozit üretimine bağlı yeni uygulama yöntemlerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Bu amaçla,  hedef genlerin susturulması ve elde edilecek olan dsRNA’ların arazi koşullarındaki bitkilere doğrudan uygulanması durumunda, UV ışınları gibi çevresel koşullar ve RNaz aktivitesine sahip enzimler nedeni ile bozulmasını engelleyebilmek için nanokompozit üretimi gerçekleştirilerek dsRNA’ların çevre koşullarında stabilitesi ve etkinliğinin arttırılması araştırılacaktır. Bu proje ile, kimyasal mücadeleye bağımlı kontrol uygulamalarının azaltılması ve çevre dostu yeni mücadele yöntemlerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.